Göl ve Haznelerde Su Kalitesi Yönetimi ve Alg Kontrolü

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sularda Yaşayan Canlı Organizmalar
Alglerin Çeşitleri
Sularda Tad ve Koku
Termodinamiğin Kanunları
Güneş, Nükleer Bir Fizyon Reaktör
Enerji Akımı ve Tabiatın Metabolizması
İlk Üretim
Karmaşık Enerji Akımı
Çeşitli Ölçme Metodları
Biyolojik Reaksiyonlar
Mikroorganizma Hücrelerinin Bileşimi
Mikroorganizmaların Çoğalması
Alglerde Net Üretimin Hesabı
Büyümenin Sınırlar
Haznelerde Mevsimlik Sirkülasyonlar
Yüzeysel Sulardan Su Alma
Termal Tabakalaşma ve Termal Rezistans
Haznelerde Termal Tabakalaşma Sırasında Ayrışan Gazların Dağılımı
Göllerde Atıksu Deşarjı
Su Ekosisteminde Beslenme Seviyeleri
Alg Kontrol
Mikrobiyolojik Hayat ve Besi Elementlerinin Dnüşüm
Termal Tabakalaşma
Alglerin ve Besi Elementlerinin Kontrol
Termal Tabakalaşmanın Parçalanması
Hipolimnetik Havalandırma
Çeşitli Trofik Seviyeler
İstenmeyen Fitoplankton Seviyeleri
Ötrofikasyonun Temel Mekanizmalar
Besi Elementlerinin Dış Kaynakları
N/P Oranının Önemi
Gelişmeyi Kontrol Eden Besi Elementleri
Göller İçin Basitleştirilmiş Fitoplankton Modelleri
Göller İçin Yarı Amprik Fitoplankton Modelleri
Net Efektif Çökelme Hızının Değişimi
Toplam Fosfor Konsantrasyonu İle Gölün Trofik Seviyesi Arasındaki Bağıntılar
Fitoplankton İle İlgili Genel Kütle Korunumun Denklemi
Fitoplankton Büyüme Kinetiği
Basitleştirilmiş Nehir Ötrofikasyon Analizi
Uygulamalar
Basitleştirilmiş Nehir Ötrofikasyonunda Kütle Korunum Denkleminin Yazılması
Ötrofikasyon Kontrol Teknikleri
Dışardan Sisteme Giren ,Maddelerin Azaltılması İçin Uygulanan İşlemler
Sistemin İç Kaynaklarının Yük ve Konsantrasyonlarının Azaltılması İçin Uygulanan Teknikler
Dorudan Biyolojik ve Kimyasal Kontrol
Kütle Transferi ve Transformasyonu
Tam Karışımlı Göl ve Haznelerde Maksimum Fosfor Yük
Haznelerde Tabakalaşma
Göllerin Yaşlanması
Nehir ve Haliçlere Deşarj
Ani Kaynak
Sürekli Deşarj
Nehirlerde ÇO Konsantrasyonlarının Değişimi
Haliçler
Karışım Bölgeleri
Nehir Mansaplar
Çözülmüş Problemler
Giriş
Tat ve Koku Testleri
İçmesuyu ile İlgili Tat ve Koku Problemleri
Giriş
İçmesuyu İle İlgili Tat ve Koku Problemlerinde Sebep ve Netice Bağıntıları
Koku ve Tat Profili Analizinin Temelleri
Bazı Tat ve Kokuların Sebebi Olan Bileşikler
Tat ve Koku Olaylarının Sınıflandırılmasına Genel Bir Bakış
İlgi Çekici Bazı Vak’a Takdimleri
Giriş
Geosmin ve Etkileri
Bazı Deney Neticeleri
Mavi – Yeşil Alglerin Ürettiği Tat ve Koku Maddeleri
Bazı Tatbikat Misalleri
Oksidasyon
Adsorplama
Biyolojik Tavsiye
Menbranlar
Nitrifikasyon Kontrol
16 – TAT VE KOKU KONTROLÜNDE ADSORPLAMA MADDELERİNİN ETKİLERİ
17 – MESKUN BÖLGELERDEN GELEN YAMURSUYU AKIMININ KONTROL
18 – ATIKSULARIN TEKRAR KAZANILMASI VE KULLANILMASI
19 – LİTERATÜRDEN VAK’A TAKDİMLERİ
Alg İzleme Protokol
Avustralyada Hazne Yönetimi
Bir Barajın Doldurulması Sırasında Ortaya Çıkan Problemler
Hazne Yönetim Teknikleri
Amsterdamda Mavi – Yeşil Alg Sayısının Sun’i Havalandırma ile Azaltılması
KAYNAKLAR

Künye Bilgileri

Göl ve Haznelerde Su Kalitesi Yönetimi ve Alg Kontrolü
Prof. Dr. Yılmaz Muslu
İSKİ
Türü: Çevre, Doğa, Su kaynakları, Su Mühendisliği, Şehir, Yerel Yönetimler, E-kitap
Yayın Tarihi: Eylül 2001
203 Sayfa
ISBN: 6582-06-5

 

E-Kitap okumak için tıklayın