Hayvan Davranışları ve Refahı

Hayvan Davranışları ve Refahı
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

Davranış Fizyolojisi
Etoloji ve Tarihsel Gelişimi
Evcilleştirme
Evcilleştirmenin Davranış Üzerine Etkileri
Merkezi Sinir Sisteminin Davranış Üzerine Etkileri
Endokrin (Hormonal) Sistem ve Feromonların Davranış Üzerine Etkileri
Hormonlar
Feromonlar
Dinlenme ve Uyku
Dinlenme Davranışı
Öğrenme
Öğrenme Çeşitleri
İlişkisel Olmayan Öğrenme
İlişkisel Öğrenme
Pozitif Pekiştirme Negatif Pekiştirme ve Ceza
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Sığırların ve Koyunların Davranışları
Sığırların Davranışları
Sığırların Otlama Davranışları
Otlama Davranışını Etkileyen Faktörler
Otlama Davranışını Sağlayan Uyarımlar
Beslenme Davranışı
Ruminasyon (Geviş Getirme)
İçme Davranışı
Emme Davranışı
Emme Davranışı Modelleri
Cinsel Davranışlar
Erkeklerin Cinsel Davranışları
Dişilerin Cinsel Davranışları
Sosyal Davranış
Grup Üyeleri Arasındaki Sosyal İlişkiler
Genç Hayvanlar Arasındaki Sosyal İlişkiler
İnceleme Davranışları
Eliminasyon Davranışı
Koyunların Davranışları
Genel Aktivite
Yeme Davranışları
Otlama
Beslenme
İçme Davranışı
Cinsel Davranışlar
Erkeklerin Cinsel Davranışları
Dişilerin Cinsel Davranışları
Annenin ve Yeni Doğanın Davranışları
Doğum Öncesi Davranışları
Kuzulama
Doğum Sonrası Davranışlar
Yeni Doğanın Annesini Tanıması ve Meme Başlarını Bulması
Hatalı Davranışlar
Başka Bir Kuzuyu Kabul Etme ve Besleme
Emme Fazları
Sosyal Davranışlar
Anne-Yavru İlişkileri
Yeni Doğanda Bağlılığın Oluşumu
Lider Takip Eden İlişkileri
Ast-Üst İlişkileri
İletişim
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Atların ve Domuzların Davranışları
Atların Davranışları
Sosyal Davranışlar
Sosyal Organizasyon
Sosyal Üstünlük
Zıtlaşma Davranışları
Oyun Davranışları
İletişim
Hareket Modelleri
İnceleme Davranışları
Çeki Düzen Verme Davranışı
Duyu Kapasiteleri
Davranış Gelişimi
Beslenme Davranışı
Cinsel Davranışlar
Erkeklerde Cinsel Davranışlar
Dişilerde Cinsel Davranışlar
Annelik Davranışları
Eliminasyon Davranışı
Domuzların Davranışları
Sosyal Davranışlar
Zıtlaşma Davranışları
Beslenme Davranışları
Cinsel Davranışlar
Çiftleşme Öncesi Davranışlar
Erkeklerde Cinsel Fonksiyonlar
Dişilerde Cinsel Fonksiyonlar
Annenin ve Yavrunun Davranışları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Köpeklerin ve Kedilerin Davranışları
Köpeklerin Davranışları
Evcilleşme
Sosyal Davranışlar
Davranış Gelişimi
Köpeklerde Beden Dili
Duyu Sistemleri
Görme
Duyma
Koku
Tat
Dokunma
Beslenme Davranışları
Üreme Davranışları
Çiftleşme Davranışları
Annelik ve Bakım Davranışları
Eliminasyon Davranışları
Kedilerin Davranışları
Evcilleşme
Sosyal Davranışlar
Davranış Gelişimi
Kedilerde Beden Dili
Kedilerde Sesli İletişim
Duyu Sistemleri
Görme
Duyma
Koku
Dokunma
Beslenme Davranışları
Üreme Davranışları
Annelik ve Bakım Davranışları
Eliminasyon Davranışları
Köpeğin Evcilleşme Hikayesi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Hayvanlarda Davranış Bozuklukları
Giriş
Köpeklerde Görülen Davranış Bozuklukları
Saldırganlık (Agresyon)
Ayrılık Anksiyetesi
Koprofaji
Kompulsif Bozukluklar
Kedilerde Görülen Davranış Bozuklukları
Uygunsuz Eliminasyon Davranışı
Yün (Kumaş) Emme
Atlarda Görülen Davranış Bozuklukları
Stereotipik Davranışlar
Anormal Annelik Davranışı
Sığırlarda Görülen Davranış Bozuklukları
Dil Yuvarlama
Birbirini Emme
Koyunlarda Görülen Davranış Bozuklukları
Pika
Domuzlarda Görülen Davranış Bozuklukları
Stereotipik Davranışlar
Hayvanlarda Davranış Bozukluklarına Yaklaşım
Muayene Yeri
Anamnez Alma
Teşhis
Tedavi
Tedavide Kullanılan İlaçlar
Kedinize Terbiyeli Olmasını Öğretebilirmisiniz?
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Hayvan Refahının Tanımı Önemi ve Yetiştiricilikte Refahın Değerlendirilmesi
Giriş
Refahın Tarihçesi
Hayvan Refahının Tanımlanması
Gerçek ve Halk Tarafından Algılanan
Refah Sorun Alanları
Hayvansal Ürün ve Hayvan Refahı
Yetiştiricilikte Hayvan Refahının Değerlendirilmesi
İhtiyaçlar ve Hayvan Refahı
Sağlık ve Hayvan Refahı
Duygular ve Hayvan Refahı
Stres ve Hayvan Refahı
Hayvan Refahının Ölçülmesi
Fizyolojik Ölçümler
Davranışsal Ölçümler
Sağlık Kriterleri
Barınak Faktörü
Tercih Testleri
Fizyolojik ve Biyokimyasal Kriterler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Modern Hayvan Yetiştiriciliği ve Refah İlişkileri Deney Hayvanlarında Refah
Giriş
Modern Hayvancılıkta Refah
Verimlilik Artışının Refah Üzerine Etkileri
Hayvansal Üretimde Risk Faktörleri ve Refah İlişkileri
Hayvan Refahının İyileştirilmesi ve Ürün Kalitesi
Hayvan Refahına Uygun Koşulların Belirlenmesi
Barınak
Barınak
Türlere Göre Barınak ve Refah İlişkileri
Yetiştiricilikte Bazı Cerrahi Uygulamalar ve Refah
Yetiştiricilikte Refahı Artırıcı Alternatifler
Deney Hayvanlarında Refah
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yetiştiricilikte Hayvan Refahıyla İlgili Yasal Düzenlemeler
Avrupa Birliği’nde Çiftlik Şartlarında Hayvan Refahıyla İlgili Yasal Düzenlemeler
Bütün Çiftlik Hayvanlarını Kapsayan Yasal Düzenlemeler
Personel
Hayvanların Kontrolü
Kayıtların Tutulması
Hareket Özgürlüğü
Barınaklar ve Barınak İçi Düzenlemeler
Barınaklarda Tutulmayan Hayvanlar
Otomatik veya Mekanik Ekipmanlar
Yiyecek Su ve Diğer Maddeler
Yetiştiricilik Uygulamaları
Buzağılar İçin Yasal Düzenlemeler
Domuzlar İçin Yasal Düzenlemeler
Domuz Yetiştiriciliğinde Genel Koşullar
Çeşitli Yaştan Domuzlar İçin Özel Koşullar
Damızlık Erkek Domuzlar
Genç Dişi Domuzlar ve Damızlık Dişi Domuzlar
Domuz Yavruları
Sütten Kesilen Domuz Yavruları ve Hızlı Büyüme Dönemindeki Domuzlar
Yumurta Tavukları İçin Yasal Düzenlemeler
İyileştirilmemiş (Geleneksel) Kafes Sistemi ile İlgili Koşullar
İyileştirilmiş Kafes Sistemi ile İlgili Koşullar
Alternatif Sistemler İçin Koşullar
Etlik Piliç Üretimi İçin Yasal Düzenlemeler
Türkiye’de Hayvan Refahıyla İlgili Yasal Düzenlemeler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Hayvanlarda Nakil ve Refah
Giriş
Avrupa Birliği’nde Hayvan Nakliyle İlgili
Yasal Düzenlemeler
Nakille İlgili Uygulamalarda Refahın
Değerlendirilmesi
Davranışlar
Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Kriterler
Yaralanma ve Mortalite Oranları
Karkasın Durumu ve Et Kalitesi
Hayvanların Nakile Uygunluğu
Nakil Süresi
Nakilde Görevli Personel
Nakil Araçları
Çeşitli Türlerde Nakil Öncesi ve Sırasındaki Uygulamalar
ile Hayvanların Araçlara Yüklenmesi ve Boşaltılması
Sığırlar
Koyunlar
Atlar
Domuzlar
Nakil Araçlarında Hayvan Başına Ayrılan Alan (Yükleme Yoğunluğu)
Sığırlarda Yükleme Yoğunluğu
Koyunlarda Yükleme Yoğunluğu
Atlarda Yükleme Yoğunluğu
Kanatlılarda Yükleme Yoğunluğu
Domuzlarda Yükleme Yoğunluğu
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Hayvanlarda Kesim Öncesi ve Sırasındaki Uygulamalar
Hayvan Refahı ve Kesim
Kasaplık Hayvanlarda Kesim Öncesi Uygulamalar Hayvanların Dinlendirilmesi ve Önemi
Kasaplık Hayvanlarda Kesim Öncesi Sersemletme veya Bayıltma
Sersemletme veya Bayıltma Yöntemleri
Özel Bir Tabanca ile Bayıltma
Elektrik ile Bayıltma
Elektrikli Su Banyosu ile Bayıltma
Gaz ile Sersemletme veya Bayıltma
Kasaplık Hayvanların Kesimi Kanatma Ya Da Öldürme
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Sözlük

Künye Bilgileri

Hayvan Davranışları ve Refahı
Yazarlar: Prof.Dr. Vedat SAĞMANLIGİL, Prof.Dr. Fahrünisa CENGİZ,Dr. Yasemin SALGIRLI, Prof.Dr. Fatih ATASOY, Prof.Dr. Necmettin ÜNAL, Prof.Dr. Metin PETEK
Editörler: Prof.Dr. Vedat SAĞMANLIGİL, Prof.Dr. Necmettin ÜNAL
Anadolu Üniversitesi
Türü: Veterinerlik, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2013
217 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1006-6

 

Hayvan Davranışları ve Refahı
E-kitap okumak için tıklayın