Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı

Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı
E-Kitap okumak için tıklayın

İÇİNDEKİLER
Önsöz

Birinci Bölüm
Evrim Teorisi Ortaya Konmadan Önceki Felsefe, Bilim ve Biyoloji Tarihi

Bölüm Tanıtımı
Tarihin Eski Dönemleri
Eski Yunan Medeniyetinin İlk Filozofları
Atomcu Görüş
Platon
Aristoteles
Aristoteles’ten Sonra Biyoloji
İslam Düşüncesinde Bilim ve Biyoloji
İslam Düşünürlerinde Evrim Fikri
Ortaçağ Hristiyan Düşüncesi ve Biyoloji
Kopernik – Kepler – Galıle Süreci ve Kilisenin Gücünü Yitirmesi
Descartes, Matematik, Mekanizm ve Gayesellik
Dirimselcilik ve Mekanizm
Leibniz, Uzlaştırma ve Ezeli Uyum
Newton ve Evrensel Kanunlar
Hume ve Teleolojik Delil
Kant, Gayesellik, Tasarım Delili ve Biyolojide Metod
William Paley ve Saat Ustası Analojisi
Mikroskobun İcadı ve Biyoloji ile Felsefeye Etkisi
Kendiliğinden Türeme
Önoluş ve Sıralıoluş
Dünyanın Yaşı ile İlgili Tartışmalar
Linnaeus, Türler ve Taksonomi
Buffon ve Dönüşümcülük
Schelling, Hegel ve Felsefede ‘Evrim’ Kavramının Yükselişi

İkinci Bölüm
Evrim Teorisi’nin Ortaya Konması

Bölüm Tanıtımı
Lamarck’ın Evrim Teorisi
Lamarck ve Sonradan Kazanılan Özelliklerin Aktarılması
Erasmus Darwin
Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı
Auguste Comte ve Pozitivizm
Darwin’in Yaşam Öyküsü: Doğumundan ‘Türlerin Kökeni’ne
Darwin’in Yaşam Öyküsü: ‘Türlerin Kökeni’nden Ölümüne
Charles Lyell, Yerbilim ve Tekdüzencilik
Malthus’un Nüfus Teorisi ve Doğal Seleksiyon
Yapay Seleksiyondan Doğal Seleksiyona Geçiş
Ortak Atadan Değişme Yoluyla Evrim Teorisi
İnsan Soyunun Maymunumsu Canlılarla İlişkilendirilmesi
İnsanın Soyu, Seksüel Seleksiyon ve Duyguların İfadesi
Herbert Spencer ve Evrim Teorisi
Yeni-Darwinizm ve Genetiğin Önem Kazanması
Evrim Teorisi’nin Ortaya Konduğu Dönem ve Yerdeki Paradigma

Üçüncü Bölüm
Evrim Teorisi’nin Değerlendirilmesi

Bölüm Tanıtımı
Bilimselliğin Kriterleri, Baconcı İlkeler ve Evrim Teorisi
Gözlem, Deney, Analoji ve Evrim Teorisi
Doğal Seleksiyon ve Mutasyonlar ile
Türlerin Oluşumu Açıklanabilir mi?
Pulkanatlı Güveler, İspinoz Kuşları ve Doğal Seleksiyon
Sirke Sinekleri ve Mutasyonlar
Yasalar ve Evrim Teorisi: Dollo ve Cope Yasaları
Öngörü ve Evrim Teorisi
Popper ve Metafizik Bir Araştırma Programı Olarak Evrim Teorisi
Yanlışlamacılık ve Evrim Teorisi
Rakiplere Üstünlük, Matematiksellik ve Evrim Teorisi
Paradigmanın Etkisi
Sahtekârlıkları Paradigmayla Anlamak
Paradigma Hatırına Paradigmaya Rağmen
Matematiksel Yasaların Oluşturduğu Fark:
Big Bang Teorisi ve Evrim Teorisi
Homolojiden Evrim Teorisi’ne Varılabilir mi?
Fosillerde ve Embriyolarda Homoloji
Moleküler Seviyede Homoloji
Moleküler Seviyede Şempanze ve İnsan
Artık Organlar
Embriyoloji ve Yinelemeli Oluş Kuramı
Fosiller ve Evrim Teorisi
Denizden Karaya Geçiş ve Fosiller
Atlar ve Fosiller
Uçuşun Ortaya Çıkışı ve Fosiller
İnsanın Kökeni ve Fosiller
Fosil-Olasılık İkilemi ve Kesintili Denge Kuramı
Kambriyen Patlaması ve Ediacara Faunası
Evrim Teorisi Olmadan Biyoloji Bilimi Olur Mu?

Dördüncü Bölüm
Tanrı İnancı, Dinler ve Evrim Teorisi

Bölüm Tanıtımı
Evrim Teorisi ve Tanrı İnancı
Evrim Teorisi’ne İnananların Sınıflandırılması
Nietzsche’den, Dawkins’den Dobzhansky’e Kadar Evrim Teorisi’ne İnananlarda Farklar
Evrim Teorisi’ni Reddedenlerin Sınıflandırılmaları
Tanrı’nın Varlığı ve Evrim Teorisi Birbirlerinin Çelişiği midir?
“Evrim Teorisi’nin Doğruluğu Veya Yanlışlığı Bilinemez” Diyenlerin Sınıflandırılmaları
Neden Bu Konuyla İlgili Teolojik Agnostisizmi Öneriyorum?
Tanrı-Evren İlişkisi ve Mucizeler
Olasılıksal Yasalar, İndeterminizm ve Mucizeler
Tanrısal Müdahalenin Şekli Hakkında Teolojik Agnostisizm
Yahudilik ile Hıristiyanlık Açısından Evren’in ve Dünya’nın Yaşı
İslamiyet Açısından Evren’in ve Dünya’nın Yaşı
Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Nuh Tufanı
İslamiyet’te Nuh Tufanı
İnsan Onuru ve Maymunumsulardan Soy
Kutsal Metinler ve Türlerin Yaratılışı
Kur’an’da Evrim Teorisi’ne İşaret Var mı?
Kutsal Metinler’de Âdem ve Havva
“Ol” Emri ve Âdem’in Yaratılışı
İnsan Ruhu Maddeden Ayrı Bir Cevher mi?
‘İlk Günah’ın Hıristiyan Teolojisindeki Yeri ve Evrim Teorisi
Hıristiyan Teolojisinde Hz. İsa’nın Kimliği ve Evrim Teorisi
Tek Bir Çiften Türeme ve Evrim Teorisi
Sosyobiyoloji ve Dinler
Sosyal Darwinizm
Evrim Teorisi, Dinler ve Etik
Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

Beşinci Bölüm
Tasarım Delili

Bölüm Tanıtımı
Natüralizme Karşı Tasarım Delili
Canlılığın Şartları, Natüralizm ve Tasarım Delili
Evrenin Varlığı ve Kozmolojik Delil
Gerçek Sonsuz ve Evrenin Başlangıcı
Entropi Yasası Işığında Evrenin Başlangıcı Meselesi
Big Bang Teorisi Işığında Evrenin Başlangıcı Meselesi
Zorunlu Varlık ve Başlangıçlı Evren
Doğa Yasalarının ve Sabitlerin Tasarımı
Doğa Yasaları ve İnsancı İlke
Yasaların Hem Varlığı Hem De Hassas Ayarı
Fiziki Dünyadaki Oluşumlardaki Tasarımlar
Olasılık Hesaplarıyla Fizikî Dünyadaki Tasarımlar
Canlılar Dünyasındaki Tasarım
Proteinler ve Olasılık Hesapları
Doğal Seleksiyon ve Proteinlerin Oluşumu
İlk Canlının Ortaya Çıkışı
Canlılarda İndirgenemez Kompleks Yapılar
Kompleks Yapıların Defalarca Oluşması
Farklı Canlılarda Aynı Özellikler: Sonar Sistemi Örneği
Farklı Canlılarda Aynı Özellikler: Güneş ile Yön Bulma ve Işık Üretme
Canlılarda Beslenme ve Korunma
Canlılarda Ortakyaşam ve Üreme
Türe Has Özellikler: Arı Örneği
Özgecilik, İşbirliği ve ‘Yaşatıcı Gen’
Natüralizm, Tasarım Delili ve Zihnin Varlığı
Zihnin Özellikleri ve Tasarım Delili
Tasarım Delili ile İlgili İtirazlar ve Değerlendirmeler
Kötü Örnekleri İyilerinden Ayırt Etmek
Sonsuz Evren Senaryoları
Sonsuz Evrenlerle Kaçış Mümkün mü?
Dünya İlkesi ve ‘Olmazsa Olur’ Tasarımlar
Kaynakça
 
 
Künye Bigileri

Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı
Caner Taslaman
İstanbul Yayınevi
Yayın Tarihi: 2013
6. Baskı, 2.Hamur
Karton Kapak
13,5×20
536 Sayfa
Türü: Bilim, Din Bilim, Felsefe
ISBN: 9788727049
 
Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı
E-Kitap okumak için tıklayın