Estetik ve Sanat Felsefesi

Estetik ve Sanat Felsefesi
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Estetik ve Sanat Felsefesinde Temel Konular
GİRİŞ
ESTETİK Mİ SANAT FELSEFESİ Mİ? SANAT FELSEFESİNİ DE KAPSAYAN BİR FELSEFİ ESTETİĞİN OLANAĞI
ESTETİĞİN PROBLEMLERİ
Güzellik
Estetik Özellikler
Estetik Deneyim
Estetik Tutum
Estetiğin Dile Gelişi: Bir Değer Yargısı Olarak Estetik Yargı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Sanata İlişkin Felsefi Araştırma
GİRİŞ
FELSEFİ DÜŞÜNMEDE SANAT KURAMLARI
Öykünmecilik/Taklitçilik
Biçimcilik
Duyguculuk
Sezgicilik
İradecilik/İstenççilik
SANATI TANIMLAMADAKİ SORUNLAR
SANATI FARKLI ŞEKİLLERDE TANIMLAMAK
SANATÇI İLE SANAT YAPITI VE SANAT YAPITI İLE İZLEYİCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sanatçı İle Sanat Yapıtı Arasındaki İlişki: Yaratıcılık
Sanat Yapıtı İle İzleyici Arasındaki İlişki: Deneyimleme,
Değerlendirme, Eleştirme
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Sanat Epistemolojisi, Sanat Ontolojisi ve Sanat Etik İlişkisi
GİRİŞ
SANAT EPİSTEMOLOJİSİ
SANAT ONTOLOJİSİ
SANAT ETİK İLİŞKİSİ
Aşırı Ahlakçılık ve Aşırı Özerkçilik
Ilımlı Özerkçilik ve Ilımlı Ahlakçılık
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Antik Çağ ve Orta Çağda Estetik ve Sanat Felsefesi
GİRİŞ
PLATON’DA GÜZELİN KAVRAMSAL VE ÖZSEL OLARAK
BELİRLENMESİ
ARISTOTELES’TE MİMESİS VE KATHARSİS OLARAK SANAT
PLOTİNUS’TA GÜZELİN BİR’DEN TAŞMASI
ORTA CAĞ ESTETİK VE SANAT FELSEFESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
ST AUGUSTİNUS VE AQUİNAS’IN GÜZEL ÜSTÜNE GÖRÜŞLERİ
ORTA CAĞ İSLAM ESTETİĞİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
17. ve 18. Yüzyıl Sanat ve Estetik Anlayışı
GİRİŞ
İNGİLİZ DENEYİMCİLİĞİ VE ESTETİK
Hutcheson: Güzellik Hazzının Kaynağı İç Duyumdur
Hume: Beğeni Ölçütü Var Mıdır?
ALMAN İDEALİZMİ VE SANAT FELSEFESİ
Baumgarten ve Estetik Sözcüğünün Ortaya Çıkışı
Kant: Beğeni Yargısı Değil, Beğeniler Tartışılmazdır
Yüce, Güzel Sanatlar ve Artistik Deha
Schiller: İnsanın Estetik Eğitimi
Hegel: Tin’in Dışavurumu Olarak Sanat
Schelling: Sanat, Felsefenin Yegâne Aletidir
Schophenhauer: Sanatın Nesnesi İdeadır
Nietzsche: Tragedyanın Doğuşu
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Çağdaş Sanat ve Estetik Anlayışı
GİRİŞ
MARKSİST ESTETİK
TOLSTOY: SANAT DUYGU AKTARIMIDIR
BENEDETTO CROCE: SANATSAL BİLGİ SEZGİSEL BİLGİDİR
MARTIN HEIDEGGER: SANAT YAPITININ KÖKENİ
JOHN DEWEY: DENEYİM OLARAK SANAT
SARTRE VE MERLEAU-PONTY: FENOMENOLOJİK ESTETİK
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Künye Bilgileri

Estetik ve Sanat Felsefesi
Yazarlar: Doç. Dr. Demet Taşdelen, Doç. Dr. Aslı Yazıcı
Editör: Prof. Dr. Ahmet İnam
Anadolu Üniversitesi
Türü: Eğitim, Estetik, Sanat Felsefesi, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2012
151 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1243-5

 

Estetik ve Sanat Felsefesi
E-kitap okumak için tıklayın