Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (4. Cilt)

E-Kitap okumak için tıklayın

Sunuş
Önsöz
30 I. Demirel Hükümeti (27.10.1965-03.11.1969)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Cumhuriyet Senatosu
B- Millet Meclisi
Güvenoylaması
31 II. Demirel Hükümeti (03.11.1969-06.03.1970)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
32 III. Demirel Hükümeti (06.03.1970-26.03.1971)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması

1. Demirel Hükümeti
27.10.1965-03.11.1969
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Süleyman DEMİREL (Isparta) 27.10.1965-03.11.1969
Devlet Bakanı
N. Cihat BİLGEHAN (Balıkesir) 27.10.1965-03.11.1969
Devlet Bakanı
Refet SEZGİN (Çanakkale) 27.10.1965-03.04.1967
S. Hüsamettin ATABEYLİ (Erzincan) 03.04.1967-03.11.1969
Devlet Bakanı
Mehmet Kâmil OCAK (Gaziantep) 27.10.1965-28.05.1969
Devlet Bakanı
Ali Fuat ALISAN (Samsun) 27.10.1965-03.04.1967
Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 03.04.1967-03.11.1969
Devlet Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir) 03.04.1967-03.11.1969
Adalet Bakanı
Hasan DİNÇER (Konya) 27.10.1965-01.08.1969
Hidayet AYDINER (C.S. Bağımsız Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969
Milli Savunma Bakanı
Ahmet TOPALOĞLU (Adana) 27.10.1965-03.11.1969
İçişleri Bakanı
Mehmet Faruk SÜKAN (Konya) 27.10.1965-01.08.1969
Salih Ragıp ÜNER (C.S. Bağımsız Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969
Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (C.S. Bursa Üyesi) 27.10.1965-03.11.1969
Maliye Bakanı
Mehmet İhsan GÜRSAN (İzmir) 27.10.1965-02.11.1966
Nevzat Cihat BİLGEHAN (Balıkesir) 14.11.1966-03.11.1969
Milli Eğitim Bakanı
Orhan DENGİZ (Uşak) 27.10.1965-03.04.1967
Mehmet İlhami ERTEM (Edirne) 03.04.1967-03.11.1969
Bayındırlık Bakanı
I. Etem ERDİNÇ (C.S. Kütahya Üyesi) 27.10.1965-03.04.1967
Orhan ALP (Ankara) 03.04.1967-03.11.1969
Ticaret Bakanı
Mustafa Macit ZEREN (C.S. Amasya Üyesi) 27.10.1965-02.11.1966
S. Tekin MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 02.11.1966-03.04.1967
Ahmet TÜRKEL (Bursa) 03.04.1967-03.11.1969
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Edip SOMUNOĞLU (C.S. Erzurum Üyesi) 27.10.1965-03.04.1967
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 03.04.1967-03.11.1969
Gümrük ve Tekel Bakanı
İbrahim TEKİN (Adana) 27.10.1965-10.12.1968
Nahit MENTEŞE (Aydın) 10.12.1968-03.11.1969
Tarım Bakanı
Bahri DAĞDAŞ (Konya) 27.10.1965-12.08.1969
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 12.08.1969-03.11.1969
Ulaştırma Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir) 27.10.1965-03.04.1967
Mehmet Saadettin BİLGİÇ (İstanbul) 03.04.1967-01.08.1969
Mehmet İZMEN (C.S. Bağımsız Giresun Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969
Çalışma Bakanı
Ali Naili ERDEM (İzmir) 27.10.1965-06.12.1968
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 16.12.1968-03.11.1969
Sanayi Bakanı
Mehmet TURGUT (Bursa) 27.10.1965-03.11.1969
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İbrahim DERİNER (TBMM dışından) 27.10.1965-03.04.1967
Refet SEZGİN (Çanakkale) 03.04.1967-03.11.1969
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Nihad KÜRŞAD (İzmir) 27.10.1965-03.11.1969
İmar ve İskân Bakanı
Haldun MENTEŞEOĞLU (C.S. Muğla Üyesi) 27.10.1965-03.11.1969
Köyişleri Bakanı
Sabit Osman AVCI (Artvin) 27.10.1965-03.04.1967
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 03.04.1967-16.12.1968
Mehmet Selahattin KILIÇ (Samsun) 16.12.1968-03.11.1969
Orman Bakanı
Sabit Osman AVCI (Artvin) 11.08.1969-03.11.1969

2. Demirel Hükümeti
03.11.1969-06.03.1970
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Süleyman DEMİREL (Isparta) 03.11.1969-06.03.1970
Devlet Bakanı
Refet SEZGİN (Çanakkale) 03.11.1969-06.03.1970
Devlet Bakanı
S. Hüsamettin ATABEYLİ (Erzincan) 03.11.1969-06.03.1970
Devlet Bakanı
Gürhan TİTREK (C.S. Çankırı Üyesi) 03.11.1969-21.01.1970
Devlet Bakanı
Mehmet Turhan BİLGİN (Erzurum) 03.11.1969-06.03.1970
Adalet Bakanı
Yusuf Ziya ÖNDER (Sivas) 03.11.1969-06.03.1970
Milli Savunma Bakanı
Ahmet TOPALOĞLU (Adana) 03.11.1969-06.03.1970
İçişleri Bakanı
Haldun MENTEŞEOĞLU (C.S. Muğla Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970
Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (C.S. Bursa Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970
Maliye Bakanı
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 03.11.1969-06.03.1970
Milli Eğitim Bakanı
Orhan OĞUZ (Eskişehir) 03.11.1969-06.03.1970
Bayındırlık Bakanı
Turgut Yaşar GÜLEZ (C.S. Bolu Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970
Ticaret Bakanı
Ahmet DALLI (Bursa) 03.11.1969-07.01.1970
Gürhan TİTREK (C.S. Çankırı Üyesi) 21.01.1970-06.03.1970
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 03.11.1969-06.03.1970
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU (Trabzon) 03.11.1969-06.03.1970
Tarım Bakanı
Mehmet İlhami ERTEM (Edirne) 03.11.1969-06.03.1970
Ulaştırma Bakanı
Nahit MENTEŞE (Aydın) 03.11.1969-06.03.1970
Çalışma Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir) 03.11.1969-06.03.1970
Sanayi Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana) 03.11.1969-06.03.1970
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sabit Osman AVCI (Artvin) 03.11.1969-06.03.1970
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Necmettin CEVHERİ (Urfa) 03.11.1969-06.03.1970
İmar ve İskân Bakanı
M. Hayrettin NAKİBOĞLU (Kayseri) 03.11.1969-06.03.1970
Köyişleri Bakanı
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970
Orman Bakanı
Hüseyin ÖZALP (Samsun) 03.11.1969-06.03.1970
Gençlik ve Spor Bakanı
İsmet SEZGİN (Aydın) 03.11.1969-06.03.1970

3. Demirel Hükümeti
06.03.1970-26.03.1971
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Süleyman DEMİREL (Isparta) 06.03.1970-26.03.1971
Devlet Bakanı
Refet SEZGİN (Çanakkale) 06.03.1970-16.07.1970
Hasan DİNÇER (Afyonkarahisar) 29.07.1970-26.03.1971
Devlet Bakanı
Hüsamettin ATABEYLİ (Erzincan) 06.03.1970-26.03.1971
Devlet Bakanı
Mehmet Turhan BİLGİN (Erzurum) 06.03.1970-26.03.1971
Adalet Bakanı
Yusuf Ziya ÖNDER (Sivas) 06.03.1970-26.03.1971
Milli Savunma Bakanı
Ahmet TOPALOĞLU (Adana) 06.03.1970-26.03.1971
İçişleri Bakanı
Haldun MENTEŞEOĞLU (C.S. Muğla Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (C.S. Bursa Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Maliye Bakanı
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 06.03.1970-26.03.1971
Milli Eğitim Bakanı
Orhan OĞUZ (Eskişehir) 06.03.1970-26.03.1971
Bayındırlık Bakanı
Turgut Yaşar GÜLEZ (C.S. Bolu Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Ticaret Bakanı
Gürhan TİTREK (C.S. Çankırı Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 06.03.1970-26.03.1971
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU (Trabzon) 06.03.1970-26.03.1971
Tarım Bakanı
Mehmet İlhami ERTEM (Edirne) 06.03.1970-26.03.1971
Ulaştırma Bakanı
Nahit MENTEŞE (Aydın) 06.03.1970-14.12.1970
Mehmet Orhan TUĞRUL (C.S. Bilecik Üyesi) 04.01.1971-26.03.1971
Çalışma Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir) 06.03.1970-26.03.1971
Sanayi Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana) 06.03.1970-26.03.1971
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sabit Osman AVCI (Artvin) 06.03.1970-14.12.1970
Nahit MENTEŞE (Aydın) 14.12.1970-26.03.1971
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Necmettin CEVHERİ (Urfa) 06.03.1970-26.03.1971
İmar ve İskân Bakanı
Mehmet Hayrettin NAKİBOĞLU (Kayseri) 06.03.1970-26.03.1971
Köyişleri Bakanı
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Orman Bakanı
Hüseyin ÖZALP (Samsun) 06.03.1970-26.03.1971
Gençlik ve Spor Bakanı
İsmet SEZGİN (Aydın) 06.03.1970-26.03.1971

4. CİLT KONUŞMACILAR LİSTESİ

Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Sadi Koçaş (C.S.Ü.)
Fahri Özdilek (Tabii Üye)
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara)
Fethi Tevetoğlu (Samsun)
Turhan Kapanlı (Sakarya)
Baki Güzey (Bursa)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Mehmet Ali Demir (Tunceli)
İskender Cenap Ege (Aydın)
İ. Saffet Omay (Ankara)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Faruk Önder (Konya)
Mehmet Ali Aybar (Ankara)
Alparslan Türkeş (Ankara)
Ekrem Alican (Sakarya)
Ekrem Alican (Sakarya)
Muhiddin Güven (İstanbul)
Muhiddin Güven (İstanbul)
Aydın Yalçın (İstanbul)
Aydın Yalçın (İstanbul)
Çetin Altan (İstanbul)
İ. Etem Kılıçoğlu (Giresun)
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Kemal Satır (Adana)
Cavit Okyayuz (İçel)
Hasan Tosyalı (Kastamonu)
Alparslan Türkeş (Adana)
Selahattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir)
Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis)
İhsan Ataöv (Antalya)
Mehmet Sıddık Aydar (Bingöl)
Fikret Gündoğan (İstanbul)
Fikret Gündoğan (İstanbul)
Fikret Gündoğan (İstanbul)
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu)
Şeref Kayalar (Bursa)
Sırrı Atalay (Kars)
Sedat Çumralı (Konya)
Sedat Çumralı (Konya)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
İbrahim Etem Karakapıcı (Urfa)
Fethi Tevetoğlu (Samsun)
Fehmi Alpaslan (Artvin)
Osman Seki Gümüşoğlu (İstanbul)
Mehmet Hazer (Kars)
Salim Hazerdağlı (Elazığ)
Hikmet İşmen (Kocaeli)
Hamdi Özer (Malatya)
Ömer Ucuzal (Eskişehir)
Halil Özmen (Kırşehir)
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Süleyman Demirel (Isparta) Başbakan
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
İsmet İnönü (Malatya)
Orhan Vural (Ordu)
İhsan Sabri Çağlayangil (C.S. Bursa Ü.) Dışişleri Bakanı
Cavit Okyayuz (İçel)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Necdet Uğur (İstanbul)
Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak)
Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale)
Emin Paksüt (Ankara)
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Mehmet Pırıltı (Antalya)
Mehmet Pırıltı (Antalya)
Ziya Termen (Çanakkale)
Ziya Termen (Çanakkale)
Ziya Termen (Çanakkale)
Fikret Gündoğan (İstanbul)
Hikmet İşmen (Kocaeli)
Hüseyin Öztürk (Sivas)
Orhan Kor (İzmir)
Salih Türkmen (Ağrı)
Ferid Melen (Van)
Nahit Menteşe (Aydın) Ulaştırma Bakanı
Mesut Erez (Kütahya) Maliye Bakanı
Refet Sezgin (Çanakkale) Devlet Bakanı
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu)

4. cilt

Künye Bilgileri

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri 4. Cilt (27 Ekim 1965-26 Mart 1971)
Hazırlayanlar: Dr. İrfan Neziroğlu, Dr. Tuncer Yılmaz
Düzenleme: Gülşah Erdem Efe
Grafik-Tasarım: Uğur Saçı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Demokrasi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Siyasi Tarih, Hükümetler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2013
1102 Sayfa
ISBN: 978-605-4700-46-2
ISBN: 978-605-4700-50-9

 

E-Kitap okumak için tıklayın