Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (1. Cilt)

E-Kitap okumak için tıklayın

Sunuş
Önsöz
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetleri
A Muvakkat İcra Encümenleri Heyeti (25.04.1920-03.05.1920)
Muvakkat İcra Encümeni Heyeti
Teklifler
Takrirler
Muvakkat İcra Encümeni İntihabı
B. M. Meclisinin Memlekete Beyannamesi
B I. İcra Vekilleri Heyeti (03.05.1920-24.01.1921)
I. İcra Vekilleri Heyeti
İntihaplar
I. İcra Vekilleri Heyetinin Programı
C II. İcra Vekilleri Heyeti (24.01.1921-09.07.1922)
İcra Vekilleri Heyeti
D III. İcra Vekilleri Heyeti (12.07.1922-04.08.1923)
İcra Vekilleri Heyeti
E IV. İcra Vekilleri Heyeti (14.08.1923-27.10.1923)
İcra Vekilleri Heyeti
İcra Vekilleri Heyetinin Programı
CUMHURİYET HÜKÜMETLERİ
1. I. İnönü Hükümeti (30.10.1923-06.03.1924)
I. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı
Âzayı Kiramın Esamisi
2. II. İnönü Hükümeti (06.03.1924-22.11.1924)
Bakanlar Kurulu
Cumhuriyet Riyaseti Tezkeresi
Riyaseti Cumhur Tezkeresine Dair Neticei Arâ
3. Okyar Hükümeti (22.11.1924-03.03.1925)
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
Azayı Kiramın Esamisi
4. III. İnönü Hükümeti 03.03.1925-01.11.1927
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
5. IV. İnönü Hükümeti 01.11.1927-27.09.1930
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
6. V. İnönü Hükümeti 27.09.1930-04.05.1931
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
7. VI. İnönü Hükümeti 04.05.1931-01.03.1935
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
8. VII. İnönü Hükümeti 01.03.1935-01.11.1937
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
9. I. Bayar Hükümeti 01.11.1937-11.11.1938
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
10. II. Bayar Hükümeti 11.11.1938-25.01.1939
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
11. I. Saydam Hükümeti 25.01.1939-03.04.1939
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
12. II. Saydam Hükümeti 03.04.1939-09.07.1942
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
13. I. Saraçoğlu Hükümeti 09.07.1942-09.03.1943
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
14. II. Saraçoğlu Hükümeti 09.03.1943-07.08.1946
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
İtimat Reyleri
15. Peker Hükümeti 07.08.1946-10.09.1947
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
Güvenoylaması
16. I. Saka Hükümeti 10.09.1947-10.06.1948
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
Güvenoylaması
17. II. Saka Hükümeti 10.06.1948-16.01.1949
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
Güvenoylaması
18. Günaltay Hükümeti 16.01.1949-22.05.1950
Bakanlar Kurulu
Hükümet Programı ve Müzakeresi
Güvenoylaması

Muvakkat İcra Encümeni Heyeti
Mustafa Kemal Paşa (Reis) T.B.M.M. Reisi
Celalettin. Arif Bey (Erzurum)
Cami Bey (Baykurt) (Aydın)
Bekir Sami Bey (Kunduh) (Amasya)
Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver) (Antalya)
Hakkı Behiç Bey (Bayiç) (Denizli)
Ismet Bey (Inönü) (Edirne)

I. İcra Vekilleri Heyeti Reisi
M. Kemal Paşa (Erzurum) 03.05.1920-24.01.1921
Umur-ı Şer’iye Vekili
Mustafa Fehmi Efendi (Bursa) 03.05.1920-24.01.1921
Müdafaa-i Milliye Vekili
Fevzi Paşa (Kozan) 03.05.1920-24.01.1921
Adliye Vekili
Celalettin Arif Bey (Erzurum) 03.05.1920-24.01.1921
Dahiliye Vekili
Cami Bey (Aydın) 03.05.1920-13.07.1920
Hakkı Behiç Bey (Denizli) 17.07.1920-02.08.1920
Nazım Bey (Tokat) 04.09.1920-05.09.1920
Refet Bey (İzmir) 06.09.1920-24.01.1921
Hariciye Vekili
Bekir Sami Bey (Amasya) 03.05.1920-24.01.1921
Maliye Vekili
Hakkı Behiç Bey (Denizli) 04.05.1920-17.07.1920
Ahmet Ferid Bey (İstanbul) 17.07.1920-24.01.1921
Maarif Vekili
Rıza Nur Bey (Sinop) 04.05.1920-16.12.1920
H. Suphi Bey (Antalya) 16.12.1920-24.01.1921
Nafıa Vekili
İsmail Fazıl Paşa (Yozgat) 03.05.1920-25.12.1920
Ömer Lütfü Bey (Amasya) 27.12.1920-24.01.1921
Umur-ı iktisadiye Vekili
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 03.05.1920-24.01.1921
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
Dr. Adnan Bey (İstanbul) 03.05.1920-24.01.1921
Erkân-ı Harbiye Umumiye Vekili
Reisi Ismet Bey (Malatya) 03.05.1920-24.01.1921

2. İcra Vekilleri Heyeti,
Fevzi Paşa Hükümeti (24 Ocak 1337 (1921) – 09 Temmuz 1338 (1922),
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Fevzi Paşa (Kozan) 24.01.1921-16.05.1921
Fevzi Paşa (Kozan) 19.05.1921-09.07.1921
Umur-ı Şer’iye Vekili
Mustafa Fehmi Efendi (Bursa) 24.01.1921-16.05.1921
Mustafa Fehmi Efendi (Bursa) 19.05.1921-27.04.1922
Abdullah Azmi Bey (Eskişehir) 11.05.1922-09.07.1922
Dahiliye Umur-ı Vekili
Refet Bey (İzmir) 24.01.1921-18.03.1921
Ata Bey (Niğde) 21.04.1921-16.05.1921
Ata Bey (Niğde) 19.05.1921-30.06.1921
Refet Bey (İzmir) 30.06.1921-05.08.1921
Ali Fethi Bey (İstanbul) 10.10.1921-09.07.1922
Adliye Vekili
Celalettin Arif Bey (Erzurum) 24.01.1921-24.01.1921
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 30.01.1921-16.05.1921
Refik Şevket Bey (Saruhan) 19.05.1921-09.07.1922
Nafıa Vekili
Ömer Lütfi Bey (Amasya) 24.01.1921-19.05.1921
Ömer Lütfi Bey (Amasya) 19.05.1921-12.11.1921
Hüseyin Rauf Bey (Sivas) 17.11.1921-07.01.1922
Fevzi Bey (Diyarbekir) 04.01.1922-09.07.1922
Hariciye Vekili
Bekir Sami Bey (Amasya) 24.01.1921-08.05.1921
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 16.05.1921-16.05.1921
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 19.05.1921-09.07.1922
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
Adnan Bey (İstanbul) 24.01.1921-02.03.1921
Dr. Refik Bey (Bayazıt) 10.03.1921-16.05.1921
Dr. Refik Bey (Bayazıt) 19.05.1921-14.12.1921
Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) 24.12.1921-09.07.1922
İktisat Vekili
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 24.01.1921-30.01.1921
Mahmut Celal Bey (Saruhan) 27.02.1921-16.05.1921
Mahmut Celal Bey (Saruhan) 19.05.1921-14.01.1922
Sırrı Bey (İzmit) 19.01.1922-27.04.1922
Hasan Hüsnü Bey (Trabzon) 11.05.1922-09.07.1922
Müdafaa-ı Milliye Vekili
Fevzi Paşa (Kozan) 24.01.1921-16.05.1921
Fevzi Paşa (Kozan) 19.05.1921-05.08.1921
Refet Bey (İzmir) 05.08.1921-10.01.1922
Kâzım Bey (Karesi) 14.01.1922-09.07.1922
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili
İsmet Bey (Edirne) 24.01.1921-16.05.1921
İsmet Bey (Edirne) 19.05.1921-05.08.1921
Fevzi Paşa (Kozan) 05.08.1921-09.07.1922
Maliye Vekili
Ahmet Ferit Bey (İstanbul) 24.01.1921-16.05.1921
Hasan Bey (Trabzon) 19.05.1921-22.04.1922
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) 24.04.1922-09.07.1922
Maarif Vekili
Hamdullah Suphi Bey (Antalya) 24.01.1921-16.05.1921
Hamdullah Suphi Bey (Antalya) 19.05.1921-12.11.1921
Mehmet Vehbi Bey (Karesi) 19.11.1921-09.07.1922
3. İcra Vekilleri Heyeti
Rauf Bey (Orbay) Hükümeti
12 Temmuz 1337 (1922)-04 Ağustos 1338 (1923)
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Hüseyin Rauf Bey (Sivas) 12.07.1922-04.08.1923
Şer’iye Vekili
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) 12.07.1922-03.11.1922
Mehmet Vehbi Efendi (Konya) 06.11.1922-14.04.1922
Musa Kâzım Efendi (Konya) 15.04.1923-04.08.1923
Müdafaa-i Milliye Vekili
Kâzım Paşa (Karesi) 12.07.1922-04.08.1923
Adliye Vekili
Celalettin Arif Bey (Erzurum) 12.07.1922-14.07.1922
Rifat Bey (Kayseri) 16.08.1922-04.08.1923
Dahiliye Vekili
Ali Fethi Bey (İstanbul) 12.07.1922-04.10.1922
05.10.1922-04.08.1923
Hariciye Vekili
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 12.07.1922-25.10.1922
İsmet Paşa 26.10.1922-04.08.1923
Maliye Vekili
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) 12.07.1922-04.08.1923
Maarif Vekili
Mehmet Vehbi Bey (Karesi) 12.07.1922-06.11.1922
İsmail Safa Bey (Mersin) 06.11.1922-04.08.1923
Nafıa Vekili
Feyzi Bey 12.07.1922-04.09.1922
09.09.1922-04.08.1923
İktisat Vekili
Mahmut Esat Bey (İzmir) 12.07.1922-04.08.1923
Sıhhat ve Muavenet İçtimaiyat Vekili
Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) 12.07.1922-18.09.1922
25.09.1922-04.08.1923
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili
Fevzi Paşa (Kozan) 12.07.1922-04.08.1923
IV. İcra Vekilleri Heyeti,
Ali Fethi Bey Hükümeti,
14 Ağustos 1923 – 27 Ekim 1923,
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Ali Fethi Bey (İstanbul) 14.08.1923-27.10.1923
Dahiliye Vekili
Ali Fethi Bey (Okyar) 14.08.1923-27.10.1923
Şer’iye Vekili
Musa Kâzım Efendi (Konya) 14.08.1923-29.08.1923
Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan) 01.09.1923-27.10.1923
Hariciye Vekili
İsmet Paşa (Edirne) 14.08.1923-27.10.1923
Müdafaa-i Milliye Vekili
Kâzım Paşa (Karesi) 14.08.1923-27.10.1923
Maarif Vekili
İsmail Safa Bey (Adana) 14.08.1923-27.10.1923
İktisat Vekili
Mahmut Esat Bey (İzmir) 14.08.1923-24.09.1923
Hasan Bey (Trabzon) 24.09.1923-27.10.1923
Sıhhiye Vekili
Rıza Nur (Sinop) 14.08.1923-27.10.1923
Maliye Vekili
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) 14.08.1923-27.10.1923
Adliye Vekili
Seyit Bey (İzmir) 14.08.1923-27.10.1923
Nafıa Vekili
Fevzi Bey (Diyarbakır) 14.08.1923-27.10.1923
Erkân-ı Umumiye Harbiye Reisi
Fevzi Paşa (Kozan) 14.08.1923-27.10.1923
Mübadele, İskân ve İmar Vekili
Mustafa Necati Bey (İzmir) 20.10.1923-27.10.1923

1. İnönü Hükümeti
30.10.1923-06.03.1924
1. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu
Başvekil ve Hariciye Vekili
Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya) 30.10.1923-06.03.1924
Şer’iye Vekili
Mustafa Fevzi SARHAN (Saruhan) 30.10.1923-06.03.1924
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili
Fevzi ÇAKMAK (İstanbul) 30.10.1923-06.03.1924
Dahiliye Vekili
Ahmet Ferit TEK (Kütahya) 30.10.1923-06.03.1924
Maliye Vekili
Hasan Fehmi ATAÇ (Gümüşhane) 30.10.1923-02.01.1924
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 02.01.1924-06.03.1924
Müdafaai Milliye Vekili
Kazım ÖZALP (Karesi) 30.10.1923-06.03.1924
İktisat Vekili
Hasan SAKA (Trabzon) 30.10.1923-06.03.1924
Adliye Vekili
Seyit Bey (İzmir) 30.10.1923-06.03.1924
Maarif Vekili
İsmail Safa ÖZLER (Adana) 30.10.1923-06.03.1924
Nafıa Vekili
Ahmet Muhtar CILLI (Trabzon) 30.10.1923-19.01.1924
Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) 19.01.1924-06.03.1924
Sıhhiye Vekili
Refik SAYDAM (İstanbul) 30.10.1923-06.03.1924
Mübadele İmar ve İskân Vekili
Mustafa Necati UGURAL (İzmir) 30.10.1923-06.03.1924
Başvekil ve Hariciye Vekili (Malatya Mebusu) İsmet Paşa,
Şer’iye Vekili (Saruhan Mebusu) Mustafa Fevzi Efendi,
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili (İstanbul Mebusu) Müşir Fevzi Paşa,
Dahiliye Vekili (Kütahya Mebusu) Ferid Bey,
Maliye Vekili (Gümüşhane Mebusu) Hasan Fehmi Bey,
Müdafaai Milliye Vekili (Karesi Mebusu) Kâzım Paşa,
İktisad Vekili (Trabzon Mebusu) Hasan Bey,
Adliye Vekili (İzmir Mebusu) Seyid Bey,
Maarif Vekili (Adana Mebusu) Safa Bey,
Nafıa Vekili (Trabzon Mebusu) Muhtar Bey,
Sıhhiye Vekili (İstanbul Mebusu) Dr. Refik Bey ,
Mübadele İmar ve İskân Vekili (İzmir Mebusu) Necati Bey,

II. İnönü Hükümeti 06.03.1924-22.11.1924
Başvekil
Mustafa İsmet INÖNÜ (Malatya) 06.03.1924-22.11.1924
Hariciye Vekili
Mustafa İsmet INÖNÜ (Malatya) 06.03.1924-22.11.1924
Müdafaai Milliye Vekili
Kazım ÖZALP (Karesi) 06.03.1924-22.11.1924
Dahiliye Vekili
Ahmet Ferit TEK (Kütahya) 06.03.1924-22.11.1924
Maliye Vekili
M. Abdülhalik RENDA (Çankırı) 06.03.1924-21.05.1924
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 21.05.1924-22.11.1924
Ticaret Vekili
Hasan SAKA (Trabzon) 06.03.1924-22.11.1924
Ziraat Vekili
Aziz Zekai APAYDIN (Aydın) 06.03.1924-20.08.1924
Şükrü KAYA (Menteşe) 20.08.1924-22.11.1924
Adliye Vekili
Mustafa Necati UGURAL (İzmir) 06.03.1924-22.11.1924
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
Refik SAYDAM (İstanbul) 06.03.1924-22.11.1924
Maarif Vekili
Hüseyin Vasıf ÇINAR (Saruhan) 06.03.1924-22.11.1924
Nafıa Vekili
Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) 06.03.1924-22.11.1924
Mübadele İmar ve İskân Vekili
Mahmut Celal BAYAR (İzmir) 06.03.1924-07.07.1924
Refet CANITEZ (Bursa) 07.07.1924-05.11.1924
Okyar Hükümeti 22.11.1924-03.03.1925
Bakanlar Kurulu
Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili
Ali Fethi OKYAR (İstanbul) 22.11.1924-03.03.1925
Adliye Vekili
Mahmut Esat BOZKURT (İzmir) 22.11.1924-03.03.1925
Dahiliye Vekili ve Mübadele İmar ve İskân Vekâleti Vekili
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 22.11.1924-05.01.1925
Mehmet Cemil UYBADIN (Tekirdağ) 05.01.1925-03.03.1925
Hariciye Vekili
Şükrü KAYA (Menteşe) 22.11.1924-03.03.1925
Maliye Vekili
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 22.11.1924-03.03.1925
Maarif Vekili
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 22.11.1924-03.03.1925
Ziraat Vekili
Hasan Fehmi ATAÇ (Gümüşhane) 22.11.1924-03.03.1925
Ticaret Vekili
Ali CENANI (Gaziantep) 22.11.1924-03.03.1925
Nafıa Vekili
Feyzi PIRINÇCİOĞLU (Diyarbakır) 22.11.1924-03.03.1925
Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekili
Mazhar GERMEN (Aydın) 22.11.1924-03.03.1925
Bahriye Vekili
İhsan ERYAVUZ (Cebelibereket) 30.12.1924 -03.03.1925

3. İnönü Hükümeti 03.03.1925-01.11.1927

Bakanlar Kurulu
Başvekil
Mustafa İsmet INÖNÜ (Malatya) 03.03.1925-01.11.1927
Dahiliye Vekili
Mehmet Cemil UYBADIN (Tekirdağ) 03.03.1925-01.11.1927
Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü ARAS (İzmir) 03.03.1925-01.11.1927
Müdafaai Milliye Vekili
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 03.03.1925-01.11.1927
Adliye Vekili
Mahmut Esat BOZKURT (İzmir) 03.03.1925-01.11.1927
Nafıa Vekili
Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) 03.03.1925-16.12.1925
Behiç ERKIN (İstanbul) 14.01.1926-01.11.1927
Maliye Vekili
Hasan SAKA (Trabzon) 03.03.1925-13.07.1926
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 13.07.1926-01.11.1927
Ticaret Vekili
Ali CENANI (Gaziantep) 03.03.1925-17.05.1926
Mustafa Rahmi KÖKEN (İzmir) 17.05.1926-01.11.1927
Sıhhiye Vekili
Refik SAYDAM (İstanbul) 03.03.1925-01.11.1927
Bahriye Vekili
Ihsan ERYAVUZ (Cebelibereket) 03.03.1925-01.11.1927
Maarif Vekili
H. Suphi TANRIÖVER (İstanbul) 03.03.1925-21.12.1925
Mustafa Necati UGURAL (İzmir) 21.12.1925-01.11.1927
Ziraat Vekili
Mehmet Sabri TOPRAK (Saruhan) 03.03.1925-01.11.1927

4. İnönü Hükümeti 01.11.1927-27.09.1930
Başvekil
Mustafa İsmet INÖNÜ (Malatya) 01.11.1927-27.09.1930
Adliye Vekili
Mahmut Esat BOZKURT (İzmir) 01.11.1927-27.09.1930
Müdafaa-i Milliye Vekili ve Bahriye Vekâleti Vekili
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 01.11.1927-27.09.1930
Dahiliye Vekili
Şükrü KAYA (Muğla) 01.11.1927-27.09.1930
Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü ARAS (İzmir) 01.11.1927-27.09.1930
Maliye Vekili
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 01.11.1927-27.09.1930
Maarif Vekili
Mustafa Necati UĞURAL (İzmir) 01.11.1927-05.01.1929
Hüseyin Vasıf ÇINAR (İzmir) 02.03.1929-13.04.1929
Cemal Hüsnü TARAY (Gümüşhane) 13.04.1929-22.09.1930
Nafıa Vekili
Behiç ERKIN (İstanbul) 01.11.1927-15.10.1928
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 15.10.1928-27.09.1930
Ziraat Vekili ve Ticaret Vekâleti Vekili
Mustafa Rahmi KÖKEN (İzmir) 01.11.1927-21.01.1928
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
Refik SAYDAM (İstanbul) 01.11.1927-27.09.1930
İktisat Vekili
Mustafa Rahmi KÖKEN (İzmir) 21.01.1928-29.05.1929
Şakir KESEBİR (Edirne) 29.05.1929-27.09.1930

5. İnönü Hükümeti 27.09.1930-04.05.1931
Bakanlar Kurulu
Başvekil
Mustafa İsmet INÖNÜ (Malatya) 27.09.1930-04.05.1931
Adliye Vekili
Yusuf Kemal TENGİRŞENK (Sinop) 27.09.1930-04.05.1931
Milli Müdafaa Vekili
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 27.09.1930-25.12.1930
Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır) 29.12.1930-04.05.1931
Dahiliye Vekili
Şükrü KAYA (Muğla) 27.09.1930-04.05.1931
Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü ARAS (İzmir) 27.09.1930-04.05.1931
Maliye Vekili
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 27.09.1930-25.12.1930
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 25.12.1930-04.05.1931
Maarif Vekili
Esat SAGAY (Bursa) 27.09.1930-04.05.1931
Nafıa Vekili
Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır) 27.09.1930-29.12.1930
Hilmi URAN (Adana) 29.12.1930-04.05.1931
İktisat Vekili
Mustafa Şeref ÖZKAN (Burdur) 27.09.1930-04.05.1931
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Refik SAYDAM (İstanbul) 27.09.1930-04.05.1931

6. İnönü Hükümeti 04.05.1931-01.03.1935
Bakanlar Kurulu
Başvekil
Mustafa İsmet INÖNÜ (Malatya) 04.05.1931-01.03.1935
Adliye Vekili
Yusuf Kemal TENGİRŞENK (Sinop) 04.05.1931-23.05.1933
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 23.05.1933-01.03.1935
Milli Müdafaa Vekili
Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır) 04.05.1931-01.03.1935
Dahiliye Vekili
Şükrü KAYA (Muğla) 04.05.1931-01.03.1935
Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü ARAS (İzmir) 04.05.1931-01.03.1935
Maliye Vekili
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 04.05.1931-03.02.1934
Fuat AĞRALI (Elazığ) 03.02.1934-01.03.1935
Maarif Vekili
Esat SAGAY (Bursa ) 04.05.1931-19.09.1932
Reşit Galip (Aydın) 10.11.1932-13.08.1933
Yusuf Hikmet BAYUR (Manisa) 27.10.1933-09.07.1934
Zeynel Abidin ÖZMEN (Aydın) 09.07.1934-01.03.1935
Nafıa Vekili
Hilmi URAN (Adana ) 04.05.1931-26.10.1933
Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar) 16.02.1934-01.03.1935
İktisat Vekili
Mustafa Şeref ÖZKAN (Burdur) 04.05.1931-08.09.1932
Mahmut Celal BAYAR (İzmir) 10.11.1932-01.03.1935
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Refik SAYDAM (İstanbul) 04.05.1931-01.03.1935
Ziraat Vekili
Muhlis ERKMEN (Kütahya) 31.12.1931-01.03.1935
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (İstanbul) 31.12.1931-01.03.1935

7. İnönü Hükümeti
01.03.1935-01.11.1937
Bakanlar Kurulu
Başvekil
Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya) 01.03.1935-01.11.1937
Adliye Vekili
M. Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 01.03.1935-01.11.1937
Milli Müdafaa Vekili
Kazım ÖZALP (Balıkesir) 01.03.1935-01.11.1937
Dahiliye Vekili
Şükrü KAYA (Muğla) 01.03.1935-01.11.1937
Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü ARAS (İzmir) 01.03.1935-01.11.1937
Maliye Vekili
Fuat AĞRALI (Elazığ) 01.03.1935-01.11.1937
Maarif Vekili
Zeynel Abidin ÖZMEN (Aydın) 01.03.1935-16.06.1935
Saffet ARIKAN (Erzincan) 16.06.1935-01.11.1937
Nafıa Vekili
Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar) 01.03.1935-01.11.1937
İktisat Vekili
Mahmut Celal BAYAR (İzmir) 01.03.1935-01.11.1937
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Refik SAYDAM (İstanbul) 01.03.1935-01.11.1937
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (İstanbul) 01.03.1935-01.11.1937
Ziraat Vekili
Muhlis ERKMEN (Kütahya) 01.03.1935-11.06.1937
Şakir KESEBİR (Tekirdağ) 11.06.1937-01.11.1937

1. Bayar Hükümeti
01.11.1937-11.11.1938

Bakanlar Kurulu
Başvekil
Mahmut Celal BAYAR (İzmir) 01.11.1937-11.11.1938
Adliye Vekili
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 01.11.1937-11.11.1938
Milli Müdafaa Vekili
Kazım ÖZALP (Balıkesir) 01.11.1937-11.11.1938
Dahiliye Vekili
Şükrü KAYA (Muğla) 01.11.1937-11.11.1938
Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü ARAS (İzmir) 01.11.1937-11.11.1938
Maliye Vekili
Fuat AĞRALI (Elazığ) 01.11.1937-11.11.1938
Maarif Vekili
Saffet ARIKAN (Erzincan) 01.11.1937-11.11.1938
Nafıa Vekili
Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar) 01.11.1937-11.11.1938
İktisat Vekili ve Ziraat Vekaleti Vekili
Şakir KESEBIR (Tekirdağ) 01.11.1937-11.11.1938
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın) 01.11.1937-11.11.1938
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (İstanbul) 01.11.1937-11.11.1938
Ziraat Vekili
Faik KURDOĞLU (Manisa) 13.04.1938-11.11.1938

2. Bayar Hükümeti
11.11.1938-25.01.1939

Bakanlar Kurulu
Başvekil
Mahmut Celal BAYAR (İzmir) 11.11.1938-25.11.1939
Adliye Vekili
Hilmi URAN (Seyhan) 11.11.1938-03.01.1939
Tevfik Fikret SILAY (Konya) 03.01.1939-25.01.1939
Milli Müdafaa Vekili
Kazım ÖZALP (Balıkesir) 11.11.1938-18.01.1939
Naci TINAZ (Bursa) 18.01.1939-25.11.1939
Dahiliye Vekili
Refik SAYDAM (İstanbul) 11.11.1938-25.11.1939
Hariciye Vekili
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 11.11.1938-25.11.1939
Maliye Vekili
Fuat AĞRALI (Elazığ) 11.11.1938-25.11.1939
Maarif Vekili
Saffet ARIKAN (Erzincan) 11.11.1938-28.12.1938
Hasan Ali YÜCEL (İzmir) 28.12.1938-25.01.1939
Nafıa Vekili
Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar) 11.11.1938-25.11.1939
İktisat Vekili
Şakir KESEBIR (Tekirdağ) 11.11.1938-28.12.1938
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (İzmir) 28.12.1938-25.01.1939
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın) 11.11.1938-25.11.1939
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (İstanbul) 11.11.1938-25.11.1939
Ziraat Vekili
Faik KURDOĞLU (Manisa) 11.11.1938-25.11.1939

I. Saydam Hükümeti
25.01.1939-03.04.1939

Bakanlar Kurulu
Başvekil
Refik SAYDAM (İstanbul) 25.01.1939-03.04.1939
Adliye Vekili
Tevfik Fikret SILAY (Konya) 25.01.1939-03.04.1939
Milli Müdafaa Vekili
Naci TINAZ (Bursa) 25.01.1939-03.04.1939
Dahiliye Vekili
Faik ÖZTRAK (Tekirdağ) 25.01.1939-03.04.1939
Hariciye Vekili
M. Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 25.01.1939-03.04.1939
Maliye Vekili
Fuat AĞRALI (Elazığ) 25.01.1939-03.04.1939
Nafıa Vekili
Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar) 25.01.1939-03.04.1939
Maarif Vekili
Hasan Ali YÜCEL (İzmir) 25.01.1939-03.04.1939
İktisat Vekili
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (İzmir) 25.01.1939-03.04.1939
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın) 25.01.1939-03.04.1939
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (İstanbul) 25.01.1939-03.04.1939
Ziraat Vekili
Muhlis ERKMEN (Kütahya) 25.01.1939-03.04.1939

2. Saydam Hükümeti
03.04.1939-09.07.1942

Bakanlar Kurulu
Başvekil
Refik SAYDAM (İstanbul) 03.04.1939-09.07.1942
Adliye Vekili
Tevfik Fikret SILAY (Konya) 03.04.1939-26.05.1939
Ali Fethi OKYAR (Bolu) 26.05.1939-12.03.1941
H. Safyettin MENEMENCIOĞLU (Mardin) 12.03.1941-09.07.1942
Milli Müdafaa Vekili
Naci TINAZ (Bursa) 03.04.1939-05.04.1940
Saffet ARIKAN (Erzincan) 05.04.1940-12.11.1941
Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa) 12.11.1941-09.07.1942
Dahiliye Vekili
Faik ÖZTRAK (Tekirdağ) 03.04.1939-06.05.1942
Ahmet Fikri TÜZER (Erzurum) 06.05.1942-09.07.1942
Hariciye Vekili
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 03.04.1939-09.07.1942
Maliye Vekili
Fuat AĞRALI (Elazığ) 03.04.1939-09.07.1942
Maarif Vekili
Hasan Ali YÜCEL (İzmir) 03.04.1939-09.07.1942
Nafıa Vekili
Ali Fuat CEBESOY (Konya) 03.04.1939-09.07.1942
İktisat Vekili
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun) 03.04.1939-31.07.1941
Sırrı DAY (Trabzon) 31.07.1941-09.07.1942
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın) 03.04.1939-09.07.1942
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (İstanbul) 03.04.1939-26.05.1939
Raif KARADENİZ (Trabzon) 26.05.1939-09.07.1942
Ziraat Vekili
Muhlis ERKMEN (Kütahya) 03.04.1939-09.07.1942
Muhabere ve Münakale Vekili
Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar) 03.04.1939-20.11.1940
Cevdet Kerim INCEDAYI (Sinop) 20.11.1940-12.11.1941
Mehmet Fahri ENGIN (Samsun) 12.11.1941-09.07.1942
Ticaret Vekili
Cezmi ERÇIN (Antalya) 03.04.1939-01.11.1939
Nazmi TOPÇUOGLU (Aydın) 01.11.1939-26.11.1940
Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 26.11.1940-09.07.1942

1. Saraçoğlu Hükümeti
09.07.1942-09.03.1943

Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 09.07.1942-09.03.1943
Adliye Bakanı
H. Seyfettin MENEMENCIOĞLU (Mardin) 09.07.1942-09.03.1943
Milli Müdafaa Bakanı
Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa) 09.07.1942-09.03.1943
Dahiliye Bakanı
Ahmet Fikri TÜZER (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 17.08.1942-09.03.1943
Hariciye Bakanı
Numan MENEMENCIOĞLU (İstanbul) 14.08.1942-09.03.1943
Maliye Bakanı
Fuat AĞRALI (Elazığ) 09.07.1942-09.03.1943
Nafıa Bakanı
Ali Fuat CEBESOY (Konya) 09.07.1942-09.03.1943
Maarif Bakanı
Hasan Ali YÜCEL (İzmir) 09.07.1942-09.03.1943
İktisat Bakanı
Sırrı DAY (Trabzon) 09.07.1942-09.03.1943
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı
Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın) 09.07.1942-09.03.1943
Gümrük ve İnhisarlar Bakanı
Raif KARADENİZ (Trabzon) 09.07.1942-09.03.1943
Ziraat Bakanı
S. Raşit HATIPOGLU (Afyonkarahisar) 09.07.1942-09.03.1943
Münakalat Bakanı
Mehmet Fahri ENGIN (Samsun) 09.07.1942-09.03.1943
Ticaret Bakanı
Behçet UZ (Denizli) 09.07.1942-09.03.1943

2. Saraçoğlu Hükümeti
09.03.1943-07.08.1946

Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 09.03.1943-07.08.1946
Adliye Bakanı
Ali Rıza TÜREL (Konya) 09.03.1943-06.04.1946
Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 06.04.1946-07.08.1946
Milli Müdafaa Bakanı
Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa) 09.03.1943-07.08.1946
Dahiliye Bakanı
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 09.03.1943-20.05.1943
Hilmi URAN (Seyhan) 20.05.1943-07.08.1946
Hariciye Bakanı
Numan MENEMENCIOĞLU (İstanbul) 09.03.1943-16.06.1944
Hasan SAKA (Trabzon) 13.09.1944-07.08.1946
Maliye Bakanı
Fuat AĞRALI (Elazığ) 09.03.1943-13.09.1944
Nurullah Esat SÜMER (Antalya) 13.09.1944-07.08.1946
Nafıa Bakanı
Sırrı DAY (Trabzon) 09.03.1943-07.08.1946
Maarif Bakanı
Hasan Ali YÜCEL (İzmir) 09.03.1943-07.08.1946
İktisat Bakanı
Fuat SİRMEN (Rize) 09.03.1943-07.08.1946
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın) 09.03.1943-18.01.1945
Sadi KONUK (Bursa) 18.01.1945-07.08.1946
Gümrük ve İnhisarlar Bakanı
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ (Kayseri) 09.03.1943-13.02.1946
Tahsin COŞKAN (Kastamonu) 19.02.1946-07.08.1946
Ziraat Vekili
Şevket Raşit HATIPOGLU (Manisa) 09.03.1943-07.08.1946
Münakalat Vekili
Ali Fuat CEBESOY (Konya) 09.03.1943-07.08.1946
Ticaret Bakanı
Celal Sait SIREN (Bolu) 09.03.1943-31.05.1945
Raif KARADENİZ (Trabzon) 31.05.1945-07.08.1946
Çalışma Vekili
Mahmut Sadi IRMAK (Konya) 07.06.1945-07.08.1946

Peker Hükümeti
07.08.1946-10.09.1947

Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mehmet Recep PEKER (İstanbul) 07.08.1946-10.09.1947
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 19.09.1946-10.09.1947
Devlet Bakanı
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 19.09.1946-10.09.1947
Adalet Bakanı
Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 07.08.1946-19.09.1946
Şinasi DEVRİN (Zonguldak) 19.09.1946-10.09.1947
Milli Savunma Bakanı
Cemil Cahit TOYDEMIR (İstanbul) 07.08.1946-05.09.1947
Mustafa Münir BİRSEL (İzmir) 05.09.1947-10.09.1947
İçişleri Bakanı
Şükrü SÖKMENSÜER (Gümüşhane) 07.08.1946-05.09.1947
Münir Hüsrev GÖLE (Erzurum) 05.09.1947-10.09.1947
Dışişleri Bakanı
Hasan SAKA (Trabzon) 07.08.1946-10.09.1947
Maliye Bakanı
Halit Nazmi KESMIR (Tokat) 07.08.1946-10.09.1947
Milli Eğitim Bakanı
Reşat Şemsettin SİRER (Sivas) 07.08.1946-10.09.1947
Bayındırlık Bakanı
Cevdet Kerim INCEDAYI (Sinop) 07.08.1946-10.09.1947
Ekonomi Bakanı
Tahsin Bekir BALTA (Rize) 07.08.1946-05.09.1947
Cavit EKİN (Diyarbakır) 05.09.1947-10.09.1947
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Behçet UZ (Denizli) 07.08.1946-10.09.1947
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tahsin COŞKAN (Kastamonu) 07.08.1946-10.09.1947
Tarım Bakanı
Faik KURDOĞLU (Manisa) 07.08.1946-05.09.1947
Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 05.09.1947-10.09.1947
Ulaştırma Bakanı
Şükrü KOÇAK (Erzurum) 07.08.1946-10.09.1947
Ticaret Bakanı
Atıf İNAN (İzmir) 07.08.1946-10.09.1947
Çalışma Bakanı
Mahmut Sadi IRMAK (Konya) 07.08.1946-05.09.1947
Tahsin Bekir BALTA (Rize) 05.09.1947-10.09.1947

1. Saka Hükümeti
10.09.1947-10.06.1948

Bakanlar Kurulu
Başbakan
Hasan SAKA (Trabzon) 10.09.1947-10.06.1948
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon) 10.09.1947-10.06.1948
Devlet Bakanı
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 10.09.1947-20.02.1948
Adalet Bakanı
Şinasi DEVRİN (Zonguldak) 10.09.1947-10.06.1948
Milli Savunma Bakanı
Mustafa Münir BİRSEL (İzmir) 10.09.1947-05.06.1948
İçişleri Bakanı
Münir Hüsrev GÖLE (Erzurum) 10.09.1947-10.06.1948
Dışişleri Bakanı
Necmettin Sadık SADAK (Sivas) 10.09.1947-10.06.1948
Maliye Bakanı
Halit Nazmi KESMIR (Tokat) 10.09.1947-23.03.1948
Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 27.03.1948-10.06.1948
Milli Eğitim Bakanı
Reşat Şemsettin SİRER (Sivas) 10.09.1947-10.06.1948
Bayındırlık Bakanı
Kasım Rifat GÜLEK (Seyhan) 10.09.1947-10.06.1948
Ekonomi Bakanı
Cavit EKİN (Diyarbakır) 10.09.1947-10.06.1948
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Behçet UZ (Denizli) 10.09.1947-10.06.1948
Gümrük ve Tekel Bakanı
Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 10.09.1947-27.03.1948
Tarım Bakanı
Tahsin COŞKAN (Kastamonu) 10.09.1947-10.06.1948
Ulaştırma Bakanı
Şükrü KOÇAK (Erzurum) 10.09.1947-10.06.1948
Ticaret Bakanı
Mahmut Nedim GÜNDÜZALP (Edirne) 10.09.1947-10.06.1948
Çalışma Bakanı
Tahsin Bekir BALTA (Rize) 10.09.1947-10.06.1948

2. Saka Hükümeti
10.06.1948-16.01.1949

Bakanlar Kurulu
Başbakan
Hasan SAKA (Trabzon) 10.06.1948-16.01.1949
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon) 10.06.1948-16.01.1949
Adalet Bakanı
Fuat SİRMEN (Rize) 10.06.1948-13.01.1949
Ali Rıza ERTEN (Mardin) 13.01.1949-16.01.1949
Milli Savunma Bakanı
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun) 10.06.1948-16.01.1949
İçişleri Bakanı
Münir Hüsrev GÖLE (Erzincan) 10.06.1948-16.01.1949
Dışişleri Bakanı
Necmettin Sadık SADAK (Sivas) 10.06.1948-16.01.1949
Maliye Bakanı
Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 10.06.1948-16.01.1949
Milli Eğitim Bakanı
Hasan Tahsin BANGUOĞLU (Bingöl) 10.06.1948-16.01.1949
Bayındırlık Bakanı
İsmail Nihat ERİM (Kocaeli) 10.06.1948-16.01.1949
Ekonomi Bakanı
Cavit EKİN (Diyarbakır) 10.06.1948-16.01.1949
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemali BAYAZIT (Maraş) 10.06.1948-16.01.1949
Gümrük ve Tekel Bakanı
Emin ERİŞIRGİL (Zonguldak) 10.06.1948-16.01.1949
Tarım Bakanı
Ali Cavit ORAL (Seyhan) 10.06.1948-16.01.1949
Ulaştırma Bakanı
Kasım Rıfat GÜLEK (Seyhan) 10.06.1948-16.01.1949
Ticaret Bakanı
Cemil Said BARLAS (Gaziantep) 10.06.1948-16.01.1949
Çalışma Bakanı
Tahsin Bekir BALTA (Rize) 10.06.1948-16.01.1949

Günaltay Hükümeti
16.01.1949-22.05.1950

Bakanlar Kurulu
Başbakan
Mehmet Şemsettin GÜNALTAY (Sivas) 16.01.1949-22.05.1950
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
İsmail Nihat ERİM (Kocaeli) 16.01.1949-22.05.1950
Devlet Bakanı
Nurullah Esat SÜMER (Antalya) 16.01.1949-07.06.1949
Cemil Said BARLAS (Gaziantep) 07.06.1949-22.05.1950
Adalet Bakanı
Fuat SİRMEN (Rize) 16.01.1949-22.05.1950
Milli Savunma Bakanı
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun) 16.01.1949-22.05.1950
İçişleri Bakanı
Emin ERİŞIRGİL (Zonguldak) 16.01.1949-22.05.1950
Dışişleri Bakanı
Necmettin Sadık SADAK (Sivas) 16.01.1949-22.05.1950
Maliye Bakanı
İsmail Rüştü AKSAL (Kocaeli) 16.01.1949-22.05.1950
Milli Eğitim Bakanı
Hasan Tahsin BANGUOĞLU (Bingöl) 16.01.1949-22.05.1950
Bayındırlık Bakanı
Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 16.01.1949-22.05.1950
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Cemil Said BARLAS (Gaziantep) 16.01.1949-07.06.1949
Vedat DICLELI (Diyarbakır) 07.06.1949-22.05.1950
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemali BAYAZIT (Maraş) 16.01.1949-22.05.1950
Gümrük ve Tekel Bakanı
Fazıl Şerafettin BÜRGE (Kocaeli) 16.01.1949-22.05.1950
Tarım Bakanı
Ali Cavit ORAL (Seyhan) 16.01.1949-22.05.1950
Ulaştırma Bakanı
Kemal SATIR (Seyhan) 16.01.1949-22.05.1950
Çalışma Bakanı
Reşat Şemsettin SİRER (Sivas) 16.01.1949-22.05.1950
İşletmeler Bakanı
Mustafa Münir BİRSEL (İzmir) 07.06.1949-22.05.1950

Künye Bilgileri

Hükümetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri 1. Cilt (24 Nisan 1920 – 22 Mayıs 1950)
Hazırlayanlar: Dr. İrfan Neziroğlu, Dr. Tuncer Yılmaz
Düzenleme: Gülşah Erdem Efe
Grafik-Tasarım: Uğur Saçı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Demokrasi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Siyasi Tarih, Hükümetler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ekim 2013
746 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın