Evren’den Allah’a

Önsöz

Giriş

Natüralizme Karşı Tasarım Delili
Canlılığın Şartları, Natüralizm ve Tasarım Delili

1. BÖLÜM: EVRENİN VARLIĞI E KOZMOLOJİK DELİL

Gerçek Sonsuz ve Evrenin Başlangıcı
Entropi Yasası Işığında Evrenin Başlangıcı Meselesi
Bıg Bang Teorisi Işığında Evrenin Başlangıcı Meselesi
Zorunlu Varlık ve Başlangıçlı Evren

2. BÖLÜM: DOĞA YASALARININ VE SABİTLERİN TASARIMI

Doğa Yasaları ve İnsancı İlke
Yasaların Hem Hassas Ayarı Hem de Varlığı

3. BÖLÜM: FİZİKÎ DÜNYADAKİ OLUŞUMLARDAKİ TASARIMLAR

Olasılık Hesaplarıyla Fizikî Dünyadaki Tasarımlar

4. BÖLÜM: CANLILAR DÜNYASINDA TASARIM

Proteinler ve Olasılık Hesapları
Doğal Seleksiyon ve Proteinlerin Oluşumu
İlk Canlının Ortaya Çıkışı
Canlılarda İndirgenemez Kompleks Yapılar
Kompleks Yapıların Defalarca Oluşması
Farklı Canlılarda Aynı Özellikler: Sonar Sistemi Örneği
Farklı Canlılarda Aynı Özellikler: Güneş ile Yön Bulma ve Işık Üretme
Canlılarda Beslenme ve Korunma
Canlılarda Ortakyaşam ve Üreme
Türe Has Özellikler: Arı Örneği
Özgecilik, İşbirliği ve “Yaşatıcı Gen”

5. BÖLÜM: ZİHİN VE TASARIM

Zihnin Özellikleri ve Tasarım Delili

DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ

Kötü Örnekleri İyilerinden Ayırt Etmek
Sonsuz Evren Senaryoları
Sonsuz Evrenlerle Kaçış Mümkün Mü?
Dünya İlkesi ve “Olmazsa Olur” Tasarımlar

ÖNSÖZ

BİLİMİN FARKLI, FELSEFENİN farklı, dinlerin farklı hakikatleri olamayacağını ve bu alanların arasına kalın duvarlar örülemeyeceğini düşünenlerdenim. Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, farklı alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir ama bu dileği yerine getiren çalışma sayısı gerçekten de çok azdır. Bu çalışmada, bu sorunun üstesinden gelinmeye çalışıldı; modern bilimin fizik ve biyoloji alanlarının yanında felsefenin din felsefesi, bilim felsefesi, fizik felsefesi ve biyoloji felsefesi alanlarına girildi, ayrıca teolojiyle ilgili konular değerlendirildi ve tüm bu alanlar arasında köprü kurulmaya çalışıldı. Evren hakkında ne düşündüğümüz gerçekten de önemlidir. Evren hakkındaki görüşümüz, evrenin bir parçası olan kendimiz hakkındaki görüşümüzü de belirleyicidir. Evreni kendi kendine ezelden beri var olan bir varlık, evrenin içindeki yasaları, canlıları ve biz insanları tesadüfen var olmuş olarak gören natüralist-ateist anlayışla; evreni Allah tarafından yaratılmış bir varlık, evrenin içindeki yasaları, canlıları ve biz insanları da Allah’ın kudret ve sanatının eserleri olarak gören tektanrıcı anlayışın yol açacağı hayat görüşleri arasında derin bir uçurum vardır. Bu uçurum yaşama, ölüme, hayatın anlamına, ahlaka ve daha birçok temel hususa bakışta köklü farklar oluşturacak kadar önemlidir. Bu kitapta, işte bu en önemli meselelerde fark oluşturan temellerden hangisinin rasyonel olduğu, modern bilimin ve felsefenin verileriyle tartışılacaktır: Natüralist-ateist görüş mü, Allah’ın tüm varlığı yarattığını ve tasarımladığını söyleyen görüş mü daha rasyoneldir? Bu kitapta, bu hayati soruya cevap verilmeye çalışılacaktır. Bu kitabı okuyan siz değerli okurlarıma ilginizden dolayı teşekkür ediyor; eleştirilerinizi, katkılarınızı ve önerilerinizi bilim-felsefe-din üçgenindeki diğer konuları da ele aldığım kitapların ve makalelerin bulunduğu www.canertaslaman.com adresine iletmenizi rica ediyorum.
CANER TASLAMAN
Temmuz, 2012

KÜNYE

Evren’den Allah’a (Modern Bilimin ve Felsefenin Verileriyle Tasarım Delilinin Savunulması)
Caner Taslaman
Etkileşim
1.Baskı 13.5×21
Karton Kapak
144 Sayfa, 07/2012
Türü:Bilim, Din Bilim, Felsefe, İnceleme
ISBN: 9786051312460

Evren’den Allah’a
E-Kitap okumak için tıklayın