Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır! TTB Görüşleri

E-Kitap okumak için tıklayın

“Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” Hakkında Görüşler

İçindekiler

I- Genel Değerlendirme
Taslakla Bağlantılı Yasa ve Tasarılar
II- Taslak Hükümlerinin Değerlendirilmesi
1- Çalışma Düzenine Yönelik Düzenlemeler
a) Hekimler yönünden çalışmalarına getirilen sınırlandırmalar hakkında görüş ve önerilerimiz:
b) Tıp Fakültelerine etkileri bakımından görüş ve önerilerimiz:
c) Taslakta benimsenen çalışma yönteminin yaratacağı eşitsizliklere ilişkin görüş ve önerilerimiz.
2- Ücretlendirmeye yönelik Düzenlemeler
3- Çalışma Süresine Yönelik Düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerimiz
4- Diğer Hükümler ile ilgili görüş ve önerilerimiz
a) Türkiye hekimlik yapabilmek için zorunlu vatandaşlık koşulunun kaldırılması ile ilgili görüş ve önerilerimiz.
b) Radyoloji çalışanları ile ilgili görüş ve önerilerimiz
c) İşyeri Hekimliği ile ilgili görüş ve önerilerimiz.
III- Sonuç

Katkıda Bulunanlar

Tabip Odaları

Üniversiteler

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selçuklu Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Dernekleri
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Türk Algoloji-Ağrı Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk İç Hastalıkları Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Pediatri Kurumu
Türk Radyoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
Türk Üroloji Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Künye Bilgileri

Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır! TTB Görüşleri
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mayıs 2008
26 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın