Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk: Changing Childhood in the World and in Turkey

İçindekiler / Contents

* Prof.Dr.Bekir Onur’un Açış Konuşması
* Prof.Dr.Ramazan Arslan’ın Açış Konuşması
* Sunuş
* Acknowledgements
* David Elkind: Değişen Dünya’da Çocuk Yetiştirme ve Eğitim
* Allison James: ‘Yeni’ Çocuk Sosyolojisinde Sorunlar, Bakış Açıları ve Uygulamalar
* Artin Göncü: Çocuk Oyunlarının Gelişiminde Toplumsal ve Kültürel Bağlamın Rolü
* Jean Pierre Rossie: Değişen Afrika Çocuklarında Değişen Oyuncaklar ve Oyun
* Gilles Brougere: Küçük Çocuklar İçin Oyuncak Parkı Kurulmasında Toplumsal Ritüel ve Eğitsel Proje (7 Yaşından Küçük Çocukların Anneleri İçin Oyuncakların Anlamı ve Değeri)
* Avner Gil’Adi: İslam Uygarlığında Bir ‘Çocukluk’ Kavramı Var mı ?
* Hayat Erkanal: Eski Önasya’da Çocuk
* Murat Yurdakök: Eski Çağlarda ve Günümüzde Anadolu’da Çocuk Sağlığı
* Necdet Sakaoğlu: 20.Yüzyılda Üç Çocukluk: Babamın Çocukluğu, Kendi Çocukluğum, Oğlumun Çocukluğu
* Gelengül Haktanır, Müge Artar: Türkiye’de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Araştırmalarına Toplu Bakış
* Figen Çok, Nermin Çelen: Türkiye’de Gençlik: Gençlik Araştırmalarına Dayalı Bir İnceleme
* Sibel Güneysu: Türkiye’de Yayımlanan Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Kitapların İncelenmesi
* Bülent Çaplı: Televizyon Karşısında Çocuk: Türkiye Örneği
* David Elkind: Childrearing and Education in a Changing World
* Allison James: Problems, Perspectives and Practices in the ‘New’ Sociology of Childhood
* Jean- Pierre Rossie: Changing Toys and Play in Changing African Childhood
* Gilles Brougere: Rituel Social et Project Educatif Dans la Constitution du Parc à Jouets du Jeune Enfant ( Etudes sur la representation et la valeur du jouet pour les mérea françaises)
* Avner Gil’Adi: Is there a Concept of ‘Childhood’ in Islamic Civilization
* Bildiri verenler/Participants
* Oturum yöneticileri/Chair Persons
* Açış konuşmaları/Opening speeches
* Açış bildirisi/Keynote
* Bildiriler/Presentations
* Atölyeler/Workshops
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk: Changing Childhood in the World and in Turkey
Bekir Onur
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi
Yayın Tarihi: 2001
329 Sayfa
ISBN: 9754825300
 
 
 
Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk: Changing Childhood in the World and in Turkey
E-Kitap okumak için tıklayın