Hecrî Dîvânı

Özet
Hecrî [ö. 1557]: Dîvân adını taşıyan bu kitapla on altıncıasır şairlerinden Hecrî’nin Dîvân’ının tenkitli metni hazırlanmış, eseri incelenmiş, hayatına dair bilgiler ortaya konmuş, edebî kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır.

İçindekiler
Özgeçmiş
İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
İşaretler
Giriş
Hayatı
1.1. Adı ve Mahlası
1.2. Doğum Yeri ve Ailesi
1.3. Eğitimi ve Mesleği
1.4.Ölümü
1.5. Eserleri
1.7. Hayatı ve Kişiliğine Dair İzler
Edebî Kişiği
2.1. Kaynakların Şiirini Değerlendirişi
2.2. Kendi Şiirini Değerlendirişi
2.3. Dil ve Üslûpla İlgili Dikkatler
2.4. Kullanılan Vezinler
2.5. Atasözleri, Deyimler, Kalıp Sözler
Metin Kurulurken Tutulan Yol
Dîvân-ı Hecrî
Gazeller
Musammatlar
Kıtalar
Sonuç
Kaynaklar
Dizin
 
 
Künye Bilgileri

Hecrî Dîvânı
Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed [ö. 1557] Ömer Zülfe
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
288 Sayfa
Yayın Tarihi: 2010
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
 
E-Kitap okumak için tıklayın