Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi Ve Vergi Gayreti

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti
E-kitap okumak için tıklayın

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ KAPASİTESİ

1. VERGİ KAPASİTESİ

A- VERGİ KAPASİTESİ KAVRAMI
B- GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGİ KAPASİTESİNİN ÖNEMİ
1- Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Hedefler
2- Gelişmekte Olan Ülkeler ve Vergi Kapasitesi

2. VERGİ KAPASİTESİ MODELLERİ (ÇEŞİTLİ YAKLAŞIMLAR)

A- GENEL AÇIKLAMA
B- VERGİ KAPASİTESİ MODELLERİ
1- Williamson Modeli
2- Plasschaert Modeli
3- Hinrisch Modeli
4- Thorn Modeli
5- Lotz ve Morss Modeli – 1
a) Genel Açıklama
b) Model ve Değişkenleri

6- Lotz ve Morss Modeli – 2
a) Genel Açıklama
b) Model ve Değişkenleri

7- Unctad Modeli
8- Chelliah Modeli
a) Genel Açıklama
b) Modeller ve Değişkenleri

9- CBK Modeli
a) Genel Açıklama
b) Model ve Değişkenleri

10- BAHL Modeli – 1
a) Genel Açıklama
b) Model ve Değişkenleri

11- BAHL Modeli 2- (Temsili Vergi Sistemi)
a) Genel Açıklama
b) Temsili Vergi Sistemini’nin Önceki Kapasitesi Modellerinden Farkı
c) Model ve Değişkenler

C- VERGİ KAPASİTESİ ÇALIŞMALARININ YENİ VERİLERLE TEKRARI

1- Lotz ve Morss Eşitliği
2- CBK Eşitlikleri
a) Kişi Başına İhracat Dışı Gelir, GSYİH İçindeki Madencilik ve GSMH İçindeki Mineral Dışı İhracat Paylarını Açıklayıcı Değişkenler Olarak Kullanan Model
b) Kişi Başına İhracat Dışı Gelir ve GSMH İçindeki İhracat Payını Açıklayıcı Değişkenler Olarak Kullanan Model
c) GSYİH İçindeki Madencilik, Tarım ve GSMH İçindeki İhracat Payını Açıklayıcı Değişkenler Olarak Kullanan Model
d) GSYİH İçindeki Tarım ve Madencilik Paylarını Açıklayıcı Değişkenler Olarak Kullanan Model

3. MODELLERDE YER ALAN DEĞİŞKENLER

A- VERGİ RASYONU
B- EKONOMİK GELİŞME DÜZEYİ GÖSTERGELERİ OLARAK KİŞİ BAŞINA GELİR VE TARIM PAYI
C- DIŞ TİCARET SEKTÖRÜ: EKONOMİNİN “AÇIKLIK” DERECESİ
D- DOĞAL KAYNAKLAR: MADENCİLİK SEKTÖRÜ

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ GAYRETİ

1. GENEL AÇIKLAMA
2. VERGİ GAYRETİ KAVRAMI
3. VERGİ GAYRETİ İNDİSLERİ
A- KİŞİ BAŞINA GELİR VE “AÇIKLIK” DERECESİNİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER OLARAK KULLANAN MODEL
B- KİŞİ BAŞINA İHRAÇ DIŞI GELİR, İHRACAT RASYONU VE GSYİH’DAKİ MADENCİLİK PAYINI AÇIKLAYICI DEĞİŞKENLER OLARAK KULLANAN MODEL
C- GSYİH’DAKİ TARIM VE MADENCİLİK PAYLARINI AÇIKLAYICI DEĞİŞKENLER OLARAK KULLANAN MODEL
D- TEMSİLİ VERGİ SİSTEMİ MODELİ VE VERGİ GAYRETİ
E- 1972-76 YILARI İÇİN TOPLU SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

4. GERÇEK (FİİLİ) VERGİ RASYOSUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A- GENEL AÇIKLAMA
B- VERGİ EROZYONU
1- Vergi İdaresinde Etkinlik
2- Etkin Bir Vergilemenin Şartları
3- İdari Etkinlik ve Mükellef Davranışları

5. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇEŞİTLİ VERGİLERİN ETKİNLİĞİ
A- GENEL AÇIKLAMA
B- GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGİ TÜRLERİ
1- Dolaysız Vergiler
2- Dolaylı Vergiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE VERGİ KAPASİTESİ VE VERGİ GAYRETİ

1. GENEL AÇIKLAMA
2. TÜRKİYE’DE VERGİ KAPASİTESİ
A- VERGİ KAPASİTESİ MODELLERİ
1- Modellerde Yer Alan Değişkenler
2- Değişkenlerle İlgili Ortalamalar ve Korelasyon Katsayıları
3- Türkiye’de Vergi Kapasitesi Modelleri
a) Ülkelerarası Karşılaştırmalarda Kullanılan Modellerin Türkiye’deki Etkinliği
b) Vergi Kapasitesinin Değişik Modellerle ve Yeni Değişkenin İlavesiyle Tahmini

3. TÜRKİYE’DE VERGİ GAYRETİ
A- GENEL AÇIKLAMA
B- TÜRKİYE’DE 1960-79 YILLARINA AİT VERGİ GAYRETİ İNDİSLERİ

SONUÇ
YARARLANILAN KAYNAKLAR

KÜNYE BİLGİLERİ

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi Ve Vergi Gayreti
Dr. Turgay Berksoy
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1984
139 Sayfa
Türü: Ekonomi

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti
E-kitap okumak için tıklayın