İktisada Giriş

ÖNSÖZ

Sosyolojinin bağımsız bir dalı olan (İktisat Bilimi) son zamanlarda hızla gelişen bir disiplindir. Bilimin konusu, sosyal realitenin iktisadi yönden açıklanmasıdır. Bu realite ise çok karmaşıktır. Bu neden ile realite ile teoriler arasında daima oldukça önemli bir mesafe kalmaktadır. Bilimsel faaliyet bu mesafenin olanaklar ölçüsünde kapatılması yönünden gelişmektedir. Bu neden ile, incelediğimiz teoriler onların erişebildiği ilerlemelerin bir aşamasını teşkil etmektedir.
İktisat Biliminin kapsamına giren konular hakkında toplu bir bilgi vermek amacını güden bu kitabın;
-Birinci bölümünde iktisadın mahiyeti ve amacı,
-İkinci bölümünde iktisadi sistemler,
-Üçüncü bölümünde hürriyet ve mülkiyet,
-Dördüncü bölümünde iktisadi düşüncenin tarihi gelişmesi,
-Beşinci bölümünde iktisatta metod,
-Altıncı bölümünde iktisadın tasnifi,
-Yedinci bölümünde temel kavramlar,
-Sekizinci bölümünde değer teorileri,
-Dokuzuncu bölümünde fiyat teorisi ile ilgili kavram ve varsayımlar tetkik konusu yapılmış böylece modern tasnife göre ikinci sınıfta okutulacak olan mikro ve makro iktisat hazırlanmış olunacaktır.
Bu incelemeler, çeşitli eserler yanında, konulara yardımcı bir ışık tutabilmiş ise yazar kendini mutlu sayacaktır.
Ayrıca, Araştırma Görevlisi kıymetli arkadaşlarım Kâmil Uslu ile Suat Yavuz’a kitabın basımında gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunmak görevimdir.
Prof. Dr. Ekrem Özelmas

KÜNYE BİLGİLERİ

İktisada Giriş
Prof. Dr. Ekrem Özelmas
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1984
419 Sayfa
Türü: İktisat

E-Kitap okumak için tıklayın