Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Tıp Eğitiminde Niteliğin Geliştirilmesi için Evrensel Standartlar Avrupa Spesifikasyonları

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz
Giriş
MEDINE Tematik Ağı ve Kalite Güvencesi Çalışma Grubu
Avrupa Spesifikasyonları İçin Öneri
DTEF Evrensel Standartlar Programı
Avrupa Bölgesi’nin Tanımlanması
Avrupa Bölgesi’nde Tıp Eğitiminin Farklılıkları
Evrensel Açıdan Avrupa
Avrupa’da Tıp Eğitimi’nde Standartlar İçin Gereksinimler
Standartların İçeriği ve Kullanımı
Avrupa Standartları ya da Evrensel Standartlar İçin Bölgesel Spesifikasyonlar
DTEF EVRENSEL STANDARTLARI AVRUPA SPESİFİKASYONLARI
DTEF Evrensel Standart Belgeleri Üçlemesi
Avrupa Spesifikasyonları
DTEF Evrensel Standartları Avrupa Spesifikasyonlarının Yapısı
Temel Tıp Eğitimi Standartları Avrupa Spesifikasyonları
Mezuniyet Sonrası (Uzmanlık) Tıp Eğitimi Standartları Avrupa Spesifikasyonları
Tıp Doktorları İçin Sürekli Mesleki Gelişim Standartları Avrupa Spesifikasyonlarına
Kaynaklar

EK 1-5
1. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu “Üçleme” Belgelerinin Önsözü
2. Temel Tıp Eğitiminde DTEF Standartları Giriş ve Tanımlar
3. Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi İçin DTEF Standartları: Giriş ve Tanımlar
4. Hekimlerin Sürekli Mesleki Gelişiminde (SMG) DTEF Standartları: Giriş ve Tanımlar
5. DTEF Evrensel Standartlar Projesi Çalışma Grubunun Üyeleri

Temel Tıp Eğitimi, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim İçin
Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu ve Avrupa Tıp Fakülteleri Birliği Uluslararası Çalışma Grubu ve MEDINE Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiştir.

DTEF Ofisi · Copenhagen Üniversitesi · Danimarka · 2007

Künye Bilgileri

MEDINE, Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Tıp Eğitiminde Niteliğin Geliştirilmesi için Evrensel Standartlar Avrupa Spesifikasyonları
Yayına Hazırlayanlar: Dr. İskender Sayek, Dr. Melih Elçin, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Sevgi Turan
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2010
80 Sayfa
ISBN: 978-87-989108-6-2

 

E-Kitap okumak için tıklayın