Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (5. Cilt)

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (5. Cilt)
E-kitap okumak için tıklayın

Sunuş
Önsöz
33 I. Erim Hükümeti (26.03.1971-11.12.1971)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
34 II. Erim Hükümeti (11.12.1971-22.05.1972)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
35 Melen Hükümeti (22.05.1972-15.04.1973)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
36 Talu Hükümeti (15.04.1973-26.01.1974)
Bakanlar Kurulu
Koalisyon Protokolü
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
37 I. Ecevit Hükümeti (26.01.1974-17.11.1974)
Bakanlar Kurulu
Koalisyon Protokolü
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
Güvenoylaması Tablosu

1. Erim hükümeti
26.03.1971 – 11.12.1971
Bakanlar Kurulu
Başbakan
İsmail Nihat ERİM 26.03.1971-11.12.1971
Bağımsız Milletvekili, Kocaeli
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Sadi KOÇAS (Konya) 26.03.1971-11.12.1971
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Atilla KARAOSMANOĞLU 26.03.1971-11.12.1971
(TBMM dışından)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 03.12.1971-11.12.1971
Devlet Bakanı
Mehmet ÖZGÜNEŞ (C.S. Üyesi) 26.03.1971-11.12.1971
Devlet Bakanı
Doğan KİTAPLI (Samsun) 26.03.1971-13.10.1971
Adalet Bakanı
İsmail Hakkı ARAR (İstanbul) 26.03.1971-11.12.1971
Milli Savunma Bakanı
Ferit MELEN (C.S. Van Üyesi,) 26.03.1971-11.12.1971
İçişleri Bakanı
Hamdi ÖMEROĞLU (TBMM dışından) 26.03.1971-11.12.1971
Dışişleri Bakanı
Osman OLCAY (TBMM dışından) 26.03.1971-11.12.1971
Maliye Bakanı
Sait Naci ERGİN (TBMM dışından) 26.03.1971-11.12.1971
Milli Eğitim Bakanı
Şinasi OREL (TBMM dışından) 26.03.1971-11.12.1971
Bayındırlık Bakanı
Cahit KARAKAŞ (Zonguldak) 26.03.1971-10.11.1971
Mukadder ÖZTEKİN (C.S. Adana Üyesi) 10.11.1971-11.12.1971
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı
İsmail Hamit Özer DERBİL 26.03.1971-11.12.1971
(TBMM dışından, C.S. Üyesi)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ayhan ÇİLİNGİROĞLU 26.03.1971-11.12.1971
(TBMM dışından)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Türkan AKYOL (TBMM dışından) 26.03.1971-11.12.1971
Gümrük ve Tekel Bakanı
Haydar ÖZALP (Niğde) 26.03.1971-11.12.1971
Tarım Bakanı
Orhan DİKMEN (TBMM dışından) 26.03.1971-11.12.1971
Ulaştırma Bakanı
Haluk ARIK (TBMM dışından) 26.03.1971-29.09.1971
Selahattin BABÜROĞLU (TBMM dışından) 13.10.1971-27.10.1971
Cahit KARAKAŞ (Zonguldak) 10.11.1971-11.12.1971
Çalışma Bakanı
Atilla SAV (TBMM dışından) 26.03.1971-13.10.1971
Atilla SAV 27.10.1971-11.12.1971
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet İhsan TOPALOĞLU (Giresun) 26.03.1971-29.09.1971
Atilla SAV (TBMM dışından) 13.10.1971-27.10.1971
Nezih DEVRES (TBMM dışından) 10.11.1971-11.12.1971
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Erol Yılmaz AKÇAL (Rize) 26.03.1971-11.12.1971
İmar ve İskân Bakanı
Selahattin BABÜROĞLU 26.03.1971-13.10.1971
(TBMM dışından)
Selahattin BABÜROĞLU 27.10.1971-11.12.1971
(TBMM dışından)
Köyişleri Bakanı
Cevdet AYKAN (TBMM dışından) 26.03.1971-11.12.1971
Orman Bakanı
Selahattin İNAL (TBMM dışından) 26.03.1971-11.12.1971
Gençlik ve Spor Bakanı
Sezai ERGUN (Konya) 26.03.1971-11.12.1971
Kültür Bakanı
Talat HALMAN (TBMM dışından) 14.07.1971-11.12.1971

2. Erim Hükümeti
11.12.1971-22.05.1972
Bakanlar Kurulu
Başbakan
İsmail Nihat ERİM (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı
Ali İhsan GÖĞÜŞ (Gaziantep)
Devlet Bakanı
Doğan KİTAPLI (Samsun)
Devlet Bakanı
İlhan ÖZTRAK (TBMM dışından)
Devlet Bakanı
İlyas KARAÖZ (C.S. Üyesi, Muğla)
Adalet Bakanı
Suat BİLGE (TBMM dışından)
Milli Savunma Bakanı
Ferit MELEN (C.S. Üyesi, Van)
İçişleri Bakanı
Ferit KUBAT (TBMM dışından)
Dışişleri Bakanı
Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM dışından)
Maliye Bakanı
Sait Naci ERGİN (C.S. Kontenjan Üyesi)
Milli Eğitim Bakanı
İsmail Hakkı ARAR (İstanbul)
Bayındırlık Bakanı
Mukadder ÖZTEKİN (C.S. Üyesi, Adana)
Ticaret Bakanı
Mehmet Naim TALU (TBMM dışından)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ali Mesut EREZ (Kütahya)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Cevdet AYKAN (TBMM dışından)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Haydar ÖZALP (Niğde)
Tarım Bakanı
Orhan DİKMEN (TBMM dışından)
Ulaştırma Bakanı
Rıfkı DANIŞMAN (Erzurum)
Çalışma Bakanı
Ali Rıza UZUNER (Trabzon)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Nezih DEVRES (TBMM dışından)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Erol Yılmaz AKÇAL (Rize)
İmar ve İskân Bakanı
Serbülent BİNGÖL (TBMM dışından)
Orman Bakanı
Selahattin İNAL (TBMM dışından)
Köyişleri Bakanı
Necmi SÖNMEZ (TBMM dışından)
Gençlik ve Spor Bakanı
Ali Adnan KARAKÜÇÜK (C.S. Üyesi, Maraş)

Melen Hükümeti
22.05.1972-15.04.1973
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Ferit MELEN (C. S. Van Üyesi, MGP)
Devlet Bakanı
Doğan KİTAPLI (Samsun, AP)
Devlet Bakanı
İsmail Hakkı ARAR (İstanbul, CHP)
Devlet Bakanı
Zeyyat BAYKARA (TBMM dışından)
Devlet Bakanı
İlhan ÖZTRAK (TBMM dışından)
Adalet Bakanı
Hasan Fehmi ALPASLAN (C. S. Artvin Üyesi, MGP)
Milli Savunma Bakanı
Mehmet İZMEN (C. S. Kontenjan Üyesi)
İçişleri Bakanı
Ferit KUBAT (TBMM dışından)
Dışişleri Bakanı
Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM dışından)
Maliye Bakanı
Ziya MÜEZZİNOĞLU (TBMM dışından, sonra Senatör)
Milli Eğitim Bakanı
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (TBMM dışından)
Bayındırlık Bakanı
Mukadder ÖZTEKİN (C. S. Adana Üyesi, CHP)
Ticaret Bakanı
Mehmet Naim TALU (C. S. Kontenjan Üyesi)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ali Mesut EREZ (Kütahya, AP)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal DEMİR (Bolu, CHP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Haydar ÖZALP (Niğde, AP)
Tarım Bakanı
İlyas KARAÖZ (C. S. Muğla Üyesi, AP)
Ulaştırma Bakanı
Rıfkı DANIŞMAN (Erzurum, AP)
Çalışma Bakanı
Ali Rıza UZUNER (Trabzon, CHP)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Nuri KODAMANOĞLU (Niğde, CHP)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Erol Yılmaz AKÇAL (Rize, AP)
İmar ve İskân Bakanı
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara, AP)
Köyişleri Bakanı
Necmi SÖNMEZ (TBMM dışından)
Orman Bakanı
Selahattin İNAL (TBMM dışından)
Gençlik ve Spor Bakanı
Ali Adnan KARAKÜÇÜK (C. S. Maraş Üyesi, AP)

Talu Hükümeti
15.04.1973-26.01.1974
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mehmet Naim TALU (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Nizamettin ERKMEN (Giresun, AP)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Kemal SATIR (Adana, CGP)
Devlet Bakanı
İsmail Hakkı TEKİNEL (İstanbul, AP)
Devlet Bakanı
İlhan ÖZTRAK (CGP, TBMM dışından)
Adalet Bakanı
Mehmet Hayri MUMCUOĞLU (C.S. Tekirdağ Üyesi Bağımsız)
Milli Savunma Bakanı
Mehmet İlhami SANCAR (İstanbul, CGP)
İçişleri Bakanı
Mukadder ÖZTEKİN (C.S. Adana Üyesi Bağımsız)
Dışişleri Bakanı
Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM Dışından)
Maliye Bakanı
Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU (Zonguldak, AP)
Milli Eğitim Bakanı
Orhan DENGİZ (Uşak, AP)
Bayındırlık Bakanı
Nurettin OK (Çankırı, AP)
Ticaret Bakanı
Ahmet TÜRKEL (Bursa, AP)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Vefa TANIR (Konya, CGP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Fethi ÇELİKBAŞ (C. S. Kontenjan Üyesi, CGP)
Tarım Bakanı
Ahmet Nusret TUNA (C.S. Kastamonu Üyesi AP)
Ulaştırma Bakanı
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C.S. Kontenjan Üyesi)
Çalışma Bakanı
Ali Naili ERDEM (İzmir, AP)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nuri Kemal BAYAR (Sakarya, AP)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kemal DEMİR (Bolu, CGP)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Ahmet İhsan KIRIMLI (Balıkesir, AP)
İmar ve İskân Bakanı
Mehmet Nebil OKTAY (Siirt, CGP)
Köyişleri Bakanı
Orhan KÜRÜMOĞLU (C.S. Bitlis Üyesi AP)
Orman Bakanı
İsa Hisan BİNGÖL (C. S. Muş Üyesi AP)
Gençlik ve Spor Bakanı
Ali Celalettin COŞKUN (C. S. Üyesi)

1. Ecevit Hükümeti
26.01.1974-17.11.1974
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Bülent ECEVİT (Zonguldak, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Devlet Bakanı
Orhan Ferruh EYÜPOĞLU 26.01.1974-17.11.1974
(İstanbul, CHP)
Devlet Bakanı
İsmail Hakkı BİRLER (Tokat, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Devlet Bakanı
Süleyman Arif EMRE (İstanbul, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Adalet Bakanı
Şevket KAZAN (Kocaeli, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Milli Savunma Bakanı
Hasan Esat IŞIK (Bursa, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
İçişleri Bakanı
Oğuzhan ASİLTÜRK (Ankara, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Dışişleri Bakanı
Turan GÜNEŞ (Kocaeli, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Maliye Bakanı
Deniz BAYKAL (Antalya, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Milli Eğitim Bakanı
Mustafa ÜSTÜNDAĞ (Konya, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Bayındırlık Bakanı
Erol ÇEVİKÇE (Adana, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Ticaret Bakanı
Fehim ADAK (Mardin, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Selahattin CİZRELİOĞLU 26.01.1974-17.11.1974
(C. S. Diyarbakır Üyesi, CHP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Mahmut TÜRKMENOĞLU (İzmir, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Ulaştırma Bakanı
Hasan Ferda GÜLEY (Ordu, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Çalışma Bakanı
Önder SAV (Ankara, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Abdülkerim DOGRU (Kars, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Cahit KAYRA (Ankara, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Orhan BİRGİT (İstanbul, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
İmar ve İskân Bakanı
Ali TOPUZ (İstanbul, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
Mustafa OK (Manisa, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Orman Bakanı
Ahmet ŞENER (Trabzon, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Gençlik ve Spor Bakanı
Muslihittin Yılmaz METE 26.01.1974-17.11.1974
(C. S. Adana Üyesi, CHP)

5. CİLT KONUŞMACI LİSTESİ

Nihat Erim (Kocaeli) Başbakan
Nihat Erim (Kocaeli) Başbakan
Nihat Erim (Kocaeli) Başbakan
Nihat Erim (Kocaeli) Başbakan
Nihat Erim (Kocaeli) Başbakan
İsmet İnönü (Malatya)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Talat Asal (Samsun)
Orhan Dengiz (Uşak)
İbrahim Öztürk (Maraş)
Enver Akova (Sivas)
Haydar Özdemir (İstanbul)
Mehmet Ali Aybar (İstanbul)
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara)
Kamil Karavelioğlu (Tabii Üye)
Cemal Madanoğlu (C.S.Ü.)
Suad Hayri Ürgüblü (C.S.Ü.)
Fehmi Alpaslan (Artvin)
Cemalettin İnkaya (Balıkesir)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
İskender Cenap Ege (Aydın)
Mustafa Tığlı (Sakarya)
Kasım Gülek (C.S.Ü.)
Hüseyin Öztürk (Sivas)
F. Hikmet İşmen (Kocaeli)
Hamdi Özer (Malatya)
Mehmet Hazer (Kars)
Zerin Tüzün (C.S.Ü.)
Kasım Gülek (C.S.Ü.)
Mebrure Aksoley (İstanbul)
Nihat Erim (Kocaeli)
Nihat Erim (Kocaeli)
Nihat Erim (Kocaeli)
Nihat Erim (Kocaeli)
Ferruh Bozbeyli (İstanbul)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Kemal Demir (Bolu)
Orhan Dengiz (Uşak)
Hüseyin Abbas (Tokat)
Mehmet Emin Durul (Denizli)
Mucip Ataklı (Tabii Üye)
Fehmi Alpaslan (Artvin)
Fahri Korutürk (C.S.Ü.)
Mehmet Hazer (Kars)
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu)
Hamdi Özer (Malatya)
Ziya Termen (Çanakkale)
Ziya Termen (Çanakkale)
Mustafa Tığlı (Sakarya)
Mustafa Tığlı (Sakarya)
Hüseyin Öztürk (Sivas)
Hüseyin Dikeçligil (Kayseri)
Hikmet İşmen (Kocaeli)
Oral Karaosmanoğlu (Manisa)
Fehmi Baysoy (Erzincan)
Ferit Melen (Van) Başbakan
Ferit Melen (Van) Başbakan
Ferit Melen (Van) Başbakan
Ferit Melen (Van) Başbakan
Hasan Korkmazcan (Denizli)
Nebil Oktay (Siirt)
Bülent Ecevit (Zonguldak)
Orhan Dengiz (Uşak)
Yavuz Acar (Amasya)
Hüdai Oral (Denizli)
Hasan Tosyalı (Kastamonu)
Abdülkadir Özmen (Mardin)
Mehmet Hazer (Kars)
Sami Turan (Kayseri)
Fahri Korutürk (C.S.Ü.)
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu)
Mustafa Tığlı (Sakarya)
Ekrem Acuner (Tabii Üye)
Hüseyin Öztürk (Sivas)
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara)
Fatma Hikmet İşmen (Kocaeli)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Naim Talu (C.S.Ü.) Başbakan
Naim Talu (C.S.Ü.) Başbakan
Naim Talu (C.S.Ü.) Başbakan
Naim Talu (C.S.Ü.) Başbakan
Sezai Orkunt (İstanbul)
Ferruh Bozbeyli (İstanbul)
Ahmet Durakoğlu (Sivas)
Selahattin Kılıç (Adana)
Şemsettin Sönmez (Eskişehir)
Ahmet Durakoğlu (Sivas)
İhsan Ataöv (Antalya)
Haydar Tunçkanat (Tabii Üye)
Fikret Gündoğan (İstanbul)
Nihat Erim (C.S.Ü.)
Sami Turan (Kayseri)
Fethi Tevetoğlu (Samsun)
Sırrı Atalay (Kars)
Sırrı Atalay (Kars)
Hamdi Özer (Malatya)
Hüseyin Öztürk (Sivas)
O. Zeki Gümüşoğlu (İstanbul)
Hikmet İşmen (Kocaeli)
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri)
Osman Alihocagil (Erzurum)
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Bülent Ecevit (Zonguldak) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta)
Süleyman Demirel (Isparta)
Hasan Korkmazcan (Denizli)
Hasan Korkmazcan (Denizli)
Hasan Korkmazcan (Denizli)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Hasan Aksay (İstanbul)
Necdet Uğur (İstanbul)
Necdet Uğur (İstanbul)
Süleyman Genç (İzmir)
İhsan Ataöv (Antalya)
İhsan Ataöv (Antalya)
Selçuk Erverdi (Erzurum)
Selçuk Erverdi (Erzurum)
Selçuk Erverdi (Erzurum)
Mustafa Timisi (Sivas)
Mustafa Timisi (Sivas)
Cihat Bilgehan (Balıkesir)
Refet Sezgin (Çanakkale)
Refet Sezgin (Çanakkale)
Vahit Bozatlı (Sivas)
Nuri Bayar (Sakarya)
Metin Tüzün (İstanbul)
Ahmet Durakoğlu (Sivas)
İhsan Sabri Çağlayangil (Bursa)
İhsan Sabri Çağlayangil (Bursa)
Mucip Ataklı (Tabii Üye)
Nihat Erim (C.S.Ü.)
Fikret Gündoğan (İstanbul)
Fikret Gündoğan (İstanbul)
Fikret Gündoğan (İstanbul)
Ömer Ucuzal (Eskişehir)
M. İhsan Topaloğlu (Giresun)
Ekrem Acuner (Tabii Üye)
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri)
Kâmran İnan (Bitlis)
Hamdi Özer (Malatya)
Fethi Çelikbaş (C.S.Ü.)
Turgut Cebe (Ankara)
Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri)

5. cilt

Künye Bilgileri

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri 5. Cilt (26 Mart 1971-17 Kasım 1974)
Hazırlayanlar: Dr. İrfan Neziroğlu, Dr. Tuncer Yılmaz
Düzenleme: Gülşah Erdem Efe
Grafik-Tasarım: Uğur Saçı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Demokrasi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Siyasi Tarih, Hükümetler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2013
1113 Sayfa
ISBN: 978-605-4700-46-2
ISBN: 978-605-4700-51-6

 

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (5. Cilt)
E-kitap okumak için tıklayın