İflastan Korunma ve İflas Ertelemenin Yönetilmesi

İflas erteleme ülkemizde son 15 yıldır gündemden düşmeyen bir konudur. Çok sayıda firma iflas aşamasına gelmekte, bazıları iflas erteleme alabilirken, bazıları alamamaktadır. İflas erteleme alamayan şirketler doğrudan iflas etmekte, erteleme alabilenlerin de maalesef çoğu sürecin iyi yönetilememesi nedeni ile sürecin sonunda iflastan kurtulamamaktadır.
Yazar, uzun yıllar çok çeşitli sektörlerde edindiği bilgi ve deneyimlerin ışığında, iş hayatında pek çok şirketi etkileyen krizleri ve bu krizlerin yol açtığı iflas erteleme ve iflas ertelemenin yöneltmesi konusundaki deneyimlerini kitaba aktarmıştır. Yazarın, bizzat iflas erteleme almış şirket deneyimi ve bu şirketin iflas erteleme sürecinden başarıyla çıkarak eskisinden daha güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi, kitabı somut, uygulanabilir ve faydalı bir rehber haline getirmektedir.
Kitap; şirket sahipleri, şirket yöneticileri, avukatlar, bilirkişiler, kayyumlar ve akademisyenler için bir rehber niteliği taşımasının yanında, işletmesini iflastan uzak tutmak isteyen yöneticilere de hitap etmektedir.
Yazar Hakkında: Yaklaşık 30 yıllık iş hayatında çeşitli özel banka ve şirketlerde müfettiş, finans müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev almıştır. Halen perakende sektöründeki bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Krizler
– Şirketi Yeniden Kurmak
– Kârsızlık Kıskacından Kurtulmak
– Faaliyetlerde Seçici Sınırlandırma
– Büyüme Yönetimi
– İşgücünü Yönetmenin Yolu Olarak İşi Yönetmek
– İş Süreçlerini Sürekli İyileştirmek
– Finans Politikası
– Temel Konularda Hatasız Çalışmak
– İflas Ertelemeye İlişkin Genel Kavramlar
– İflas Ertelemenin Koşulları
– İflas Ertelemenin Yargı Süreci
– İflas Erteleme Süreci Uygulama Rehberi

KÜNYE BİLGİLERİ

İflastan Korunma ve İflas Ertelemenin Yönetilmesi
Muammer Güngör
Seçkin Yayıncılık
Türü: İcra ve İflas Hukuku, İş Dünyası
Yayın Tarihi: 2015/5
1.Cilt 1.Hamur
1.Baskı 13×19 cm
202 Sayfa
ISBN: 9789750233197