İdari Yargı Kararlarının Hukuk Düzenindeki Etkileri ve Uygulamadaki Sorunlar Sempozyumu

Avukat Faruk Evirgen
Mahmut Tanal
Aysen Caner – DSİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri
Ahmet Kaymaz – TBMM Yasama Uzman Yardımcısı
Turgut Candan – Danıştay Başsavcısı
Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Evren Altay – Anayasa Mahkemesi Raportörü
Prof. Dr. Ali Ulusoy – Danıştay 13. Daire Üyesi

Künye Bilgileri

İdari Yargı Kararlarının Hukuk Düzenindeki Etkileri ve Uygulamadaki Sorunlar Sempozyumu, 19 Mart 2012
Editörler: Dr. İrfan NEZİROĞLU, Genel Sekreter, Yıldız BEZGİNLİ, Hukuk Hizmetleri Başkanı Vekili
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Hukuk, İdare Hukuku, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mart 2012
62 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın