Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma

Eserde, 4857 Sayılı İş Kanununun 41. maddesinde yer alan ve çalışma hayatına emeğini sunarak katkıda bulunan işçinin korunması amacıyla, iş sürelerinin sınırlandırılması sonucu olarak ortaya çıkmış olan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma kavramları tüm yönleriyle ele alınmıştır. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmalar, iş süresi, üc¬retler, üretimin arttırılması, milli gelirin yükseltilmesi ve paylaşılması gibi ekonomik ve toplumsal sorunların düğüm noktasında yer alan bir konu olup mevzuatımızda da oldukça net bir biçimde düzenlenmiş olmasına karşılık işçi-işve¬ren uyuşmazlıklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Eserde, Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma kavramlarının, tarihi süreç içerisindeki gelişimi, mevzuattaki yeri, türleri, koşulları, karşılığı, ispatı, sınırı, yasakları, sınır ve yasaklara uymamanın yaptırımları, denkleştirme uygulaması, öğretideki tartışmalar ve yargı kararları bağlamında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Fazla Çalışmada ve Fazla Sürelerle Çalışmada Kavram – Tarihi Süreç – Mevzuata Genel Bakış
  • Fazla Çalışmanın ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Türleri – Koşulları – Karşılığı – İspatı
  • Fazla Çalışmada ve Fazla Sürelerle Çalışmada Sınır – Yasaklar – Sınır ve Yasaklara Uymamanın Yaptırımları

KÜNYE BİLGİLERİ

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
Tekin Güç
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Yönetim, İş Dünyası
239 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3002 8