İnşaat Hukuku

Kitapta, sözleşmenin kurulması, tarafların borçları ve hakları, sözleşmenin sona ermesi gibi geleneksel konulardan başka, Kamu Yapım Sözleşmeleri, Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Müşavir Mühendislik Sözleşmeleri, Yapı Denetim Sözleşmeleri, Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Sözleşme Adaleti, İnşaat Devam Ederken Arsanın Satılması, Sorumsuzluk Anlaşması, Şerhlerin Kaldırılması, Sözleşmenin Tasfiyesi, Olumlu ve Olumsuz Zarar Hesabı, Kesin Hesap ve Hakedişin Düzenlenmesi, Karinenin İnşaat Hukukundaki Yeri, Sözleşmenin Devredilmesi gibi önceki baskılarda yer almayan pek çok yeni konu işlenmiştir.

Eserde ayrıca, bilimsel bilgi yanında (işlenmiş durumda) yargı kararlarına da yer verilmiştir. Bu kitap, herkes için bir başucu kitabı olacaktır. Ayrıntılara verilen önem sebebi ile artık kimse, sorunuma kitaplarda açıklama bulamadım diyemeyecektir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Yüklenicinin ve İş Sahibinin Direnimi
 • Sözleşmeden Dönmenin ve Sözleşmeyi Bozmanın Sonuçları
 • Olumlu ve Olumsuz Zarar
 • Zamanaşımı
 • Alacağın Temliki / Kusurlu ve Kusursuz Olanaksızlık
 • Ceza Koşulu / Sözleşmeyi Teslim Tarihini Beklemeden Bozma Hakkı
 • Gerekçesiz Olarak Sözleşmeyi Bozma Hakkı / Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu
 • Yüklenicinin İflası veya Ölümü / Eserin Hasara Uğraması
 • Fiyat Farkı Kararnamesi / Eserin Bozuk ve Eksik Yapılması ve Bunun Sonuçları
 • Ücretin Aynı Anda ve Karşılıklı Olarak Yerine Getirilmesi
 • Götürü Ücret / Edim ve Karşı Edim Arasındaki Dengenin Bozulması
 • Munzam Zarar / Denkleştirici Adalet
 • Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluk / İmar Planı Değişikliği
 • Kazanılmış Hak / İmara Aykırılığın Yaptırımı
 • Depremin Neden Olduğu Sorunlarda Devletin Sorumluluğu

KÜNYE BİLGİLERİ

İnşaat Hukuku
İlker Hasan Duman
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/01
Türü: Gayrimenkul Hukuku
1480 Sayfa
1. Hamur 17×25 cm
ISBN: 9789750231407