Haber Yazma Teknikleri

Haber Yazma Teknikleri
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite

Haber Yazma Süreci ve Temel Bilgiler
Giriş
Düşünme Ve Odak Noktası Bulma Aşaması
Bilgi Toplama Aşaması
Haber Metnini Yazma Aşaması
Sözcük Seçimi
Cümle Yapısı
Paragraf Yapısı
Haber Dili
Haber Kaynaklarının ve Unvanların Yazılışı
Haberde Yazım Kuralları
Sayıların Yazılışı
Döviz/Yabancı Ülke Parasının Yazılışı
Ay, Gün ya da Tarihlerin Yazılışı
Saatlerin Yazılışı
Yaşların Yazılışı
Noktalama İşaretleri
Denetim Ve Doğrulama Aşaması
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

2. Ünite

Haberin Anatomisi
Giriş
Başlık Ve Spotlar
Giriş Bölümü Ve Haber Giriş Teknikleri
Özetleyici Giriş
Tanımlayıcı Giriş
Alıntı Giriş
Sorulu Giriş
Genelleyici Giriş
Zıtlık İfade Eden Giriş
Öyküleyici Giriş
Okur/İzleyici Adresli Giriş
Haber Gövdesi
Anlatım Ve Aktarma Yüklemleri
Haber Sonlandırma
Görsel Unsurlar
Redaktörlük Ve Haber Editörlüğü
Özet 46
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

3. Ünite

Ters Piramit Tekniği
Giriş
Ters Piramit Tekniği Hakkında Genel Bilgiler
Ters Piramit Tekniğinin Anatomisi
Bir Yangın Haberi
Bir Trafik Kazası Haberi
Bir Cinayet Haberi
Bir Şampiyona Haberi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

4. Ünite

Diğer Haber Yazma Teknikleri
Giriş
Piramit Tekniği
Wall Street Journal Tekniği
Kronolojik Dizi Tekniği
Listeleme Tekniği
Bölümleme Tekniği
Dörtgen (Kare/Blok) Tekniği
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

5. Ünite

Röportaj ve Söyleşi Teknikleri
Giriş
Röportaj
Gazetecilikte Röportajın Anlamı Nedir
Röportaj ve Haber Arasında Ne Fark Vardır
Röportajın Tarihçesi ve Ünlü Yazarlar
Röportaj Nasıl Yazılır
Söyleşi (Sohbet)
Söyleşi Nasıl Yapılır
Söyleşi Nasıl Yazılır
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

6. Ünite

Diğer Haber Alanları ve Yazım Teknikleri
Giriş
İnternet Haberciliği
Dergi Haberciliği
Halkla İlişkiler Haberciliği
Yerel Yönetim Haberciliği
Söylev Ve Toplantı Haberciliği
Basın Toplantısı Haberleri
Konferans, Sempozyum, Panel Haberleri
Emniyet Ve Adliye Haberciliği
Cinayet ve Yaralama Haberleri
Arama ve Tarama Haberleri
Öldürme, Tutuklama ve Diğer Adli Haberler
Sağlık Haberciliği
Ekonomi Haberciliği
Kültür Ve Sanat Haberciliği
Magazin Haberciliği
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

7. Ünite

Radyo ve Televizyon Haberciliği
GİRİŞ
DİL VE KONUŞMA DİLİ
RADYO VE TELEVİZYONDA HABER VE HABERCİLİK
HABER BÜLTENLERİ VE HAZIRLANIŞI
Radyo Haber Bültenleri
Televizyon Haber Bültenleri
Haber Bültenlerinin Hazırlanışı
KONUŞMA DİLİNDE HABER YAZMA
Haber Ögelerini Vermek
Konuşur Gibi Yazmak
İmgelem Yaratabilmek
Konuşma Dilinde Haber Girişleri
Konuşma Dilinde Haber Aktarma Yüklemleri
Örnek Uygulamalar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

8. Ünite

Haber Yazmada Denetim ve Doğrulama
GİRİŞ
DENETİM VE DOĞRULAMA SÜRECİ
AHLAK, ETİK VE TEMEL YAKLAŞIMLAR
Ödevci Ahlak Anlayışı
Yararcı Ahlak Anlayışı
BASIN MESLEK AHLAKI
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi
ABD Profesyonel Gazeteciler Derneği Etik İlkeleri
ETİK SORUN VE TARTIŞMALAR
Haberin Tarafsızlığı, Haber ve Yorum Ayrımı
Özel Yaşama Müdahale
Bilgilerin Gizlice (İzinsiz) Elde Edilerek Yayımlanması
Gizlilik Kaydıyla Verilen Bilginin Yayımlanması
Olay Yaratarak Haber Yapma
Paralı Habercilik (Çek Defteri Gazeteciliği)
Hediye (Armağan) ve Özel Ziyafetler
Kurum Çıkarları ve Kişisel Çıkarlar
İlan ve Reklam Baskısı
Kriz Haberciliği
DÜZELTME (TASHİH) İŞARET VE KURALLARI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Sözlük

Künye Bilgileri

Haber Yazma Teknikleri
Editor: Prof.Dr. Erkan YÜKSEL
Yazarlar: Prof.Dr. Erkan YÜKSEL, Prof.Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Doç.Dr. İzlem Keskin VURAL, Yrd.Doç.Dr. Haluk BİRSEN
Anadolu Üniversitesi
Türü: İletişim, Gazetecilik, Eğitim
195 Sayfa

 
Haber Yazma Teknikleri
E-kitap okumak için tıklayın