Dünyada ve Türkiye’de Buğday

Buğdayın Tarihçesi:

Buğday medeniyetin inkişafında ilk zamanlarda mevcut olan önemli bir ziraat mahsulüdür. İnsan gıdası olarak diğer mahsullere nazaran daime birinci derecede ziraatı yapılan bir mahsul olarak tarih boyunca görülmektedir. Elde mevcut delillere göre buğdaygiller ziraatının “Paleolithic” taş devrinde mevcut olmadığı malum olmakla beraber 6000-7000 sene evvel “Neolithic” devirde ziraatının başlamış olması muhtemeldir.
Mısır’da yapılan kazılarda ehramlar içerisinde buğday tanelerine rastlanmış olması, buğdayın eski Mısırlılar devrinde (3000 sene evvel) ziraatı yapılan bir mahsul olduğu fikrini kuvvetlendirmiştir. Filvaki yapılan incelemelerde, eski Mısırlılar devrinde buğday ziraatının geniş mikyasta yapılmakta olduğu ve İskenderiyenin, o zamanlar bir buğday ticaret merkezi bulunduğu, Roma ve diğer memleketlerde buradan buğday ihracatı yapıldığı neticesini vermektedir.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Dünyada ve Türkiye’de Buğday
Ziya Çekel
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, Tarım
Yayın Tarihi: 1960
41 Sayfa
 
 
 
E-kitap okumak için tıklayın