İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu

İIK m. 179 gereği, iflasın ertelenmesi, ancak bir sermaye şirketi veya kooperatifi idare ve temsille görevli kişiler veya bir alacaklı tarafından, borca batıklık sebebiyle iflasın talep edilmiş olması halinde, yine aynı kişilerce, şirketin mali durumunun iyileştirilmesi ihtimalinin bulunduğu durumlarda, iflasın gerçekleşmesini önlemesi amacıyla talep edilebilecek geçici bir hukuki korumadır.
İflasın ertelenmesi ile borca batık durumda olan şirket erteleme süresi içinde, maddi anlamda iyileştirmeyi sağlayacak olan yöntem ve tedbirlerle şirketin mali durumunu iyileştirmeye çalışacaktır. İflasın ertelenmesinde bu nedenle iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olması büyük önem taşımaktadır.
İflasın ertelenmesi talebinin gündeme gelebilmesi şartlarından biri de şirketin borca batık halde bulunup bulunmadığıdır. Borca batık durumda olmayan şirket hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi mümkün değildir. Borca batıklık ise borca batıklık bilançosu ile anlaşılacaktır.
Borca batıklık bilançosunun aktifinde, bilançonun düzenlendiği tarihteki gerçek satış fiyatları yer almalı; pasifinde ise, yıllık bilançonun pasifinde yer alan tüm kalemler değil, ödenmesi gereken gerçek şirket borçlarına yer verilmelidir. Bu çalışma tüm bu sorularınıza cevap olabilecek niteliktedir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– İflasın Ertelenmesinin Benzer Kurumlardan Farkı
– İflasın Ertelenmesinin Şartları
– İflasın Ertelenmesi Kararının Etkileri
– İflasın Ertelenmesinin Sona Ermesi
– Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanması
– Rayiç Değer Tespiti
– Özellikli Durumlar
– Örnek Uygulamalar

KÜNYE BİLGİLERİ

İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu
Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, Doç. Dr. Murat Yavaş, Arş. Gör. Barış Küçük
Seçkin Yayıncılık
Türü: İcra ve İflas Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/5
1.Cilt 1.Hamur
2.Baskı 16×24 cm
304 Sayfa
ISBN: 9789750233081