Filibeli Vecdî ve Dîvân’ı

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar
Ön Söz

1. BÖLÜM
Vecdî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği, Eseri
1. Vecdî’nin Hayatı Ve Edebî Kişiliği
2. Eseri

2. BÖLÜM
Vecdî Dîvânı (Çevriyazı)
1. Çevriyazıda Uyulan Kurallar
2. Transkripsiyon Alfabesi
Kasideler
Mesneviler
Tarih Kıt’aları
Musammatlar
Murabba
Muhammes
Müseddes
Gazeller
Kıt‘Alar-Nazmlar-Rubaîler
Kıt‘Alar
Nazmlar
Rubâî
Matlalar-Müfredler
Matlalar
Müfredler
Muammalar
Mensur (Manzum-Mensur) Metinler
Sonuç
Dizin
Kaynakça
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Filibeli Vecdî ve Dîvân’ı
Şair: Filibeli Vecdî
Hazırlayanlar: Hasan Kavruk, Bahir Selçuk
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi:2009
311 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751736284
 
E-Kitap okumak için tıklayın