Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (3. Cilt)

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (3. Cilt)
E-Kitap okumak için tıklayın

Sunuş
Önsöz
Cumhuriyet Hükümetleri
26 VIII. İnönü Hükümeti (20.11.1961-25.06.1962)
Bakanlar Kurulu
Koalisyon Protokolü
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Cumhuriyet Senatosu
B- Millet Meclisi
Güvenoylaması
27 IX. İnönü Hükümeti (25.06.1962-25.12.1963)
Bakanlar Kurulu
Koalisyon Protokolü
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Cumhuriyet Senatosu
B- Millet Meclisi
Güvenoylaması
28 X. İnönü Hükümeti (25.12.1963-20.02.1965)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması
29 Ürgüplü Hükümeti (20.02.1965-27.10.1965)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Hükümet Programının Görüşülmesi
A- Millet Meclisi
B- Cumhuriyet Senatosu
Güvenoylaması

8. İnönü Hükümeti
20.11.1961-25.06.1962
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ali Akif EYIDOĞAN 20.11.1961-25.06.1962
(C. S. Zonguldak Üyesi, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Devlet Bakanı
Turhan FEYZİOĞLU (Kayseri, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Devlet Bakanı
Avni DOĞAN (Kastamonu, CHP) 20.11.1961-23.05.1962
Hıfzı Oğuz BEKATA 23.05.1962-25.06.1962
(C.S. Ankara Üyesi, CHP)
Devlet Bakanı
Necmi ÖKTEN (Çorum, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Devlet Bakanı
Nihat SU (Antalya, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Adalet Bakanı
Kemal Sahir KURUTLUOĞLU 20.11.1961-25.06.1962
(C.S. Kontenjan üyesi)
Milli Savunma Bakanı
Mehmet İlhami SANCAR 20.11.1961-25.06.1962
(İstanbul, CHP)
İçişleri Bakanı
Ahmet TOPALOĞLU (Adana, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Dışişleri Bakanı
Selim Rauf SARPER (İstanbul, CHP) 20.11.1961-26.03.1962
Feridun Cemal ERKİN 26.03.1962-25.06.1962
(TBMM dışından)
Maliye Bakanı
Osman Şefik İNAN (Çanakkale, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Milli Eğitim Bakanı
Mehmet Hilmi İNCESULU 20.11.1961-25.06.1962
(Çorum, CHP)
Bayındırlık Bakanı
Mehmet Emin PAKSÜT (Ankara, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Ticaret Bakanı
Mehmet İhsan GÜRSAN (İzmir, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Süleyman Suat SEREN 20.11.1961-25.06.1962
(C.S. Isparta Üyesi, AP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Şevket PULATOĞLU 20.11.1961-25.06.1962
(C.S. Trabzon Üyesi, AP)
Tarım Bakanı
Ali Cavit ORAL (Adana, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Ulaştırma Bakanı
Mustafa Cahit AKYAR 20.11.1961-25.06.1962
(C.S. Denizli Üyesi, AP)
Çalışma Bakanı
Bülent ECEVİT (Ankara, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Sanayi Bakanı
Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Basın – Yayın ve Turizm Bakanı
Kamran EVLİYAOĞLU (Samsun, AP) 20.11.1961-25.06.1962
İmar ve İskân Bakanı
Mehmet Muhittin GÜVEN 20.11.1961-25.06.1962
(İstanbul, AP)

9. İnönü Hükümeti
25.06.1962-25.12.1963
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mustafa İsmet İNÖNÜ (CHP Malatya) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ekrem ALİCAN (YTP Sakarya) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Hasan DİNÇER (CKMP A. Karahisar) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Turhan FEYZİOĞLU (CHP Kayseri) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı
Hıfzı Oğuz BEKATA 25.06.1962-18.10.1962
(C.S. Ankara Üyesi, CHP)
Ali Şakir AĞANOĞLU (CHP Trabzon) 01.11.1962-17.06.1963
Vefik PİRİNÇÇİOĞLU (CHP Diyarbakır) 17.06.1963-25.12.1963
Devlet Bakanı
Raif AYBAR (YTP Ankara) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı
Necmi ÖKTEN (Çorum, Bağımsız) 25.06.1962-25.12.1963
Adalet Bakanı
Abdülhak Kemal YÖRÜK 25.06.1962-25.12.1963
(CKMP Ankara)
Milli Savunma Bakanı
Mehmet İlhami SANCAR 25.06.1962-25.12.1963
(CHP İstanbul)
İçişleri Bakanı
Kemal Sahir KURUTLUOĞLU 25.06.1962-10.10.1962
(C.S. Kontenjan Üyesi)
Hıfzı Oğuz BEKATA 18.10.1962-08.10.1963
(C.S. Ankara Üyesi, CHP)
İlyas SEÇKİN (CHP Ankara) 22.10.1963-25.12.1963
Dışişleri Bakanı
Feridun Cemal ERKİN 25.06.1962-25.12.1963
(TBMM dışından)
Maliye Bakanı
Ferit MELEN (TBMM dışından) 25.06.1962-25.12.1963
Milli Eğitim Bakanı
Şevket Raşit HATIPOĞLU 25.06.1962-12.06.1963
(CHP Manisa)
İbrahim Hulusi ÖKTEM (CHP Bursa) 12.06.1963-25.12.1963
Bayındırlık Bakanı
İlyas SEÇKİN (CHP Ankara) 25.06.1962-22.10.1963
Arif Hikmet ONAT (CHP Ordu) 22.10.1963-25.12.1963
Ticaret Bakanı
Mehmet Muhlis ETE (CHP Ankara) 25.06.1962-17.06.1963
Ahmet OĞUZ (CKMP İstanbul) 17.06.1963-25.12.1963
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Yusuf AZIZOĞLU (YTP Diyarbakır) 25.06.1962-27.11.1963
Fahrettin Kerim GÖKAY (YTP İstanbul) 27.11.1963-25.12.1963
Gümrük ve Tekel Bakanı
Orhan ÖZTRAK (CHP Tekirdağ) 25.06.1962-25.12.1963
Tarım Bakanı
Mehmet İZMEN 25.06.1962-25.12.1963
(C.S. Giresun Üyesi, YTP)
Ulaştırma Bakanı
Rıfat ÖÇTEN (C.S. Sivas Üyesi, YTP) 25.06.1962-10.06.1963
İhsan Şeref DURA 13.06.1963-25.12.1963
(Kastamonu, Bağımsız)
Çalışma Bakanı
Bülent ECEVİT (CHP Ankara) 25.06.1962-25.12.1963
Sanayi Bakanı
Fethi ÇELİKBAŞ (CHP Burdur) 25.06.1962-25.12.1963
Basın – Yayın ve Turizm Bakanı
Celal Tevfik KARASAPAN 25.06.1962-17.06.1963
(C.S. Afyonkarahisar Üyesi, CKMP)
Nurettin ARDIÇOĞLU (CKMP Elazığ) 17.06.1963-19.07.1963
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Nurettin ARDIÇOĞLU (CKMP Elazığ) 19.07.1963-25.12.1963
İmar ve İskân Bakanı
Fahrettin Kerim GÖKAY 25.06.1962-27.11.1963
(YTP İstanbul)
Mehmet Hayri MUMCUOĞLU 27.11.1963-25.12.1963
(Tekirdağ, Bağımsız)

10. İnönü Hükümeti
25.12.1963-20.02.1965
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya) 25.12.1963-20.02.1965
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Kemal SATIR (Elazığ) 25.12.1963-20.02.1965
Devlet Bakanı
Malik YOLAÇ (İstanbul, Bağımsız) 25.12.1963-20.02.1965
Devlet Bakanı
İbrahim Saffet OMAY 25.12.1963-20.02.1965
(C.S. Ankara Üyesi)
Devlet Bakanı
Vefik PİRİNÇÇİOĞLU (Diyarbakır) 25.12.1963-17.03.1964
Nüvit YETKİN (C.S. Malatya Üyesi) 17.03.1964-20.02.1965
Adalet Bakanı
Mehmet Sedat ÇUMRALI 25.12.1963-15.12.1964
(C.S. Konya Üyesi)
Sırrı ATALAY (C.S. Kars Üyesi) 15.12.1964-20.02.1965
Milli Savunma Bakanı
Mehmet İlhami SANCAR (İstanbul) 25.12.1963-20.02.1965
İçişleri Bakanı
Orhan ÖZTRAK (Tekirdağ) 25.12.1963-20.02.1965
Dışişleri Bakanı
Feridun Cemal ERKİN 25.12.1963-20.02.1965
(TBMM Dışından)
Milli Eğitim Bakanı
İbrahim Hulusi ÖKTEM (Bursa) 25.12.1963-20.02.1965
Ulaştırma Bakanı
A. Ferit ALPISKENDER 25.12.1963-15.12.1964
(C.S. Manisa Üyesi,)
Mahmut VURAL (Sivas) 15.12.1964-20.02.1965
Tekel Bakanı
Mehmet YÜCELER (Kayseri) 25.12.1963-20.02.1965
Sanayi Bakanı
Muammer ERTEN (Manisa) 25.12.1963-20.02.1965
Tarım Bakanı
Mehmet Turan ŞAHİN (Muğla) 25.12.1963-20.02.1965
Ticaret Bakanı
Mehmet Fenni İSLİMYELİ (Balıkesir) 25.12.1963-20.02.1965
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Ali İhsan GÖĞÜŞ (Gaziantep) 25.12.1963-20.02.1965
İmar ve İskân Bakanı
Celalettin UZER (Eskişehir) 25.12.1963 -15.12.1964
Cafer Sadık KUTLAY (İçel) 15.12.1964-20.02.1965
Maliye Bakanı
Ferit MELEN 25.12.1963-20.02.1965
(TBMM dışından, C.S. Van Üyesi)
Köyişleri Bakanı
Lebit YURDOĞLU (İzmir) 25.12.1963-20.02.1965
Bayındırlık Bakanı
Arif Hikmet ONAT (Ordu) 25.12.1963-20.02.1965
Çalışma Bakanı
Bülent ECEVİT (Ankara) 25.12.1963-20.02.1965
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal DEMİR (Bolu) 25.12.1963-20.02.1965
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Arif Hüdai ORAL (Denizli) 25.12.1963-20.02.1965

Ürgüplü Hükümeti
20.02.1965-27.10.1965
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ 20.02.1965-27.10.1965
(C.S. Kayseri Üyesi, Bağımsız)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Süleyman DEMİREL (TBMM dışından) 20.02.1965-27.10.1965
Devlet Bakanı
Hüseyin ATAMAN (Ankara, MP) 20.02.1965-27.10.1965
Devlet Bakanı
Mehmet ALTINSOY (Niğde, CKMP) 20.02.1965-27.10.1965
Devlet Bakanı
Sekip İNAL (Hatay, YTP) 20.02.1965-27.10.1965
Adalet Bakanı
İrfan BARAN (Konya, CKMP) 20.02.1965-31.07.1965
İhsan KÖKNEL (Bağımsız) 31.07.1965-27.10.1965
Milli Savunma Bakanı
Hasan DİNÇER 20.02.1965-10.08.1965
(Afyonkarahisar, CKMP)
Mustafa Hazım DAĞLI 10.08.1965-27.10.1965
(C.S. Çankırı Üyesi)
İçişleri Bakanı
İsmail Hakkı AKDOĞAN (Yozgat, MP) 20.02.1965-31.07.1965
İzzet GENER 31.07.1965-27.10.1965
(C.S. Niğde Üyesi, Bağımsız)
Dışişleri Bakanı
Hasan Esat IŞIK (TBMM dışından) 20.02.1965-27.10.1965
Maliye Bakanı
Mehmet İhsan GÜRSAN (İzmir, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Milli Eğitim Bakanı
Nevzat Cihat BİLGEHAN (Balıkesir, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Bayındırlık Bakanı
Orhan ALP (TBMM dışından) 20.02.1965-27.10.1965
Ticaret Bakanı
Mustafa Macit ZEREN 20.02.1965-27.10.1965
(C. S. Amasya Üyesi, AP)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 20.02.1965-27.10.1965
Mehmet Faruk SÜKAN (Konya, AP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet TOPALOĞLU (Adana, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Tarım Bakanı
Turhan KAPANLI 20.02.1965-27.10.1965
(C. S. Sakarya Üyesi, YTP)
Ulaştırma Bakanı
Mithat SAN (Gaziantep, YTP) 20.02.1965-31.07.1965
Kazım YURDAKUL 31.07.1965-27.10.1965
(C. S. Sakarya Üyesi, Bağımsız)
Çalışma Bakanı
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL 20.02.1965-27.10.1965
(C. S. Üyesi, Bursa, AP)
Sanayi Bakanı
Ali Naili ERDEM (İzmir, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet TURGUT (A. Karahisar, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Ömer Zekai DORMAN (İstanbul, MP) 20.02.1965-28.08.1965
İsmail Hakkı AKDOĞAN (Yozgat) 28.08.1965-27.10.1965
İmar ve İskân Bakanı
Ali Recai İSKENDEROĞLU 20.02.1965-27.10.1965
(Diyarbakır, YTP)
Köyişleri Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir, CKMP) 20.02.1965-10.08.1965
Mustafa KEPİR (Yozgat) 10.08.1965-27.10.1965

3. CİLT KONUŞMACILAR LİSTESİ

İsmet İnönü (Malatya) Başbakan
İsmet İnönü (Malatya) Başbakan
İsmet İnönü (Malatya) Başbakan
İsmet İnönü (Malatya) Başbakan
Mehmet Hazer (Kars)
Celal Tevfik Karasapan (Afyon Karahisar)
Fikret Turhangil (Aydın)
Amil Artus (C.S.Ü.)
Sami Küçük (Tabii Üye)
Kazım Yurdakul (Sakarya)
Kamil Karavelioğlu (Tabii Üye)
Hüseyin Otan (Burdur)
Mehmet Özgüneş (Tabii Üye)
Osman Saim Sarıgöllü (Aydın)
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Tevfik İnci (Zonguldak)
Rasim Giray (Elazığ)
Cemal Tarlan (Tekirdağ)
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara)
Esat Çağa (C.S.Ü.)
İbrahim Saffet Omay (Ankara)
Vasfi Gerger (Urfa)
Kamil Coşkunoğlu (Uşak)
Niyazi Ağırnaslı (Ankara)
Niyazi Ağırnaslı (Ankara)
Ali Aksoy (Çanakkale)
Osman Köksal (Tabii Üye)
Celal Ertuğ (Elazığ)
İbrahim Sabri Çağlayangil (Bursa)
Esat Mahmut Karakurt (Urfa)
Özel Şahingiray (İstanbul)
Ömer Lütfi Bozcalı (İzmir)
Macit Zeren (Amasya)
Cahit Okurer (İzmir)
Turhan Kapanlı (Sakarya)
Veysi Yardımcı (Ağrı)
Rifat Öztürkçine (İstanbul)
Akif Eyidoğan (Zonguldak) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) Devlet Bakanı
Ekrem Alican (Sakarya) Y.T.P. Genel Başkanı
Ahmet Oğuz (İstanbul)
Burhan Apaydın (Ankara)
İsmail Rüştü Aksal (Ankara)
Fahir Giritlioğlu (Edirne)
Malik Yolaç (İstanbul)
Reşit Ülker (İstanbul)
Ahmet Gürkan (Konya)
İsmet İnönü (Malatya) Başbakan
İsmet İnönü (Malatya) Başbakan
İsmet İnönü (Malatya) Başbakan
Ekrem Alican (Sakarya) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Osman Saim Sarıgöllü (Aydın)
Fikret Turhangil (Aydın)
İskender Cenap Ege (Aydın)
Niyazi Ağırnaslı (Ankara)
İzzet Gener (Niğde)
Mehmet Ali Demir (Tunceli)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Tahsin Banguoğlu (Edirne)
İbrahim Saffet Omay (Ankara)
Cahit Tokgöz (Samsun)
Sadık Artukmaç (Yozgat)
Mehmet Özgüneş (Tabii Üye)
Osman Hacıbaloğlu (Tokat)
Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu)
Cevdet Geboloğlu (Bitlis)
Cevat Açıkalın (C.S.Ü.)
Fikret Turhangil (Aydın)
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri)
Cavit Okyayuz (İçel)
İskender Cenap Ege (Aydın)
Berç Turan (İstanbul)
Celal Ertuğ (Elazığ)
Adil Türkoğlu (Hakkari)
Ferruh Bozbeyli (İstanbul)
Ferruh Bozbeyli (İstanbul)
Ferda Güley (Ordu)
Kazım Arar (Çankırı)
Osman Bölükbaşı (Ankara) Millet Partisi Genel Başkanı
Osman Bölükbaşı (Ankara) Millet Partisi Genel Başkanı
Osman Bölükbaşı (Ankara) Millet Partisi Genel Başkanı
Ragıp Gümüşpala (İzmir) Adalet Partisi Genel Başkanı
Coşkun Kırca (İstanbul)
Cevad Odyakmaz (Sivas)
Mahmut Vural (Sivas)
İbrahim Öktem (Bursa)
Memduh Erdemir (Kırşehir)
Ahmet Tahtakılıç (Uşak)
Ahmet Tahtakılıç (Uşak)
Rauf Kiray (Kütahya)
Sıddık Aydar (Bingöl)
Şevki Güler (Afyon Karahisar)
Arif Ertunga (İzmir)
Kadri Eroğan (Urfa)
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu)
Nadir Yavuzkan (Burdur)
Cihat Bilgehan (Balıkesir)
Cihat Bilgehan (Balıkesir)
Nihat Kürşat (İzmir)
Sami Öztürk (Muş)
Fahir Giritlioğlu (Edirne)
Turhan Bilgin (Erzurum)
Haluk Nur Baki (Afyon Karahisar)
Hilmi Baydur (Muğla)
İ. Etem Kılıçoğlu (Giresun)
Kadri Özek (İzmir)
Ruhi Soyer (Niğde)
Nazmi Özoğul (Edirne)
Hilmi Aydınger (Aydın)
Coşkun Kırca (İstanbul)
Memduh Erdemir (Kırşehir)
Yusuf Ziya Yücebilgin (Zonguldak)
Kazım Arar (Çankırı)
Melih Kemal Küçüktepepınar (Adana)
Melih Kemal Küçüktepepınar (Adana)
Mehmet Ali Arıkan
İsmet İnönü (Başbakan)
İsmet İnönü (Başbakan)
İsmet İnönü (Başbakan)
İsmet İnönü (Başbakan)
İsmet İnönü (Başbakan)
Zekai Dorman
Cevad Odyakmaz
Mehmet Sağlam
H. Ali Dizman
Cihat Bilgehan
Cihat Bilgehan
Cihat Bilgehan
Ragıp Gümüşpala
Hasan Dinçer
Ekrem Alican
Ekrem Alican
Cavit Oral
Malik Yolaç (Devlet Bakanı)
Hüseyin Ataman
Ferid Melen (Maliye Bakanı)
Rauf Kıray
Ahmet Tahtakılıç
Ahmet Tahtakılıç
Nihat Diler
İlyas Kılıç
Haluk Nur Baki
Haluk Nur Baki
Hilmi Aydınçer
Reşat Özarda
Kemal Bağcıoğlu
Adnan Şenyurt
İlhami Ertem
Sabahattin Savacı
Şadi Binay
Nihat Erim (Kocaeli)
Nihat Erim (Kocaeli)
Neriman Ağaoğlu (Manisa)
Neriman Ağaoğlu (Manisa)
İ. Etem Kılıçoğlu (Giresun)
Nadir Yavuzkan (Burdur)
İzzet Gener (Niğde)
Celal Tevfik Karasapan (Afyon Karahisar)
Turhan Kapanlı (Sakarya)
İhsan Sabri Çağlayangil (Bursa)
Zihni Betil (Tokat)
Niyazi Ağırnaslı (Ankara)
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri)
Ahmet Yıldız (Tabii Üye)
Mehmet Ali Demir (Tunceli)
Fethi Tevetoğlu (Samsun)
Sıtkı Ulay (Tabii Üye)
Cevdet Geboloğlu (Bitlis)
Mehmet Ali Arıkan (Mardin)
İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat)
Ata Topaloğlu (Ordu)
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu)
Suad Hayri Ürgüblü (C.S.Ü.) Başbakan
Suad Hayri Ürgüblü (C.S.Ü.) Başbakan
Suad Hayri Ürgüblü (C.S.Ü.) Başbakan
Suad Hayri Ürgüblü (C.S.Ü.) Başbakan
Osman Bölükbaşı (Ankara)
Osman Bölükbaşı (Ankara)
Osman Bölükbaşı (Ankara)
Osman Bölükbaşı (Ankara)
İsmet İnönü (Malatya)
Cevad Odyakmaz (Sivas)
Talat Asal (Edirne)
Raif Aybar (Ankara)
Kemal Satır (Elazığ)
Kemal Satır (Elazığ)
Reşit Ülker (İstanbul)
İlhami Ertem (Edirne)
İ. Etem Kılıçoğlu (Giresun)
Ahmet Tahtakılıç (Uşak)
Ekrem Alican (Sakarya)
Ekrem Alican (Sakarya)
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)
Ahmet Oğuz (İstanbul)
Ahmet Oğuz (İstanbul)
Orhan Öztrak (Tekirdağ)
Fethi Çelikbaş (Burdur)
Ekrem Özden (İstanbul)
Mehmet Hazer (Kars)
Osman Köksal (C.S.Ü.)
Fahri Özdilek (Tabii Üye)
Enver Kök (C.S.Ü.)
Osman Saim Sarıgöllü (Aydın)
Sabri Topçuoğlu (Bingöl)
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu)
Zihni Betil (Tokat)
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri)
Sıtkı Ulay (Tabii Üye)
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara)
Baki Güzey (Bursa)
M. Erdoğan Adalı (İstanbul)
Niyazi Ağırnaslı (Ankara)
Sırrı Atalay (Kars)
Suphi Karaman (Tabii Üye)

Künye Bilgileri

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri 3. Cilt (20 Kasım 1961 – 27 Ekim 1965)
Hazırlayanlar: Dr. İrfan Neziroğlu, Dr. Tuncer Yılmaz
Düzenleme: Gülşah Erdem Efe
Grafik-Tasarım: Uğur Saçı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Demokrasi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Siyasi Tarih, Hükümetler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2013
862 Sayfa
ISBN: 978-605-4700-46-2
ISBN: 978-605-4700-49-3

 

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (3. Cilt)
E-Kitap okumak için tıklayın