Hekimlik Sorunları

Hükümetin Performansı
Van/deprem bölgesinde hekimlik
Umutsuzluk/gelecekten beklentinin azalması ya da uygulanan sağlık politikasına güvenmeme
Asistan hekimlik
Tıpta Uzmanlık Sınavı/Yan Dal Uzmanlık Sınavı
Öğretim üyeliği
İşyeri hekimleri
Aile hekimliği
Muayenehane hekimliği
Kurum hekimleri
Askerlik
Emeklilik
Şiddet
Nöbet/fazla çalışma/icap nöbeti
İtibarsızlaştırma/değersizleştirme
Tıp eğitimi ve İnsan gücü
Ücret
Performans
“Yabancı” doktor
Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası/malpraktis
Mecburi hizmet
Güvencesiz çalışma
Tam gün yasası
Mesleki bağımsızlık

Künye Bilgileri

Hekimlik Sorunları
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, Sağlık Politikası, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mart 2012
27 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın