Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
I. Hekimlerin Çalışma Süresi
A. Kamu Görevlisi Hekimlerin Çalışma Süresi
a. Genel Olarak:
b. İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Hekimler Yönünden:
B. AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ:
C. ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ
a. Genel Olarak
b. İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışanlar Yönünden:
II. NÖBET-FAZLA ÇALIŞMA
A.NÖBET GENEL ESASLARI
B.NÖBET TÜRLERİ
a. İcapçı (Ev) Nöbeti:
b. Normal Nöbet:
c. Acil Nöbeti:
d. Branş Nöbeti
e. İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Hekimler Yönünden Nöbete İlişkin Özel Düzenlemeler
C. NÖBET UYGULAMALARI:
a. Asistan Hekim Nöbetleri,
b. Uzman Hekimlerin Acil Servis Nöbetleri,
c. Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerinin Acil Sağlık Hizmetleri Nöbetleri.
d. Tek Uzman Hekim Nöbetleri
D. NÖBET SONRASI DİNLENME-İZİN HAKKI/NÖBET-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
a. Kamu Görevlileri Yönünden:
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden:
III. DİNLENME ve İZİN HAKLARI
A. YILLIK ÜCRETLİ İZİN
a. Kamu Görevlileri Yönünden
b. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar Yönünden
B. ÖĞLE TATİLİ
a. Kamu Görevlileri Yönünden
b. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden:
C. MAZERET İZİNLERİ
a. Doğum İzni
b. Süt İzni
c. Evlenme ve Ölüm Halinde İzinler
D. HASTALIK İZNİ
a. Kamu Görevlileri Yönünden
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden
E. ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
a. Kamu Görevlileri Yönünden:
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden:
F. HAFTA TATİLİ
G. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
H. ŞUA İZNİ
a. Kamu Görevlileri Yönünden
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden:

Künye Bilgileri

Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları
Hazırlayanlar: Av. Tülay Ekici, Av. Ziynet Özçelik
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, Sosyal Politika, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ocak 2011
31 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın