Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:3 – Sayı:1 Ocak 2015

Dergimiz ulusal ve uluslararası bir bakış açısına sahip hakemli akademik bir dergidir. Son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk alanında hızlı değişimlerin yaşandığına şahit olmaktayız. Bu anlamda Türk hukukunda son on yılda birçok temel kanunda köklü değişiklikler yapılmıştır. Düzenlemelerde bir kısım sorunların içtihada ve öğretiye bırakıldığı görülmektedir. Bu açıdan yeni kuram ve yaklaşımlara ilişkin olarak doktrindeki görüşler ziyadesiyle önem arz etmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Hakan ACAR
  • Hekim Kusurundan Kaynaklanan Zararın ve Tazminatın Belirlenmesi, Uğur KARACABEY
  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Aile İkamet İzni, Mehmet Aytaç POYRAZ
  • Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, Hüseyin AMİKLİOĞLU
  • Kanunların Bireysel Başvuru Konusu Olmaktan Çıkarılmasının Anayasal Değerlendirilmesi, Hakan Rıza KÜÇÜK
  • Özel Yaşamın Korunması Hakkı Bağlamında Pozitif ve Negatif Özgürlük, Seyfullah TOSUN

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:3 – Sayı:1 Ocak 2015
Yrd. Doç. Dr. İlyas Çeliktaş
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/1
Türü: Fatih Üniv. Hukuk Dergisi
170 Sayfa
16×24 cm
ISBN: 2147442715012