Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (2. Cilt)

E-Kitap okumak için tıklayın

Sunuş
Önsöz
19 I. Menderes Hükümeti (22.05.1950-09.03.1951)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
Hükümet Programının Görüşülmesi
Güvenoylaması
20 II. Menderes Hükümeti (09.03.1951-17.05.1954)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
Hükümet Programının Görüşülmesi
Güvenoylaması
21 III. Menderes Hükümeti (17.05.1954-09.12.1955)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
Hükümet Programının Görüşülmesi
Güvenoylaması
22 IV. Menderes Hükümeti (09.12.1955-25.11.1957)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
Hükümet Programının Görüşülmesi
Güvenoylaması
23 V. Menderes Hükümeti (25.11.1957-27.05.1960)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması ve Görüşmeler
Güvenoylaması
24 I. Gürsel Hükümeti (30.05.1960-05.01.1961)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programının Okunması
25 II. Gürsel Hükümeti (05.01.1961-20.11.1961)
Bakanlar Kurulu

1. Menderes Hükümeti
22.05.1950-09.03.1951
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Adnan MENDERES (İstanbul) 22.05.1950-09.03.1951
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Samet AĞAOĞLU (Manisa) 05.06.1950-09.03.1951
Devlet Bakanı
F. Lütfi KARAOSMANOĞLU (Manisa) 11.07.1950-09.03.1951
Adalet Bakanı
Halil ÖZYÖRÜK (İzmir) 22.05.1950-09.03.1951
Milli Savunma Bakanı
Refik Şevket İNCE (Manisa) 22.05.1950-09.03.1951
İçişleri Bakanı
Rüknettin NASUHİOĞLU (Edirne) 22.05.1950-09.03.1951
Dışişleri Bakanı
Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul) 22.05.1950-09.03.1951
Maliye Bakanı
Halil AYAN (Bursa) 22.05.1950-14.12.1950
Hasan POLATKAN (Eskişehir) 14.12.1950-09.03.1951
Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Avni BAŞMAN (İzmir) 22.05.1950-03.08.1950
Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 11.08.1950-09.03.1951
Bayındırlık Bakanı
Fahri BELEN (Bolu) 22.05.1950-28.10.1950
Kemal ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) 22.12.1950-09.03.1951
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Zühtü Hilmi VELİBEŞE (İzmir) 22.05.1950-09.03.1951
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Nihat Reşat BELGER (İstanbul) 22.05.1950-19.09.1950
Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ (İzmir) 19.09.1950-09.03.1951
Gümrük ve Tekel Bakanı
Nuri ÖZSAN (Muğla) 22.05.1950-09.03.1951
Tarım Bakanı
Nihat İYRİBOZ (Çanakkale) 22.05.1950-09.03.1951
Ulaştırma Bakanı
Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 22.05.1950-11.08.1950
Seyfi KURTBEK (Ankara) 11.08.1950-09.03.1951
Çalışma Bakanı
Hasan POLATKAN (Eskişehir) 22.05.1950-22.12.1950
Ahmet Hulusi KÖYMEN (Bursa) 22.12.1950-09.03.1951
İşletmeler Bakanı
Mehmet Muhlis ETE (Ankara) 22.05.1950-09.03.1951

2. Menderes Hükümeti
09.03.1951-17.05.1954
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Adnan MENDERES (İstanbul) 09.03.1951-17.05.1954
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Samet AĞAOĞLU (Manisa) 09.03.1951-10.11.1952
Devlet Bakanı
Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur) 08.04.1953-28.05.1953
Devlet Bakanı
Refik Şevket İNCE (Manisa) 09.03.1951-30.03.1951
F. Lütfi KARAOSMANOĞLU (Manisa) 18.06.1951-02.12.1951
Y. Muammer ALAKANT (Zonguldak) 01.11.1952-08.04.1953
Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı) 08.04.1953-17.05.1954
Adalet Bakanı
Rüknettin NASUHİOĞLU (Edirne) 09.03.1951-10.11.1952
Osman Şevki ÇİÇEKDAĞ (Ankara) 10.11.1952-17.05.1954
Milli Savunma Bakanı
A. Hulusi KÖYMEN (Bursa) 09.03.1951-10.11.1952
Seyfi KURTBEK (Ankara) 10.11.1952-01.11.1953
Kenan YILMAZ (Bursa) 01.11.1953-17.05.1954
İçişleri Bakanı
Halil ÖZYÖRÜK (İzmir) 09.03.1951-20.10.1951
F. Lütfi KARAOSMANOĞLU (Manisa) 02.12.1951-07.04.1952
İ. Etem MENDERES (Aydın) 01.08.1952-17.05.1954
Dışişleri Bakanı
Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul) 09.03.1951-17.05.1954
Maliye Bakanı
Hasan POLATKAN (Eskişehir) 09.03.1951-17.05.1954
Milli Eğitim Bakanı
Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 09.03.1951-08.04.1953
Rıfkı Salim BURÇAK (Erzurum) 08.04.1953-17.05.1954
Bayındırlık Bakanı
Kemal ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) 09.03.1951-17.05.1954
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Muhlis ETE (Ankara) 09.03.1951-01.11.1952
Ali Enver GÜRELİ (Balıkesir) 01.11.1952-27.05.1953
Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur) 28.05.1953-17.05.1954
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ (İzmir) 09.03.1951-17.05.1954
Gümrük ve Tekel Bakanı
Rıfkı Salim BURÇAK (Erzurum) 09.03.1951-26.10.1951
Nuri ÖZSAN (Muğla) 26.10.1951-02.12.1951
İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 02.12.1951-18.09.1952
Emin KALAFAT (Çanakkale) 08.04.1953-17.05.1954
Tarım Bakanı
Nedim ÖKMEN (Maraş) 09.03.1951-17.05.1954
Ulaştırma Bakanı
Seyfi KURTBEK (Ankara) 09.03.1951-10.11.1952
Yümnü ÜRESİN (Bilecik) 10.11.1952-17.05.1954
Çalışma Bakanı
Nuri ÖZSAN (Muğla) 09.03.1951-10.11.1952
Samet AĞAOĞLU (Manisa) 10.11.1952-08.04.1953
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 08.04.1953-17.05.1954
İşletmeler Bakanı
İbrahim Hakkı GEDİK (Kütahya) 09.03.1951-14.12.1951
İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 18.09.1952-17.05.1954

3. Menderes Hükümeti
17.05.1954-09.12.19554
Bakanlar Kurulu
Başvekil
Adnan MENDERES (İstanbul) 17.05.1954-09.12.1955
Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı
Fatin Rüştü ZORLU (Çanakkale) 17.05.1954-29.07.1955
Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul) 29.07.1955-09.12.1955
Devlet Vekili
Mükerrem SAROL (İstanbul) 17.05.1954-12.10.1955
Devlet Vekili
Osman KAPANİ (İzmir) 17.05.1954-15.09.1955
İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 15.09.1955-30.09.1955
Fahrettin ULAS (İstanbul) 30.09.1955-09.12.1955
Devlet Vekili
Fuat KÖPRÜLÜ (Hariciye Vekili) 15.04.1955-29.07.1955
Adliye Vekili
Osman Şevki ÇİÇEKDAĞ (Ankara) 17.05.1954-09.12.1955
Milli Müdafaa Vekili
İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 17.05.1954-15.09.1955
Dahiliye Vekili
Namık GEDİK (Aydın) 17.05.1954-10.09.1955
İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 30.09.1955-09.12.1955
Hariciye Vekili
Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul) 17.05.1954-15.04.1955
Maliye Vekili
Hasan POLATKAN (Eskişehir) 17.05.1954-09.12.1955
Maarif Vekili
Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı) 17.05.1954-09.12.1955
Nafıa Vekili
Kemal ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) 17.05.1954-09.12.1955
İktisat ve Ticaret Vekili
İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 17.05.1954-09.12.1955
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Behçet UZ (İzmir) 17.05.1954-09.12.1955
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Emin KALAFAT (Çanakkale) 17.05.1954-09.12.1955
Ziraat Vekili
Nedim ÖKMEN (Maraş) 17.05.1954-09.12.1955
Münakalat Vekili
M. Muammer ÇAVUŞOĞLU (İzmir) 17.05.1954-09.12.1955
Çalışma Vekili
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 17.05.1954-09.12.1955
İşletmeler Vekili
Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur) 17.05.1954-06.12.1954
Samet AĞAOĞLU (Manisa) 06.12.1954-09.12.1955

4. Menderes Hükümeti
09.12.1955-25.11.1957
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Adnan MENDERES (İstanbul) 09.12.1955-25.11.1957
Devlet Vekili
Mehmet Cemil BENGÜ (Ordu) 09.12.1955-25.11.1957
Devlet Vekili
Semi ERGİN (Manisa) 09.12.1955-28.07.1957
Fatin Rüştü ZORLU (Çanakkale) 28.07.1957-25.11.1957
Devlet Vekili
Emin KALAFAT (Çanakkale) 09.12.1955-25.11.1957
Devlet Vekili
Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı) 09.12.1955-25.11.1957
Adliye Vekili
Hüseyin Avni GÖKTÜRK (Niğde) 09.12.1955-25.11.1957
Milli Müdafaa Vekili
Adnan MENDERES (İstanbul) Vekâlet 09.12.1955-28.07.1957
Semi ERGİN (Manisa) 28.07.1957-25.11.1957
Dâhiliye Vekili
İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 09.12.1955-12.10.1956
Namık GEDİK (Aydın) 12.10.1956-25.11.1957
Hariciye Vekili
Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul) 09.12.1955-20.06.1956
Maliye Vekili
Nedim ÖKMEN (Maraş) 09.12.1955-24.08.1956
Hasan POLATKAN (Eskişehir) 03.12.1956-25.11.1957
Maarif Vekili
Ahmet ÖZEL (Sivas) 09.12.1955-12.04.1957
Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 12.04.1957-25.11.1957
Nafıa Vekili
M. Muammer ÇAVUŞOĞLU (İzmir) 09.12.1955-12.10.1956
İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 12.10.1956-25.11.1957
İktisat ve Ticaret Vekili
Fahrettin ULAS (İstanbul) 09.12.1955-13.04.1956
Zeyyat MANDALİNCİ (Muğla) 07.05.1956-30.11.1956
Abdullah AKER (İzmir) 30.11.1956-25.11.1957
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Nafiz KÖREZ (Manisa) 09.12.1955-25.11.1957
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Hadi HÜSMAN (İstanbul) 09.12.1955-25.11.1957
Ziraat Vekili
Esat BUDAKOĞLU (Balıkesir) 09.12.1955-25.11.1957
Münakalat Vekili
Arif DEMİRER (Afyonkarahisar) 09.12.1955-25.11.1957
Çalışma Vekili
Mehmet Mümtaz TARHAN (Ankara) 09.12.1955-25.11.1957
İşletmeler Vekili
Samet AĞAOĞLU (Manisa) 09.12.1955-02.09.1957
Sanayi Vekili
Samet AĞAOĞLU (Manisa) 02.09.1957-25.11.1957

5. Menderes Hükümeti
25.11.1957-27.05.1960
Bakanlar Kurulu
Başvekil
Adnan MENDERES (İstanbul) 25.11.1957-27.05.1960
Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı
Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 25.11.1957-19.01.1958
Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı
Medeni BERK (Niğde) 11.12.1959-27.05.1960
Devlet Vekili
Samet AĞAOĞLU (Manisa) 08.02.1958-04.09.1958
Ahmet Haluk SAMAN (Bursa) 04.09.1958-12.06.1959
Devlet Vekili
Emin KALAFAT (Çanakkale) 25.11.1957-04.09.1958
Abdullah AKER (İzmir) 04.09.1958-14.12.1959
Devlet Vekili
Muzaffer KURBANOĞLU (Manisa) 25.11.1957-01.11.1959
Yusuf İzzet AKÇAL (Rize) 01.11.1959-27.05.1960
Adliye Vekili
Esat BUDAKOĞLU (Balıkesir) 25.11.1957-03.04.1960
Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı) 03.04.1960-27.05.1960
Milli Müdafaa Vekili
Semi ERGİN (Manisa) 25.11.1957-19.01.1958
İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 19.01.1958-27.05.1960
Dahiliye Vekili
Namık GEDİK (Aydın) 25.11.1957-27.05.1960
Hariciye Vekili
Fatin Rüştü ZORLU (Çanakkale) 25.11.1957-27.05.1960
Maliye Vekili
Hasan POLATKAN (Eskişehir) 25.11.1957-27.05.1960
Maarif Vekili
Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı) 25.11.1957-08.06.1959
Mehmet Atıf BENDERLİOĞLU (Yozgat) 09.12.1959-27.05.1960
Nafıa Vekili
İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 25.11.1957-19.01.1958
Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 19.01.1958-27.05.1960
Ticaret Vekili
Abdullah AKER (İzmir) 25.11.1957-04.09.1958
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 04.09.1958-27.05.1960
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Lütfi KIRDAR (İstanbul) 25.11.1957-27.05.1960
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Hadi HÜSMAN (İstanbul) 25.11.1957-27.05.1960
Ziraat Vekili
Nedim ÖKMEN (Gaziantep) 25.11.1957-27.05.1960
Münakalat Vekili
Fevzi UÇANER (İzmir) 25.11.1957-18.09.1958
Muzaffer KURBANOĞLU (Manisa) 01.11.1959-09.12.1959
Semi ERGİN (Manisa) 09.12.1959-27.05.1960
Çalışma Vekili
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 25.11.1957-04.09.1958
Ahmet Haluk SAMAN (Bursa) 12.06.1959-27.05.1960
Sanayi Vekili
Samet AĞAOĞLU (Manisa) 25.11.1957-08.02.1958
İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 10.07.1958-01.09.1958
Ahmet Sebati ATAMAN (Zonguldak) 14.12.1959-27.05.1960
Basın – Yayın ve Turizm Vekili
İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 25.11.1957-10.07.1958
Ali Server SOMUNCUOĞLU (Sinop) 10.07.1958-17.02.1959
İmar ve İskân Vekili
Medeni BERK (Niğde) 25.11.1957-11.12.1959
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 11.12.1959-27.25.1960
Koordinasyon Vekili
Ahmet Sebati ATAMAN (Zonguldak) 10.07.1958-14.12.1959
Abdullah AKER (İzmir) 14.12.1959-27.05.1960

1. Gürsel Hükümeti
(30.05.1960-05.01.1961)
Bakanlar Kurulu
Devlet Başkanı, Başvekil ve Milli Müdafaa Vekili
Cemal GÜRSEL 30.05.1960-05.01.1961
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Fahri ÖZDİLEK 22.10.1960-05.01.1961
Devlet Vekili
Mustafa Amil ARTUS 30.05.1960-27.08.1960
Ali Nasır ZEYTİNOĞLU 06.09.1960-05.01.1961
Devlet Vekili
Osman Şefik İNAN 30.05.1960-27.08.1960
Mehmet Hayri MUMCUOĞLU 06.09.1960-05.01.1961
Adliye Vekili
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 30.05.1960-27.08.1960
Mustafa Amil ARTUS 27.08.1960-05.01.1961
Dahiliye Bakanı
Muharrem İhsan KIZILOĞLU 30.05.1960-05.01.1961
Hariciye Bakanı
Selim Rauf SARPER 30.05.1960-05.01.1961
Maliye Bakanı
Ekrem ALİCAN 30.05.1960-26.12.1960
Mustafa Kemal KURDAŞ 26.12.1960-05.01.1961
Maarif Bakanı
Fehmi YAVUZ 30.05.1960-27.08.1960
Bedrettin TUNCEL 10.09.1960-05.01.1961
Milli Müdafaa Bakanı
Fahri ÖZDİLEK 09.06.1960-22.10.1960
Hüseyin ATAMAN 22.10.1960-05.01.1961
Nafıa Bakanı
Daniş KOPER 30.05.1960-27.08.1960
Ali Mukbil GÖKDOĞAN 12.09.1960-05.01.1961
Ticaret Bakanı
Cihat IREN 30.05.1960-27.08.1960
Mehmet BAYDUR 06.09.1960-05.01.1961
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı
Nusret KARASU 30.05.1960-27.08.1960
Salih Ragıp ÜNER 06.09.1960-05.01.1961
Gümrük ve İnhisarlar Bakanı
Fethi AŞKIN 30.05.1960-05.01.1961
Ziraat Bakanı
Feridun ÜSTÜN 30.05.1960-27.08.1960
Osman TOSUN 29.08.1960-05.01.1961
Münakalat Bakanı
Sıtkı ULAY 30.05.1960-05.01.1961
Çalışma Vekili
Cahit TALAS 30.05.1960-27.08.1960
Mehmet Raşit BESERLER 06.09.1960-05.01.1961
Sanayi Bakanı
Muhtar ULUER 30.05.1960-27.08.1960
Şahap KOCATOPÇU 06.09.1960-05.01.1961
Basın – Yayın ve Turizm Bakanı
Zühtü TARHAN 30.05.1960-27.08.1960
İmar ve İskân Bakanı
Orhan KUBAT 30.05.1960-27.08.1960
Fehmi YAVUZ 27.08.1960-05.01.1961

2. Gürsel Hükümeti
05.01.1961- 20.11.1961
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Cemal GÜRSEL 05.01.1961-20.11.1961
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Muharrem İhsan KIZILOĞLU 04.02.1961-02.03.1961
Fahri ÖZDİLEK 02.03.1961-20.11.1961
Devlet Bakanı
Mehmet Hayri MUMCUOĞLU 05.01.1961-26.08.1961
Hasan Adnan ERZİ 26.08.1961-20.11.1961
Devlet Bakanı
Ali Nasır ZEYTİNOĞLU 05.01.1961-04.02.1961
Sıtkı ULAY 02.03.1961-20.11.1961
Adalet Bakanı
Ekrem TÜZEMEN 05.01.1961-17.08.1961
Kemal TÜRKOĞLU 17.08.1961-20.11.1961
Milli Savunma Bakanı
Muzaffer ALANKUŞ 05.01.1961-03.07.1961
İçişleri Bakanı
Muharrem İhsan KIZILOĞLU 05.01.1961-04.02.1961
Ali Nasır ZEYTİNOĞLU 04.02.1961-20.11.1961
Dışişleri Bakanı
Selim Rauf SARPER 05.01.1961-20.11.1961
Maliye Bakanı
Mustafa Kemal KURDAŞ 05.01.1961-20.11.1961
Milli Eğitim Bakanı
Turhan FEYZİOĞLU 05.01.1961-07.02.1961
Ahmet TAHTAKILIÇ 02.03.1961-20.11.1961
Bayındırlık Bakanı
Ali Mukbil GÖKDOĞAN 05.01.1961-23.08.1961
Ticaret Bakanı
Mehmet BAYDUR 05.01.1961-20.11.1961
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Salih Ragıp ÜNER 05.01.1961-20.11.1961
Gümrük ve Tekel Bakanı
Fethi AŞKIN 05.01.1961-20.11.1961
Tarım Bakanı
Osman TOSUN 05.01.1961-20.11.1961
Ulaştırma Bakanı
Mehmet Orhan MERSİNLİ 05.01.1961-20.11.1961
Çalışma Bakanı
Ahmet TAHTAKILIÇ 05.01.1961-02.03.1961
Cahit TALAS 02.03.1961-20.11.1961
Sanayi Bakanı
Şahap KOCATOPÇU 05.01.1961-14.04.1961
İhsan SOYAK 29.04.1961-20.11.1961
Basın – Yayın ve Turizm Bakanı
Mustafa Cihat BABAN 05.01.1961-29.08.1961
Kemal Sahir KURUTLUOĞLU 02.09.1961-20.11.1961
İmar ve İskân Bakanı
Fehmi YAVUZ 05.01.1961-06.02.1961
Mehmet Rüştü ÖZAL 06.02.1961-20.11.1961

2. CİLT KONUŞMACILAR İNDEKSİ

Adnan Menderes (İstanbul) Başvekil
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon)
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon)
Osman Bölükbaşı (Kırşehir)
Sinan Tekelioğlu (Seyhan)
Kemal Türkoğlu (Mardin)
Ahmet Hamdi Başar (İstanbul)
Cihad Baban (İzmir)
Mükerrem Sarol (İstanbul)
Celal Yardımcı (Ağrı)
Abdürrahman Boyacıgiller (Zonguldak)
Osman Kapani (İzmir)
Avni Doğan (Yozgad)
Füruzan Tekil (İstanbul)
Samet Ağaoğlu (Manisa)
Halide Edip Adıvar (İzmir)
Hakkı Gedik (Kütahya)
Muammer Alakant (Zonguldak)
Agâh Erozan (Bursa)
Sinan Tekelioğlu (Seyhan)
Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri)
Muharrem Tuncay (Balıkesir)
Şevket Mocan (Tekirdağ)
Muammer Alakant (Zonguldak)
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl)
Ali Fuat Cebesoy (Eskişehir)
Cevdet Kerim İncedayı (Sinob)
Abdürrahman Boyacıgiller (Zonguldak)
Sinan Tekelioğlu (Seyhan)
Hasan Reşit Tankut (Hatay)
Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri)
Memiş Yazıcı (Erzurum)
Vacid Asena (Balıkesir)
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl)
Sıtkı Yırcalı (Balıkesir)
Adnan Menderes (İstanbul) Başvekil
Adnan Menderes (İstanbul) Başbakan
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon)
Ali Fuad Cebesoy (Eskişehir)
Sinan Tekelioğlu (Seyhan)
İsmail Berkok (Kayseri)
Muhiddin Erener (İzmir)
Remzi Oğuz Arık (Seyhan)
Osman Kapani (İzmir)
Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa)
Selim Ragıp Emeç (Bursa)
Osman Bölükbaşı (Kırşehir)
Mehmet Daim Süalp (Siird)
Kemal Türkoğlu (Mardin)
Fuad Köprülü (İstanbul) Dışişleri Bakanı
Adnan Menderes (İstanbul) Başbakan
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon)
Adnan Menderes (İstanbul) Başbakan
Adnan Menderes (İstanbul) Başbakan
Server Somuncuoğlu (Sinob)
Hikmet Bayur (Manisa)
İhsan Hamid Tigrel (Diyarbakır)
Osman Bölükbaşı (Kırşehir)
Samet Ağaoğlu (Manisa)
Nuri Demirağ (Sivas)
Server Somuncuoğlu (Sinob)
Adnan Menderes (İstanbul) Başbakan
Adnan Menderes (İstanbul) Başvekil
Adnan Menderes (İstanbul) Başvekil
Adnan Menderes (İstanbul) Başvekil
İsmet İnönü (Malatya)
Osman Bölükbaşı (Kırşehir)
Bahadır Dülger (Erzurum)
Ekrem Alican (Kocaeli)
Hikmet Bayur (Manisa)
Ekrem Alican (Kocaeli)
Turan Güneş (Kocaeli)
Kasım Kührevi (Ağrı)
Celal Yardımcı (Ağrı) Devlet Vekili
Osman Alişiroğlu (Kırşehir)
Kenan Akmanlar (Antalya)
Hikmet Bayur (Manisa)
İsmet İnönü (Malatya)
Adnan Menderes (İstanbul) Başvekil
Adnan Menderes (İstanbul) Başvekil
Faik Ahmed Barutçu (Ankara)
Fethi Çelikbaş (Burdur)
Fethi Çelikbaş (Burdur)
İsmet İnönü (Malatya)
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir)
Sebati Ataman (Zonguldak)
Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale)
Haluk Şaman (Bursa)
Turhan Feyzioğlu (Sivas)
Namık Gedik (Aydın) Dahiliye Vekili
Suphi Baykam (Adana)
Hikmet Bayur (Manisa)
Avni Doğan (Ankara)
Cemal Gürsel (Başbakan)
Amil Artus (C.S.Ü.) Devlet Vekili

2. cilt

Künye Bilgileri

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri 2. Cilt (22 Mayıs 1950 – 20 Kasım 1961)
Hazırlayanlar: Dr. İrfan Neziroğlu, Dr. Tuncer Yılmaz
Düzenleme: Gülşah Erdem Efe
Grafik-Tasarım: Uğur Saçı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Demokrasi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Siyasi Tarih, Hükümetler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ekim 2013
584 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın