İnşaat Muhasebesi

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı baskısını yapan kitabın önceki baskıları özellikle büyük-küçük birçok inşaat firması ve bu firmaların kayıtlarını tutan Mali Müşavirlik ofisleri tarafından kullanılmıştır.

Kitap da, taahhüt karşılığı yapılan inşaat işleri, satmak amacıyla işletmelerin kendi arsalarında yaptıkları inşaat işleri, kat karşılığı yapılan inşaat işleri ile yap- işlet -devret modeline göre yapılan inşaatlar, yurtdışında yapılan inşaatlar, yapı kooperatiflerince yapılan inşaatlar ve diğer inşaat işlerinin tamamı, tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, özellik arz eden hususlar tek tek analiz edilmiştir.

Bu kitabı aynı kategoride yayınlanmış diğer eserlerden ayıran en önemli özelliği en küçük işletmeden en büyük işletmelere kadar, inşaat işlerine ait güncel vergi uygulamalarının muhasebe kayıtları ile birlikte ele alınarak açıklanmasıdır.

Ayrıca kitapta konuların daha net anlaşılabilmesi için 300’den Fazla Uygulama Örneği, 1.100 Örnek Yevmiye Kaydı, İşletme Defteri Uygulama Örnekleri, Tevkifatlı ve Kat Karşılığı İnşaat işleri KDV Beyan Örneklerine yer verilmiştir.

Kitapta, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

Aylara yaygın inşaat işleri geçici vergiye tabi midir? Yıllara yaygın inşaat işlerinden elde edilen kazançlar ne zaman beyan edilir?

Taahhüt, Yap-Sat, Yap- Kullan, Yap-İşlet -Devret kapsamındaki işlere ait inşaat maliyetleri hangi hesaplarda izlenir?

İnşaat henüz tamamlanmadan yapılan daire-işyeri satışlarında fatura ne zaman düzenlenmelidir? İnşaat yapılan arsanın Emlak vergi değeri KDV oranını etkiler mi?

6306 sayılı yasa kapsamında (kentsel dönüşüm) riskli alan/rezerv yapı alanı/riskli yapı ilan edilen taşınmazlarda tapu harcı, damga vergisi ödenir mi?

Kat karşılığı teslim edilen daire ve işyerlerinin emsal bedeli nasıl hesaplanır ve muhasebeleştirilir? Kat karşılığı alınan dairelerin satılması durumunda, verilendirme nasıl yapılır? Yurtdışındaki inşaat şantiyesine Malzeme- Makine gönderilmesi ihracat sayılır mı? Kooperatiflerin ortaklarına teslim ettikleri daire ve işyerleri KDV ye tabi midir? İhaleli ve Özel inşaatlarda asgari işçilik nasıl hesaplanır? Muhasebe standartları ile vergi kanunları, inşaat taahhüt işlerinden elde edilen kârı, farklı zaman ve yönteme göre mi hesaplar?

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
  • Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetinde Muhasebe Uygulamaları
  • Özel (Yap-Sat) İnşaat Faaliyetinde Muhasebe Uygulamaları
  • Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi / Özel (Yap-Sat) İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi / TMS 11- İnşaat Sözleşmesi Standardı Uygulamaları / İnşaat İşletmelerinde Maliyet Sistemleri
  • Asgari İşçilik Uygulaması / Yap- İşlet Devret Modeli / Yurtdışı İnşaat Faaliyeti / Yapı Kooperatifleri / Genel Bilgiler

 

KÜNYE BİLGİLERİ

İnşaat Muhasebesi
Mehmet Şenlik
Seçkin Yayıncılık
Türü: İnşaat Muhasebesi
Yayın Tarihi: 2015/6
2.Cilt 1.Hamur
5.Baskı 17×25 cm
1247 Sayfa
ISBN: 9789750233333