Elektrikte Kayıp – Kaçak Bedeli Davaları

Adlî Yargı (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) 17/12/2014 tarihindeki “nihaî” kararlarıyla (karar düzeltme); “Kayıp-Kaçak” bedelinin elektrik abonelerinden tahsil edilemeyeceği yönünde son noktayı koymuştur. Ayrıca: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de; 21/05/2014 tarihinden sonra, Genel Kurulun bu emsal kararına (21/05/2014 tarihli) uyarak “kayıp – kaçak” bedeli ile birlikte elektrik abonelerinden tahsil edilen; “dağıtım, iletim, sayaç okuma ve perakende satış hizmeti” bedellerinde abonelerden tahsil edilemeyeceği yönünde içtihat kararları oluşturmuştur.

Dağıtım şirketleri tarafından elektrik abonelerinden tahsil edilen bu kalemler elektrik faturasının (yaklaşık olarak) %26 sına tekabül etmektedir. Hukukî uyuşmazlığın bu derece önemli olması itibarıyla, uygulamaya ışık tutması ve konuya ilişkin olarak Yargıtay görüş, karar ve uygulamasının, elektrik aboneleri ve uygulamacılar tarafından görülebilmesi ve bilinebilmesi açısından bu eserin hazırlanması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, sayaç okuma ve perakende satış hizmet bedellerine münhasır olmak üzere; bu konuda elektrik abonelerinin bütün hukukî soru ve sorunlarına cevap verilmeye çalışılmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Kayıp–Kaçakta Belirsiz Alacak Davası
  • Kayıp–Kaçak Bedelinde Genel İşlem Koşulları
  • Kayıp–Kaçak Bedelinde Usuli Kazanılmış Hak
  • Kayıp–Kaçak Bedelinin iadesi Yönünde Alacak Davası Açabilecek Aboneler
  • Kayıp–Kaçak Bedelinde Görevli Yargı Yeri, Mahkeme
  • Zaman Aşımı, Husumet, Hukuki Yarar
  • Temyiz Kesinlik Sınırı

KÜNYE BİLGİLERİ

Elektrikte Kayıp – Kaçak Bedeli Davaları
Yusuf Memiş
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/03
Türü: Borçlar Hukuku – Özel
320 Sayfa 1.cilt
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750232671