Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:7 / Rechtsbrücke

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayın organı olan Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü’nün dördüncü sayısının yayınlanmasını müjdeliyoruz. Editörlüğünü Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver’in yaptığı bu derginin özelliği, Türkiye’de ilk defa aynı anda hem Türkçe hem Almanca dilinde yayınlar içermesidir.

Dergideki her bir makalenin karşılıklı olarak Türkçe ve Almanca dillerinde yayınlanmasının sebebi, derginin her iki ülke için bir köprü görevi görmesinden kaynaklanmaktadır. Tıp Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Enerji Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku ve İnsan Hakları alanında makaleler ve önemli yargı kararları, derginin yayınlanması ile birlikte Türk ve Alman hukukçuların hizmetine sunulmuştur.

Derginin bu sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Dergide Bulunan Konu Başlıkları

 • Türkiye Siyasal Rejimi’nin Genel Esasları ve Güncel Değerlendirmeler, Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU – Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN
 • Müslüman Kız Öğrencinin Karma Yüzme Eğitimi Dersinden Muaf Kılınma Talebine İlişkin Federal İdare Mahkemesi’nin 11.9.2013 Tarihli Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
 • Başarısız Bir Disiplin Mahkemesi Tarafından Kararın Yayınlanmasına Karşı Anayasa Şikâyeti, (Çev.: Arş. Gör. Hande ÖZCAN)
 • Alman Ceza Hukukunda İnsan Ticareti Suçuna İlişkin Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Jan C. JOERDEN – Sebastian WROBEL – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
 • İnternette Çocuk Pornografisi, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN)
 • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na Genel Bir Bakış, Esen MERAY TÜMER
 • Köln İlk Derece Mahkemesi Hükmü (7.5.2012 151 – Ns 169–11), (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN)
 • Yayıncı Kim? Federal Yüksek Mahkeme’nin Bölgesel Sözleşme Kararı’na İlişkin Bir İnceleme, Prof. Dr. Karl RIESENHUBER (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
 • Taşınmaz Satım Sözleşmesinde Erteleme Anlaşmasının Şekil Zorunluluğu, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
 • Bir Bankanın Somut Genel Kredi Sözleşmesinde Teminat Mektupları ve Akreditiflerle İlgili Bazı Hükümlerin İncelenmesi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
 • Banka Genel Kredi Sözleşmelerine İlişkin Kefaletle İlgili Bir Yargıtay Kararı Eleştirisi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
 • Tek Satıcılık Sözleşmesinin Feshi Halinde Özellikle Reklam Giderlerinin Üreticiden Talep Edilmesi ve Bir Yargıtay Kararı, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
 • Banka Teminat Mektupları ve Kontrgaranti Sözleşmeleri, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
 • Bir Bankanın Somut Genel Kredi Sözleşmesinde Teminat Mektupları ve Akreditiflerle İlgili Bazı Hükümlerin İncelenmesi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
 • Kambiyo Senetlerinde Aval ve İki Yargıtay Kararı Eleştirisi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
 • Bonolarda İbraz Mükellefiyeti ve Bir Yargıtay Kararı, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
 • Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Sahipsiz Eserlerin İzin Verilen Belirli Kullanım Şekillerine Dair 25 Ekim 2012 Tarihli 2012–28–AB Sayılı Direktifi, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
 • Türk Spor Hukukunda Doping, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:7 / Rechtsbrücke
Yener Ünver
Sayı: 7
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2014/12
Türü: Dergi, Hukuk Dergileri
350 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 2146974114126