İnsan ve İnsan Dergisi / Kış 2015

İnsan ve İnsan Dergisi üç ayda bir elektronik olarak yayımlanan akademik hakemli bir dergidir. Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.

İnsan ve İnsan Dergisi çok alanlı bir dergidir. Çevre, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, işletme, mimari, müzik, psikoloji, sağlık, sanat, siyaset, şehir, tarım, tarih, teknoloji, toplum, turizm, uluslararası ilişkiler, yönetim ve yöntembilim alanlarında insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra, anonim en az iki hakem tarafından incelenir.

İnsan ve İnsan Dergisi Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

İÇİNDEKİLER

MAKALELER/ ARTICLES

H. Emre Bağce
Dilemmas of Democratization in Turkey with Special Reference to “Modernization From Above”
Yukarıdan Modernleşme Bağlamında Türkiye’de Demokratikleşme Çıkmazı

İlknur Karaaslan
Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları
Seeking the Employment Focused Minimum Income Support for Turkey in the Framework of European Union Applications

Mustafa Ali Minarlı / Burak Yılmaz
Asya Politik Sineması Üzerine Notlar
Notes on Asian Political Cinema

Seçil Özay
Ölümünün 100. Yılında Bir Dava Gazetecisi: Gaspıralı İsmail
Gaspıralı İsmail: An Advocacy Journalist on the 100th Anniversary of His Death

İNSAN HAKLARI KİTAPLIĞI / HUMAN RIGHTS LIBRARY

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
The Universal Declaration of Human Rights

KÜNYE BİLGİLERİ

İnsan ve İnsan
Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
Akademik Hakemli Dergi
Sayı 3
Kış 2015
ISSN: 2148-7537

 

E-dergi okumak için tıklayın