Hakîkî Dîvânı

İçindekiler

İthaf
İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar ve İşaretler
Giriş
1. Eserin Telif Edildiği Yüzyıl
Siyasi Durum
Bilim Hayatı
Dinî ve Tasavvufî Hayat

2. Yusuf Hakiki’nin Hayatı
3. Eserleri
Hakiki Divanı
Hakiki Divanının Konusu ve Dili
Nüshaları
Sadi Somuncuoğlu Nüshası
Mevlana Müzesi Nüshası
Konya İl-Halk Kütüphanesi Nüshası
Muhabbet-Name
Tasavvuf Risalesi
Tercüme-i Metaliu’l-İman

Kaynaklar
Çeviri Yazılı Metin
 
 
Künye Bilgileri

Hakîkî Dîvânı
(Sadi Somuncuoğlu ve Mevlana Müzesi Nüshaları)
Hazırlayan: Doç. Dr. Erdoğan Boz
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi:2007
Giriş: 16 Sayfa, Metin: 902 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751733283
 
E-Kitap okumak için tıklayın (Giriş)
E-Kitap okumak için tıklayın (Metin)