Fasikül Aylık Hukuk Dergisi Sayı:52 Mart 2014

Türkiye’nin üzerinde en çok tartıştığı düzenlemelerden birisi olan 1982 Anayasası, nerdeyse yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ciddi eleştirilerin hedefi olmuştur. Bu eleştirilerin toplumsal karşılığı da ortaya çıktığından şu ana kadar 16 kez anayasada değişiklik yapılmıştır. Bir anayasa için kısa sayılabilecek bir sürede bu kadar çok anayasa değişikliği yapılmasına karşın, değiştirilmiş metnin hala toplumsal ihtiyaçları karşılayamaması, yeni bir anayasa yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim 2012 ve 2013 yılları Türkiye’de “Yeni Anayasa” yılı olarak ilan edilmiş; TBMM başta olmak üzere ilgili kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde bu konuda çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. CEHAMER bünyesinde de yeni bir anayasa ihtiyacı dikkate alarak 2010 yılından beri bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. CEHAMER tarafından, 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi ve Anayasa Hukukçular Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen Uluslararası Anayasa Kongresinin ardından, biri Türkiye genelinde ve diğeri de İstanbul’da olmak üzere iki ayrı kamuoyu çalışması yapmıştır. Bu kamuoyu araştırmalarının sonuçları olarak ilk kez Fasikül’ün 40. sayısında yayınlamıştır.

Bu özel sayıda, yeni bir anayasa çalışmasına esas olmak ve çalışmaların bilimsel esaslara dayandırılmasını sağlamak amacıyla anayasa ile ilgili yapılmış olan kamuoyu araştırması bir bütün olarak detaylı bir şekilde yorumlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan araştırma sorularımız, 21 ilde farklı eğitimsel, kültürel, demografik ve sosyo-ekonomik değerleri haiz 4320 kişiye yöneltilmiştir. Alınan cevaplar yine uzmanlar tarafından çeşitli kriterlerce analiz edilerek araştırma sonucu ortaya çıkan eğilimler bu sayımızda yer alarak siz okuyucularımızın bilgisine sunulmuştur. Bu çalışmamızın herkese faydalı olmasını umuyor ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğimizi okuyucularımızın bilgisine sunuyorum. (Önsöz’den)

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Yeni Anayasa ile İlgili Kamuoyu Araştırması, Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Fasikül Aylık Hukuk Dergisi Sayı:52 Mart 2014
Prof. Dr. Bahri Öztürk
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2014/3
Türü: Hukuk
1.Hamur 55 Sayfa
1.Baskı 19×27 cm
ISBN: 1309432714035