Hamdullah Hamdî Divanı

Özet
Akşemseddin’in oğlu Hamdullah Hamdî, 15. yüzyıl’ın en meşhur şairlerinden biridir. Özellikle onun Yusuf’u Züleyha mesnevisi yüzyıllar boyunca bu konuda yazılan en başarılı
Türkçe eser olarak takdir görmüştür. Hamdî, aynı zamanda mürettep divan sahibi bir şairdir. Hamdî divanı 3 kaside, 199 gazel, 1 murabba, 1 terci-bend, 5 kıta, 3 “nazım”, 9 müfred ve 1 beyitten oluşmaktadır. Metin, Divanın bilinen iki yazmasının karşılaştırılması (Süleymaniye, Esad Efendi, 2626; Millet, Ali Emiri-manzum, 120) bir mecmuadaki Hamdî’ye ait şiirlerin bu metne eklenmesiyle (Milli Kütüphane, FB, 442) oluşturulmuştur.

İçindekiler
Önsöz
Giriş
Hamdî’nin Hayatı ve Eserleri
Kaynakça
 
 
Künye Bilgileri

Hamdullah Hamdî Divanı
Hazırlayan: Ali Emre Özyıldırım
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi:2007
Giriş: 10 Sayfa, Metin: 86 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751734075
 
E-Kitap okumak için tıklayın (Giriş)
E-Kitap okumak için tıklayın (Metin)