Enderunlu Hasan Yâver Divanı

E-Kitap okumak için tıklayın

Özet

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: 1. Bölümde 18. yy şairi Enderunlu Hasan Yaver’in hayatı ve edebî kişiliği üzerinde durulmuştur. 2. Bölümde “Metin ve Çeviri” yer almaktadır. 3. Bölüm “Dizin”e ayrılmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

Yâver Mahlaslı Şairler
Trabzonlu Yâver Efendi

1.ENDERUNLU HASAN YÂVER’İN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

A. HAYATI

B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ
1- Şair ve Şair Hakkındaki Görüşleri
2- Dil ve Üslup
3- Edebî Kişiliğine Katkısı Olan Şairler

C. ESERLERİ
1- Fenniyye-i Eş’âr
2- Gül-i Sad-berg
3- Divan

2. DİVANIN ŞEKİL VE MUHTEVA ÖZELLİKLERİ

A. DİVANIN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ
1- Nazım Şekilleri
2- Vezin
3- Kafiye ve Redif

B. DİVANIN DİKKAT ÇEKEN MUHTEVA ÖZELLİKLERİ
1- Din – Tasavvuf
2- Sosyal Hayat
3- Aşk

METİN KURULURKEN TUTULAN YOL
METİN VE ÇEVİRİ
SONUÇ
KAYNAKÇA
DİZİN

KÜNYE BİLGİLERİ

Enderunlu Hasan Yâver Divanı
Şair: Enderunlu Hasan Yâver
Hazırlayan:Kaplan Üstüner
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
287 Sayfa, Yayın Tarihi:2010
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 978-975-17-3627-7

 

E-Kitap okumak için tıklayın