Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İkinci Bölüm
Genel Kural ve İlkeler

Üçüncü Bölüm
Hekimler Arası İlişkiler

Dördüncü Bölüm
Hekim-Hasta İlişkileri

Beşinci Bölüm
Hekim ve İnsan Hakları

Altıncı Bölüm
Tıbbi Araştırmalar ve Yayın Etiği

Yedinci Bölüm
Çeşitli Hükümler

Künye Bilgileri

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, Tıp Etiği, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mayıs 2012
24 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın