Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya

Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Sunuş
Giriş

Hasta Güvenliği: Bir Paradigma Değişimi
Hasta Güvenliğinin Temel Kavramları
Türkiye’de Hasta Güvenliği
Türkiye’de Toplumun Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları İle İlgili Algılamalarının Değerlendirilmesi
Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları İle İlgili Görüşleri
Hasta Güvenliği İle İlgili Sorunlar
Hasta Güvenliğinde Hekime Düşen Görevler
Hemşirelikte Hasta Güvenliği
İlaç Yönetimi ve İlaç İle İlişkili Hatalar
Tanısal Testler ve Hasta Güvenliği
Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği
Hasta Hasta Yakınları ve Hasta Güvenliği
Hastalar İçin Hasta Güvenliği
Tıbbi Hatanın Hasta ve Yakınları İle Paylaşılması
Hasta Güvenliği Programı Geliştirme
Değişim: Hasta Güvenliği Kültürü Yaratma
Olay Bildirimleri ve Raporlama Sistemleri
Olay Bildirimlerinin Sınıflandırılması ve Tanımlanması
Hatalardan Öğrenerek İyileştirmek: Kök Neden Analizi
Hatasız Sistemlerin Kurgulanması: Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Htea)
Takım Çalışması ve Hasta Güvenliği İlişkisi
Hasta Güvenliği Eğitimi
Hemşirelere Hasta Güvenliği Eğitimi
Hasta Güvenliğinde İletişimin Önemi: Sbar
Tetikleme Araçları: Trigger Tools
Elektronik Sağlık Kayıtlarının Hasta Güvenliğine Etkileri
Uygulama Örnekleri
Hızlı Yanıt Takımı: Bir Hasta Güvenliği Uygulama Örneği
Uygulamalarımızı Geliştirmek İçin Bir Yöntem: Iv Ekibi
Hastanede Yatmakta Olan Hastalarda Venöz Tromboemboli Profilaksisi
Yasal Durum
Hasta Güvenliğine Olumsuz Etkisi Yönünden Türk Ceza Kanunu‘Nun 280. Maddesinin Değerlendirilmesi

Editörler
Prof. Dr. Metin Çakmakçı
Prof. Dr. H. Erdal Akalın

KATKIDA BULUNANLAR

Prof. Dr. H. Erdal Akalın
İç Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı,
Hacettepe Üniversitesi (emekli) Öğretim Üyesi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul
eakalin@doruk.net.tr
(Hasta Güvenliğinin Temel Kavramları, Hasta Güvenliği Eğitimi, Yoğun Bakım
Ünitelerinde Hasta Güvenliği, Değişim: Hasta Güvenliği Kültürü Yaratma, Sağlık
Çalışanlarının Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Görüşleri, Türkiye’de
Toplumun Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Algılamalarının
Değerlendirilmesi)

Dr. Hişam Alahdab
Göğüs Hastalıkları Uzmanı,
Hasta Güvenliği Kurulu Üyesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
hisam.alahdab@anadolusaglik.org
(Takım Çalışması ve Hasta Güvenliği İlişkisi, Hızlı Yanıt Takımı: Bir Hasta
Güvenliği Uygulama Örneği)

Prof. Dr. Metin Çakmakçı
Genel Cerrahi Uzmanı,
Hacettepe Üniversitesi (emekli) Öğretim Üyesi, Tıbbi Hizmetler Direktörü ve Hasta
Güvenliği Kurulu Başkanı, Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
metin.cakmakci@anadolusaglik.org
(Hasta Güvenliği: Bir Paradigma Değişimi, Hasta Güvenliğinin Temel Kavramları,
Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Görüşleri,
Türkiye’de Toplumun Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili
Algılamalarının Değerlendirilmesi)

Prof. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan
İç Hastalıkları Uzmanı,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Ankara
ycetinka@hacettepe.edu.tr
(Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü)

Dr. Elif Hakko
Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı,
Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
elif.hakko@anadolusaglik.org
(Hasta Güvenliğinde İletişimin Önemi: SBAR)

Doç.Dr. Murat Hayran
OMEGA Sosyal Araştırmalar Merkezi,
Ankara
murat.hayran@omega-cro.com.tr
(Türkiye’de Toplumun Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Algılamalarının
Değerlendirilmesi)

Doç.Dr. Çağrı Kalaça
Uzun Yakın ve Sağlık Bahçesi Tıp Eğitimi ve İletişimi
Istanbul
cagri.kalaca@saglikbahcesi.com.tr
(Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Görüşleri)

Dr. İnci Karaaslan
Klinik Biyokimya Uzmanı,
Hasta Güvenliği Kurulu Üyesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
inci.karaaslan@anadolusaglik.org
(Tanısal Testler ve Hasta Güvenliği)

Saliha Koç
Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, İstanbul
skoc@asg.com.tr
(Uygulamalarımızı Geliştirmek İçin Bir Yöntem: IV Ekibi)

Fatma Küçükerenköy
Hasta Güvenliği Ölçme ve Değerlendirme Sorumlusu, Amerikan Hastanesi, İstanbul
fatmak@amerikanhastanesi.org
(Hemşirelere Hasta Güvenliği Eğitimi)

Dr. Efe Onganer
Aile Hekimliği Uzmanı ve Biyomedikal Mühendis,
Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktör Yardımcısı ve Acıbadem Üniversitesi Öğretim
Üyesi, İstanbul
efeonganer@asg.com.tr
(Hastalar İçin Hasta Güvenliği)

Serpil Özbucak Civil
Uzman Hemşire,
Hasta Güvenliği Koordinatörü, Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
serpil.civil@anadolusaglik.org
(Hemşirelikte Hasta Güvenliği, Olay Bildirimleri ve Raporlama Sistemleri, Olay
Bildirimlerinin Sınıflandırılması ve Tanımlanması, Hatalardan Öğrenerek İyileştirmek:
Kök Neden Analizi)

Ecz. Senem Özgür Sarı
Uzman Eczacı,
Sorumlu Eczacı ve Hasta Güvenliği Kurulu Üyesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
senem.sari@anadolusaglik.org
(İlaç Yönetimi ve İlaç İle İlişkili Hatalar)

Doç. Dr. Kayıhan Pala
Halk Sağlığı Uzmanı,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa
kpala@uludag.edu.tr
(Hasta Güvenliğinde Hekime Düşen Görevler)

Prof. Dr. Osman Saka
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Antalya
saka@akdeniz.edu.tr
(Elektronik Sağlık Kayıtlarının Hasta Güvenliğine Etkileri)

Av. Halide Savaş
Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı,
Avukat, İstanbul Barosu, İstanbul
halidesavas@gmail.com
(Hasta Güvenliğine Olumsuz Etkisi Yönünden Türk Ceza Kanunu’nun 280. Maddesinin
Değerlendirilmesi)

Dr. Esra Sönmez Duman
Göğüs hastalıkları Uzmanı,
Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
esra.duman@anadolusaglik.org
(Hastanede Yatmakta Olan Hastalarda Venöz Tromboemboli Profilaksisi)

Dr. Elif Sözer
Hastane Başhekimi ve Hasta Güvenliği Kurulu Üyesi,
Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
elif.sozer@anadolusaglik.org
(Tıbbi Hataların Hasta ve Hasta Yakını ile Paylaşılması)

Doç. Dr. İbrahim Ünsal
Klinik Biyokimya Uzmanı,
Acıbadem Labmed Klinik Laboratuarları Direktörü ve Acıbadem Üniversitesi Öğretim
Üyesi, İstanbul
iunsal@acibademlabmed.com.tr
(Tetikleme Araçları: Trigger Tools)

Emek Yeşilyurt
Endüstri Mühendisi, Stratejik Planlama ve Performans Geliştirme Uzmanı,
Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
emek.yesilyurt@anadolusaglik.org
(Hatasız Sistemlerin Oluşturulması: Hata Türleri ve Etkileri Analizi)

Künye Bilgileri

Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya
Editörler: Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Prof. Dr. H. Erdal Akalın
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, sağlık Politikası, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ekim 2011
191 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-51-5

 

Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya
E-Kitap okumak için tıklayın