Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (7. Cilt)

E-Kitap okumak için tıklayın

Sunuş
Önsöz
43 VI. Demirel Hükümeti (12.11.1979-12.09.1980)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
44 Ulusu Hükümeti (20.09.1980-13.12.1983)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
Hükümet Programının Görüşülmesi
45 I. Özal Hükümeti (13.12.1983-21.12.1987)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
Hükümet Programının Görüşülmesi
Güvenoylaması
46 II. Özal Hükümeti (21.12.1987-09.11.1989)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
Hükümet Programının Görüşülmesi 6143
Güvenoylaması

6. Demirel Hükümeti
12.11.1979-12.09.1980
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Süleyman DEMİREL (Isparta) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Orhan EREN (Ankara) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Ertuğrul Ekrem CEYHUN (İstanbul) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Muhammet KELLECİ (Amasya) 12.11.1979-15.05.1980
Devlet Bakanı
Ahmet KARAHAN (Gaziantep) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Metin MUSAOĞLU (Mardin) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Köksal TOPTAN (Zonguldak) 12.11.1979-12.09.1980
Adalet Bakanı
Ömer UCUZAL (C.S. Eskişehir Üyesi) 12.11.1979-12.09.1980
Milli Savunma Bakanı
Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Trabzon Üyesi)
İçişleri Bakanı
Mustafa GÜLCÜGİL 12.11.1979-21.07.1980
(C.S. Isparta Üyesi)
Orhan EREN (Ankara) 04.08.1980-12.09.1980
Dışişleri Bakanı
Hayrettin ERKMEN 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Giresun Üyesi)
Maliye Bakanı
İsmet SEZGİN (Aydın) 12.11.1979-12.09.1980
Milli Eğitim Bakanı
Orhan Cemal FERSOY 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. İstanbul Üyesi)
Bayındırlık Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana) 12.11.1979-12.09.1980
Ticaret Bakanı
Halil BAŞOL (Tekirdağ) 12.11.1979-12.09.1980
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Ali Münif İSLAMOĞLU 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Kastamonu Üyesi)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet ÇAKMAK (Bolu) 12.11.1979-12.09.1980
Ulaştırma Bakanı
Hüseyin ÖZALP (Samsun) 12.11.1979-12.09.1980
Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Cemal KÜLAHLI (Bursa) 12.11.1979-12.09.1980
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nuri Kemal BAYAR (Sakarya) 12.11.1979-12.09.1980
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Esat KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 12.11.1979-12.09.1980
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Barlas KÜNTAY (C. S. Bursa Üyesi) 12.11.1979-12.09.1980
İmar ve İskân Bakanı
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 12.11.1979-12.09.1980
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
Ahmet KARAYİĞİT 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Afyonkarahisar Üyesi)
Orman Bakanı
Hasan EKİNCİ (Artvin) 12.11.1979-12.09.1980
Gençlik ve Spor Bakanı
Talat ASAL (İzmir) 12.11.1979-12.09.1980
Gençlik ve Spor Bakanı
Sümer ORAL (Manisa) 12.11.1979-12.09.1980
Kültür Bakanı
Tevfik KORALTAN (Sivas) 12.11.1979-12.09.1980
Çalışma Bakanı
Hüseyin Cavit ERDEMİR (Kütahya) 12.11.1979-12.09.1980

Ulusu Hükümeti
20.09.1980-13.12.1983
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Saim Bülend ULUSU 20.09.1980-13.12.1983
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Zeyyat BAYKARA 20.09.1980-13.12.1983
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Turgut ÖZAL 20.09.1980-14.07.1982
Devlet Bakanı
Sermet Refik PASİN 14.07.1982-13.12.1983
Devlet Bakanı
İlhan ÖZTRAK 20.09.1980-13.12.1983
Devlet Bakanı
Mehmet ÖZGÜNEŞ 20.09.1980-13.12.1983
Devlet Bakanı
Nimet ÖZDAŞ 20.09.1980-13.12.1983
Adalet Bakanı
Cevdet MENTEŞ 20.09.1980-08.02.1983
Rifat BAYAZIT 15.02.1983-13.05.1983
Kazım AKDOĞAN 21.05.1983-13.12.1983
Milli Savunma Bakanı
Ümit Haluk BAYÜLKEN 20.09.1980-13.12.1983
İçişleri Bakanı
Selahattin ÇETİNER 20.09.1980-13.12.1983
Dışişleri Bakanı
İlter TÜRKMEN 20.09.1980-13.12.1983
Maliye Bakanı
İsmet Kaya ERDEM 20.09.1980-14.07.1982
İlhami Adnan Başer KAFAOĞLU 14.07.1982-13.12.1983
Milli Eğitim Bakanı
Hasan SAĞLAM 20.09.1980-13.12.1983
Bayındırlık Bakanı
Tahsin ÖNALP 20.09.1980-13.12.1983
Ticaret Bakanı
Hurşit Kemal CANTÜRK 20.09.1980-13.12.1983
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Necmi AYANOĞLU 20.09.1980-23.12.1981
Kaya KILIÇTURGAY 23.12.1981-13.12.1983
Gümrük ve Tekel Bakanı
Recai BATURALP 20.09.1980-23.12.1981
Ali Hüsrev BOZER 23.12.1981-13.05.1983
Cafer Tayyar SADIKLAR 21.05.1983-13.12.1983
Ulaştırma Bakanı
Necmi ÖZGÜR 20.09.1980-02.03.1982
Mustafa Aydın AYSAN 02.03.1982-13.12.1983
Tarım ve Orman Bakanı
Ahmet Sabahattin ÖZBEK 20.09.1980-13.12.1983
Çalışma Bakanı
Turhan ESENER 20.09.1980-13.12.1983
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Şahap KOCATOPÇU 20.09.1980-21.12.1981
Mehmet TURGUT 21.12.1981-13.12.1983
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Serbülent BİNGÖL 20.09.1980-23.12.1981
Fahir İLKEL 23.12.1981-13.12.1983
Turizm ve Tanıtma Bakanı
İlhan EVLİYAOĞLU 20.09.1980-10.12.1981
İmar ve İskân Bakanı
Mehmet Şerif TÜTEN 20.09.1980-14.07.1982
Ahmet SAMSUNLU 14.07.1982-13.12.1983
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
Münir Raif GÜNEY 20.09.1980-13.12.1983
Gençlik ve Spor Bakanı
Vecdi ÖZGÜL 20.09.1980-13.12.1983
Gençlik ve Spor Bakanı
Sadık SİDE 20.09.1980-13.12.1983
Kültür Bakanı
Mustafa Cihat BABAN 20.09.1980-13.12.1981
Kültür ve Turizm Bakanı
İlhan EVLİYAOĞLU 10.12.1981-13.12.1983

1. Özal Hükümeti
13.12.1983-21.12.1987
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Turgut ÖZAL (İstanbul) 13.12.1983-21.12.1987
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
İsmet Kaya ERDEM (İzmir) 13.12.1983-21.12.1987
Devlet Bakanı
İsmail ÖZDAĞLAR (Manisa) 13.12.1983-05.01.1985
Cemal BÜYÜKBAS (Eskişehir) 05.01.1985-13.09.1985
Mehmet Vehbi DİNÇERLER (İstanbul) 13.09.1985-21.12.1987
Devlet Bakanı
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇIN (Bursa) 13.12.1983-26.10.1984
Ahmet KARAEVLI (Tekirdağ) 26.10.1984-21.12.1987
Devlet Bakanı
Sudi Neş’e TÜREL (Antalya) 13.12.1983-05.01.1985
Mustafa Tınaz TİTİZ (İstanbul) 05.01.1985-21.12.1987
Devlet Bakanı
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 13.12.1983-17.10.1986
Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 17.10.1986-21.12.1987
Devlet Bakanı
Abdullah TENEKECİ (Konya) 13.12.1983-21.12.1987
Devlet Bakanı
Kazım OKSAY (Bolu) 13.12.1983-21.12.1987
Devlet Bakanı
Ali Hüsrev BOZER (Ankara) 17.10.1986-21.12.1987
Adalet Bakanı
Mehmet Necat ELDEM (Mardin) 13.12.1983 -17.10.1986
Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane) 17.10.1986-16.09.1987
Halil ERTEM (TBMM dışından) 16.09.1987-21.12.1987
Milli Savunma Bakanı
Zeki YAVUZTÜRK (Elazığ) 13.12.1983-21.12.1987
İçişleri Bakanı
Ali TANRIYAR (İstanbul) 13.12.1983-26.10.1984
Yıldırım AKBULUT (Erzincan) 26.10.1984-16.09.1987
Ahmet SELÇUK (TBMM dışından) 16.09.1987-21.12.1987
Dışişleri Bakanı
Vahit Melih HALEFOĞLU (Ankara) 13.12.1983-21.12.1987
Maliye ve Gümrük Bakanı
Vural ARIKAN (İzmir) 13.12.1983-26.10.1984
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇIN (Bursa) 26.10.1984-21.12.1987
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Vehbi DİNÇERLER (İstanbul) 13.12.1983-13.09.1985
Metin EMİROĞLU (Malatya) 13.09.1985-21.12.1987
Bayındırlık ve İskân Bakanı
İsmail Safa GİRAY (İstanbul) 13.12.1983-21.12.1987
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Mehmet AYDIN (Samsun) 13.12.1983-17.10.1986
Mustafa KALEMLİ (Kütahya) 17.10.1986-21.12.1987
Ulaştırma Bakanı
Veysel ATASOY (Zonguldak) 13.12.1983-16.09.1987
İhsan PEKEL (TBMM dışından) 16.09.1987-21.12.1987
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Hüsnü DOĞAN (İstanbul) 13.12.1983-21.12.1987
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mustafa KALEMLİ (Kütahya) 13.12.1983-17.10.1986
Mehmet Mükerrem TAŞÇIOĞLU (Sivas) 17.10.1986-21.12.1987
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Hüseyin Cahit ARAL (Ankara) 13.12.1983-21.12.1987
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Cemal BÜYÜKBAS (Eskişehir) 13.12.1983-05.01.1985
Sudi Neş’e TÜREL (Antalya) 05.01.1985-21.12.1987
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Mükerrem TAŞÇIOĞLU (Sivas) 13.12.1983-17.10.1986
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 17.10.1986-21.12.1987

2. Özal Hükümeti
21.12.1987-09.11.1989
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Turgut ÖZAL (İstanbul) 21.12.1987-09.11.1989
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
İsmet Kaya ERDEM (İzmir) 21.12.1987-05.01.1989
Ali Hüsrev BOZER (İçel) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Kazım OKSAY (Bolu) 21.12.1987-30.03.1989
Güneş TANER (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Abdullah TENEKECİ (Konya) 21.12.1987-30.03.1989
Işın ÇELEBİ (İzmir) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Veysel ATASOY (Zonguldak) 21.12.1987-26.06.1988
Kâmran İNAN (Bitlis) 26.06.1988-09.11.1989
Devlet Bakanı
Ali Hüsrev BOZER (İçel) 21.12.1987-30.03.1989
Devlet Bakanı
Yusuf Bozkurt ÖZAL (Malatya) 21.12.1987-30.03.1989
İsmet ÖZARSLAN (Amasya) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Adnan KAHVECİ (İstanbul) 21.12.1987-30.03.1989
Saffet SERT (Konya) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Mehmet YAZAR (Kayseri) 21.12.1987-09.11.1989
Devlet Bakanı
Cemil ÇİÇEK (Yozgat) 21.12.1987-09.11.1989
Devlet Bakanı
Nihat KİTAPÇI (Erzurum) 21.12.1987-06.07.1988
Devlet Bakanı
Recep Ercüment KONUKMAN (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
İlhan AŞKIN (Bursa) 30.03.1989-09.11.1989
Adalet Bakanı
Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane) 21.12.1987-26.06.1988
Mehmet TOPAÇ (Uşak) 26.06.1988-30.03.1989
Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane) 30.03.1989-09.11.1989
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Ercan VURALHAN (Ankara) 21.12.1987-30.03.1989
İsmail Safa GİRAY (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989
İçişleri Bakanı
Mustafa KALEMLİ (Kütahya) 21.12.1987-30.03.1989
Abdülkadir AKSU 30.03.1989-09.11.1989
Dışişleri Bakanı
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 21.12.1987-09.11.1989
Maliye ve Gümrük Bakanı
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇIN (Bursa) 21.12.1987-30.03.1989
Ekrem PAKDEMİRLİ 30.03.1989-09.11.1989
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 21.12.1987-02.03.1989
Milli Eğitim Bakanı
Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 02.03.1989-30.03.1989
Avni AKYOL (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989
Bayındırlık ve İskân Bakanı
İsmail Safa GİRAY (İstanbul) 21.12.1987-30.03.1989
Cengiz ALTINKAYA (Aydın) 30.03.1989-09.11.1989
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Bülent AKARCALI (İstanbul) 21.12.1987-27.06.1988
Nihat KİTAPÇI (Erzurum) 06.07.1988-02.03.1989
Sağlık Bakanı
Nihat KİTAPÇI (Erzurum) 02.03.1989-30.03.1989
Halil ŞIVGIN (Ankara) 30.03.1989-09.11.1989
Ulaştırma Bakanı
Ekrem PAKDEMİRLİ (Manisa) 21.12.1987-30.03.1989
Cengiz TUNCER (Antalya) 30.03.1989-09.11.1989
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Hüsnü DOĞAN (İzmir) 21.12.1987-30.03.1989
Lutfullah KAYALAR (Yozgat) 30.03.1989-09.11.1989
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İmren AYKUT (İstanbul) 21.12.1987-09.11.1989
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Şükrü YÜRÜR (Ordu) 21.12.1987-09.11.1989
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fahrettin KURT (Trabzon) 21.12.1987-09.11.1989
Kültür ve Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz TİTİZ (Zonguldak) 21.12.1987-17.03.1989
Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz TİTİZ (Zonguldak) 17.03.1989-30.03.1989
İlhan AKÜZÜM (Kars) 30.03.1989-09.11.1989
Kültür Bakanı
Namık Kemal ZEYBEK (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989

7. CİLT KONUŞMACI LİSTESİ

Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Necmettin Erbakan (Konya)
Metin Tüzün (İstanbul)
Metin Tüzün (İstanbul)
Metin Tüzün (İstanbul)
Sadi Somuncuoğlu (Niğde)
Sadi Somuncuoğlu (Niğde)
Sadi Somuncuoğlu (Niğde)
İrfan Özaydınlı (Balıkesir)
Necdet Uğur (İstanbul)
Gıyasettin Karaca (Erzurum)
İsmail Özen (Eskişehir)
Tarhan Erdem (İstanbul)
Salih Suphi Karaman (Tabii Üye)
Orhan Vural (Ordu)
Zeyyat Baykara (C.S.Ü.)
Mehmet Sıtkı Batum (İstanbul)
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana)
İbrahim Öztürk (Ankara)
Safa Reisoğlu (C.S.Ü.)
Hüseyin Öztürk (Sivas)
M. Şebip Karamullaoğlu (Bursa)
Hasan Güven (Trabzon)
Erdoğan Bakkalbaşı (Konya)
Ahmet Tahtakılıç (Uşak)
Bülent Ulusu (Başbakan)
Bülent Ulusu (Başbakan)
Nurettin Ersin (M.G.K. Üyesi)
Turgut Özal (Malatya) Başbakan
Turgut Özal (Malatya) Başbakan
Turgut Özal (Malatya) Başbakan
Recep Ercüment Konukman (İstanbul)
Turgut Sunalp (İzmir)
Necdet Calp (Ankara)
Necdet Calp (Ankara)
Reşit Ülker (İstanbul)
İsmail Şengün (Denizli)
Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas)
Turgut Özal (İstanbul) Başbakan
Turgut Özal (İstanbul) Başbakan
Turgut Özal (İstanbul) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta)
Erdal İnönü (İzmir)
Erdal İnönü (İzmir)
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu (Sivas)
M. Turan Bayezit (İzmir)
Kamer Genç (Tunceli)
Durmuş Fikri Sağlar (İçel)
Mustafa Kalemli (Kütahya) İçişleri Bakanı
Mustafa Kalemli (Kütahya) İçişleri Bakanı
Cüneyt Canver (Adana)
Hikmet Çetin (Diyarbakır)

Künye Bilgileri

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri 7. Cilt (12 Kasım 1979-9 Kasım 1989)
Hazırlayanlar: Dr. İrfan Neziroğlu, Dr. Tuncer Yılmaz
Düzenleme: Gülşah Erdem Efe
Grafik-Tasarım: Uğur Saçı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Demokrasi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Siyasi Tarih, Hükümetler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2013
718 Sayfa
ISBN 978-605-4700-46-2 (Tk)
ISBN 978-605-4700-53-0 (7. Cilt)

 

E-Kitap okumak için tıklayın