İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları kitabında Türk Ceza Kanununun 235. ve 236. maddelerinin uygulamadaki dayanağını oluşturan 4724 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun konuyla ilgili maddeleri, Kamu İhale Kurumunun ceza hukukunun uygulamasını etkileyebilecek nitelikteki kararları, yine Rekabet Kurumunun ihalelerde rekabetin sağlanmasına ilişkin kararları, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay’ın ilgili kararları incelenmiş, maddeler öğretideki görüşler de gözetilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. 11. 04.2013 tarih ve 6459 sayılı Kanunla değişiklikle, ihaleye fesat karıştırma suçunu düzenleyen TCK’nın 235. maddesinin unsurlarında değişiklikler meydana gelmiş olduğundan konu ile ilgili uygulamalar bağlamında yeni yorumlar ve Yargıtay’ın temyiz inceleme dairesinin kararları, kitabın 2. baskısında güncel halleri ile işlenmiş, kamu ihaleleri ile ilgili mevzuat metinleri güncellenmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
– Edimin İfasına Fesat Karıştırma
– Tebliğler

KÜNYE BİLGİLERİ

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları
Necati Meran
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Hukuk, Ceza Hukuku
384 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 2998 5