Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (6. Cilt)

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (6. Cilt)
E-Kitap okumak için tıklayın

Sunuş
Önsöz
38 Irmak Hükümeti (17.11.1974-31.03.1975)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
39 IV. Demirel Hükümeti (31.03.1975-21.06.1977)
Bakanlar Kurulu
Koalisyon Protokolü
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
40 II. Ecevit Hükümeti (21.06.1977-21.07.1977)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Cumhuriyet Senatosu
B- Millet Meclisi
Güvenoylaması
41 V. Demirel Hükümeti (21.07.1977-05.01.1978)
Bakanlar Kurulu
Koalisyon Protokolü
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Cumhuriyet Senatosu
B- Millet Meclisi
Güvenoylaması
42 III. Ecevit Hükümeti (05.01.1978-12.11.1979)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Cumhuriyet Senatosu
B- Millet Meclisi
Güvenoylaması

Irmak Hükümeti
17.11.1974-31.03.1975
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mahmut Sadi IRMAK (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Zeyyat BAYKARA (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı
Mehmet ÖZGÜNEŞ (C.S. Üyesi)
Devlet Bakanı
Muslih FER (TBMM dışından)
Devlet Bakanı
Mehmet Salih YILDIZ (Van)
Adalet Bakanı
Mehmet Hayri MUMCUOĞLU (C.S. Tekirdağ Üyesi)
Milli Savunma Bakanı
MEHMET İLHAMİ SANCAR (İstanbul)
İçişleri Bakanı
Mukadder ÖZTEKİN (C.S. Adana Üyesi)
Dışişleri Bakanı
Melih ESENBEL (TBMM dışından)
Maliye Bakanı
Bedri GÜRSOY (TBMM dışından)
Milli Eğitim Bakanı
Safa REİSOĞLU (TBMM dışından)
Bayındırlık Bakanı
Vefa TANIR (Konya)
Ticaret Bakanı
Haluk CİLLOV (TBMM dışından)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal DEMİR (Bolu)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Baran TUNCER (TBMM dışından)
Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Reşat AKTAN (TBMM dışından)
Ulaştırma Bakanı
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C.S. Kontenjan Üyesi)
Çalışma Bakanı
Turhan ESENER (TBMM dışından)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet GÖLHAN (TBMM dışından)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Erhan IŞIL (TBMM dışından)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
İlhan EVLİYAOĞLU (TBMM dışından)
İmar ve İskân Bakanı
Selahattin BABÜROĞLU (C.S. Kontenjan Üyesi)
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
İsmail Hakkı AYDINOĞLU (TBMM dışından)
Orman Bakanı
Fikret SAATÇIOĞLU (TBMM dışından)
Gençlik ve Spor Bakanı
Zekai BALOĞLU (TBMM dışından)
Kültür Bakanı
Hayriye Ayşe Nermin NEFTÇI (TBMM dışından)
Gençlik ve Spor Bakanı
Sadık SİDE (TBMM dışından)

4. Demirel Hükümeti
31.03.1975-21.06.1977
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Süleyman DEMİREL (Isparta, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Turhan FEYZİOĞLU (Kayseri, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Alparslan TÜRKEŞ (Adana, MHP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı
Hasan AKSAY (İstanbul, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı
Mustafa Kemal ERKOVAN (Ankara, MHP) 31.03.1975-30.04.1977
Osman ALBAYRAK (C.S. Kütahya Üyesi) 30.04.1977-21.06.1977
Devlet Bakanı
Mehmet Gıyasettin KARACA (Erzurum, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Adalet Bakanı
İsmail MÜFTÜOĞLU (Sakarya, MSP) 31.03.1975-11.04.1977
Zeyyat BAYKARA (C.S. Kontenjan Üyesi) 11.04.1977-21.06.1977
Milli Savunma Bakanı
Ferit MELEN (C.S. Van Üyesi, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
İçişleri Bakanı
Oğuzhan ASİLTÜRK (Ankara, MSP) 31.03.1975-11.04.1977
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C.S. Kontj. Üyesi) 11.04.1977-21.06.1977
Dışişleri Bakanı
I. Sabri ÇAĞLAYANGİL (C.S. Bursa Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Maliye Bakanı
Yılmaz ERGENEKON (İzmir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Milli Eğitim Bakanı
Ali Naili ERDEM (İzmir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Bayındırlık Bakanı
Fehim ADAK (Mardin, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Ticaret Bakanı
Halil BAŞOL (Tekirdağ, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal DEMİR (Bolu, CGP) 31.03.1975-19.04.1977
Vefa TANIR (Konya, CGP) 19.04.1977-21.06.1977
Gümrük ve Tekel Bakanı
Orhan ÖZTRAK (TBMM dışından, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Ulaştırma Bakanı
Nahit MENTEŞE (Aydın, AP) 31.03.1975-11.04.1977
İbrahim AYSOY (Mardin, Bağımsız) 11.04.1977-21.06.1977
Çalışma Bakanı
Ahmet Tevfik PAKSU (K. Maraş, MSP) 31.03.1975-10.11.1976
Şevket KAZAN (Kocaeli, MSP) 16.11.1976-21.06.1977
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Abdülkerim DOGRU (Kars, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Lütfi TOKOĞLU (C.S. Kocaeli Üyesi AP) 31.03.1975-11.04.1977
Nahit MENTEŞE (Aydın, AP) 11.04.1977-21.06.1977
İmar ve İskân Bakanı
Nurettin OK (Çankırı, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Köyişleri Bakanı
Vefa POYRAZ (C.S. İstanbul Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Orman Bakanı
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Gençlik ve Spor Bakanı
Ali Şevki EREK (Tokat, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Kültür Bakanı
Rıfkı DANIŞMAN (Erzurum, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Sosyal Güvenlik Bakanı
Ahmet Mahir ABLUM (Kütahya, AP) 31.03.1975-21.06.1977

2. Ecevit Hükümeti
(21.06.1977-21.07.1977)
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Bülent ECEVİT (Zonguldak)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Orhan Ferruh EYÜPOĞLU (İstanbul)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Turan GÜNEŞ (Kocaeli)
Devlet Bakanı
Lütfi DOĞAN (Malatya)
Devlet Bakanı
Yusuf Kenan BULUTOĞLU (Samsun)
Adalet Bakanı
Selçuk ERVERDI (Erzurum)
Milli Savunma Bakanı
Hasan Esat IŞIK (Bursa)
İçişleri Bakanı
Mustafa Necdet UĞUR (İstanbul)
Dışişleri Bakanı
Ahmet Gündüz ÖKÇÜN (Eskişehir)
Maliye Bakanı
Besim ÜSTÜNEL (C. S. Üyesi)
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Mustafa ÜSTÜNDAĞ (Konya)
Bayındırlık Bakanı
Abdülkerim ZILAN (Siirt)
Ticaret Bakanı
Ziya MÜEZZİNOĞLU (C. S. Kayseri Üyesi)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Celal ERTUG (Elazığ)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Mehmet CAN (Adana)
Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Fikret GÜNDOĞAN (C. S. İstanbul Üyesi)
Ulaştırma Bakanı
Erol ÇEVİKÇE (Amasya)
Çalışma Bakanı
Ahmet Bahir ERSOY (İstanbul)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Tarhan ERDEM (İstanbul)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Neşet AKMANDOR (C. S. Bolu Üyesi)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Altan ÖYMEN (Ankara)
İmar ve İskân Bakanı
Erol TUNCER (Gümüşhane)
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali TOPUZ (İstanbul)
Orman Bakanı
Vecdi İLHAN (Kastamonu)
Gençlik ve Spor Bakanı
Yüksel ÇAKMUR (İzmir)
Gençlik ve Spor Bakanı
Hayrettin UYSAL (Sakarya)

5. Demirel Hükümeti
21.07.1977-05.01.1978
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Süleyman DEMİREL (Isparta, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Alparslan TÜRKEŞ (Adana, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı
Süleyman Arif EMRE (İstanbul, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı
Sadi SOMUNCUOĞLU (Niğde, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı
Ali Şevki EREK (Tokat, AP) 21.07.1977-01.11.1977
E. Ekrem CEYHUN (İstanbul, AP) 11.11.1977-05.01.1978
Adalet Bakanı
Necmettin CEVHERİ (Urfa, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Saadettin BİLGİÇ 21.07.1977-18.10.1977
(İstanbul, AP)
Turhan KAPANLI 01.11.1977-05.01.1978
(C. S. Üyesi, Ankara, AP)
İçişleri Bakanı
Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL 21.07.1977-05.01.1978
(C. S. Bursa Üyesi, AP)
Maliye Bakanı
Cihat BİLGEHAN (Balıkesir, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Milli Eğitim Bakanı
Nahit MENTEŞE (Aydın, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Bayındırlık Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Ticaret Bakanı
Agâh Oktay GÜNER (Konya, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Cengiz GÖKÇEK (Gaziantep, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Gümrük ve Tekel Bakanı
Gün SAZAK (TBMM dışından, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Fehim ADAK (Mardin, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Ulaştırma Bakanı
Yılmaz ERGENEKON (Bursa, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Çalışma Bakanı
İsmail Fehmi CUMALIOĞLU 21.07.1977-05.01.1978
(İstanbul, MSP)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Oğuzhan ASİLTÜRK (Ankara, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kamran İNAN (C. S. Bitlis Üyesi, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Turizm ve Tanıtma Bakanı
İskender Cenap EGE 21.07.1977-05.01.1978
(C. S. Aydın Üyesi, AP)
İmar ve İskân Bakanı
Mehmet Recai KUTAN (Malatya, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
Turgut YÜCEL (Gümüşhane, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Orman Bakanı
Sabahattin SAVCI 21.07.1977-05.01.1978
(C. S. Diyarbakır Üyesi, MSP)
Gençlik ve Spor Bakanı
Önol ŞAKAR (Manisa, AP) 21.07.1977-14.10.1977
Ali Şevki EREK (Tokat, AP) 01.11.1977-05.01.1978
Kültür Bakanı
Avni AKYOL (Bolu, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Gençlik ve Spor Bakanı
Turhan KAPANLI 21.07.1977-01.11.1977
(C. S. Üyesi, Ankara, AP)
Mehmet İlhami ERTEM (Edirne, AP) 11.11.1977-05.01.1978

3. Ecevit Hükümeti
05.01.1978-12.11.1979
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Bülent ECEVİT (Zonguldak, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Orhan Ferruh EYÜPOĞLU (İstanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Turhan FEYZİOĞLU (Kayseri, CGP) 05.01.1978-18.09.1978
Hikmet ÇETİN (İstanbul, CHP) 03.10.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Mehmet Faruk SÜKAN (Konya, DP) 05.01.1978-20.09.1979
Devlet Bakanı
Hikmet ÇETİN (İstanbul, CHP) 05.01.1978-03.10.1978
Devlet Bakanı
Enver AKOVA (Sivas, Bağımsız) 05.01.1978-31.05.1979
Hasan KORKUT (Kırklareli, Bağımsız) 02.06.1979-12.11.1979
Devlet Bakanı
Lütfi DOĞAN (Malatya, Bağımsız, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı
Mehmet Salih YILDIZ (Van, CGP) 05.01.1978-21.06.1979
Devlet Bakanı
Ali Rıza SEPTİOĞLU (Elazığ, Bağımsız) 05.01.1978-18.06.1979
Devlet Bakanı
Mustafa KILIÇ (Ankara, Bağımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı
Ahmet ŞENER (Trabzon, CHP) 05.01.1978-23.10.1979
Ahmet ŞENER (Trabzon, CHP) 08.11.1979-12.11.1979
Adalet Bakanı
Mehmet CAN (Adana, CHP) 02.01.1978-12.11.1979
Milli Savunma Bakanı
Hasan Esat IŞIK (Bursa, CHP) 05.01.1978-16.01.1979
Neşet AKMANDOR (C. S. Bolu Üyesi, CHP) 16.01.1979-12.11.1979
İçişleri Bakanı
İrfan ÖZAYDINLI (Balıkesir, CHP) 05.01.1978-02.01.1979
H. Fehmi GÜNEŞ (C.S. Sakarya Üyesi, CHP) 16.01.1979-05.10.1979
Vecdi İLHAN (Kastamonu, CHP) 08.10.1979-12.11.1979
Dışişleri Bakanı
Ahmet Gündüz ÖKÇÜN (Eskişehir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Maliye Bakanı
Ziya MÜEZZİNOĞLU (C.S. Kayseri Üyesi CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Milli Eğitim Bakanı
Mustafa Necdet UĞUR (İstanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Bayındırlık Bakanı
Şerafettin ELÇİ (Mardin, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Ticaret Bakanı
Teoman KÖPRÜLÜLER (Ankara, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Mete TAN (Afyonkarahisar, Bağımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tuncay MATARACI (Rize, Bağımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Ulaştırma Bakanı
Güneş ÖNGÜT (Afyonkarahisar, Bağımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 05.01.1978-15.10.1979
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 30.10.1979-12.11.1979
Çalışma Bakanı
Ahmet Bahir ERSOY (İstanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Orhan ALP (Ankara, Bağımsız) 05.01.1978-12.11.1979
İşletmeler Bakanı
Yusuf Kenan BULUTOĞLU (Samsun, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Deniz BAYKAL (Antalya, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Alev COŞKUN (İzmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
İmar ve İskân Bakanı
Ahmet KARAASLAN (Malatya, Bağımsız) 05.01.1978-02.10.1979
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 15.10.1979-30.10.1979
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali TOPUZ (İstanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Orman Bakanı
Vecdi İLHAN (Kastamonu, CHP) 05.01.1978-08.10.1979
Ahmet ŞENER (Trabzon, CHP) 23.10.1979-08.11.1979
Gençlik ve Spor Bakanı
Yüksel ÇAKMUR (İzmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Sosyal Güvenlik Bakanı
Hilmi İŞGÜZAR (Sinop, Bağımsız) 05.01.1978-07.06.1979
Mehmet Salih YILDIZ (Van, CGP) 21.06.1979-12.11.1979
Kültür Bakanı
Ahmet Taner KIŞLALI (İzmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Yerel Yönetim Bakanı
Mahmut ÖZDEMİR (Sivas, CHP) 05.01.1978-12.11.1979

6. CİLT KONUŞMACI LİSTESİ

Ekrem Kabay (Burdur)
Hamdi Özer (Malatya)
Raif Eriş (Balıkesir)
Hüseyin Öztürk (Sivas)
Hikmet İşmen (Kocaeli)
Alaeddin Yılmaztürk (Bolu)
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Rahmi Kumaş (Trabzon)
Kamil Karavelioğlu (Tabii Üye)
Nihat Erim (C.S.Ü.)
Hüseyin Atmaca (Denizli)
Hamdi Özer (Malatya)
Mehmet Feyyat (İstanbul)
Hasan Güven (Trabzon)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Fevzi Hakkı Esatoğlu (İstanbul)
Fethi Çelikbaş (C.S.Ü.)
Ali Nejat Ölçen (İstanbul)
Nurettin Yılmaz (Mardin)
Faruk Sükan (Konya)
Süleyman Genç (İzmir)
Süleyman Demirel (Isparta)
Süleyman Demirel (Isparta)
Süleyman Demirel (Isparta)
Süleyman Demirel (Isparta)
Süleyman Demirel (Isparta)
Mucip Ataklı (Tabii Üye)
Nihat Erim (C.S.Ü.)
Oral Karaosmanoğlu (Manisa)
Hüseyin Atmaca (Denizli)
Kamran İnan (Bitlis)
Alparslan Türkeş (Adana) Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
Cevdet Aykan (Tokat)
Fethi Çelikbaş (C.S.Ü.)
Hüsamettin Çelebi (C.S.Ü.)
İsmail İlhan (Muş)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Hasan İldan (Elazığ)
Ömer Ucuzal (Eskişehir)
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana)
Niyazi Ünsal (Erzincan)
Niyazi Ünsal (Erzincan)
Ali Nejat Ölçen (İstanbul)
Gün Sazak (TBMM Dışından) Gümrük ve Tekel Bakanı
Hayrettin Uysal (Sakarya)
Şener Battal (Konya)
İlhami Ertem (Edirne)
Nevzat Kösoğlu (Erzurum)
Muammer Aksoy (İstanbul)
Hasan Aksay (Adana)
Faruk Sükan (Konya)
Oğuzhan Asiltürk (Ankara) Sanayi ve Teknoloji Bakanı
İsmail Özen (Eskişehir)
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Muzaffer Yurdakuler (Tabii Üye)
Zeyyat Baykara (C.S.Ü.)
Mustafa Deliveli (Hatay)
Hasan Fehmi Güneş (Sakarya)
Hüseyin Öztürk (Sivas)
Cevdet Aykan (Tokat)
Safa Reisoğlu (C.S.Ü.)
Mukbil Abay (Konya)
Niyazi Ünsal (Erzincan)
Hasan Güven (Trabzon)
Sadettin Demirayak (Aydın)
Ömer Ucuzal (Eskişehir)
Ahmet Remzi Hatip (Konya)
Hayrettin Uysal (Sakarya)
Agâh Oktay Güner (Konya)
Ali Naili Erdem (İzmir)
Temel Karamollaoğlu (Sivas)
İsmail Özen (Eskişehir)
Nurettin Yılmaz (Mardin)
Mevlüt Güngör Erdinç (Yozgat)

6. cilt

Künye Bilgileri

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri 6. Cilt (17 Kasım 1974-12 Kasım 1979)
Hazırlayanlar: Dr. İrfan Neziroğlu, Dr. Tuncer Yılmaz
Düzenleme: Gülşah Erdem Efe
Grafik-Tasarım: Uğur Saçı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Demokrasi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Siyasi Tarih, Hükümetler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2013
1224 Sayfa
ISBN: 978-605-4700-46-2 (Tk.)
ISBN: 978-605-4700-52-3 (6. Cilt)

 

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (6. Cilt)
E-Kitap okumak için tıklayın