Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni – 2015 2.Çeyrek

Yönetici Özeti
 
* Küresel ekonomi toparlanmakla birlikte zayıf ve kırılgan görünümünü sürdürmektedir. Küresel büyümenin 2015 ve 2016 yıllarında kademeli olarak güçlenmesi ancak yine de kriz öncesi seviyelerine kıyasla ılımlı seyrini sürdürmesi beklenmektedir. ABD’de ekonomik aktivitenin toparlanmaya başlaması ve petrol fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi büyümeyi olumlu etkilerken, başta Çin olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonomide yavaşlama eğiliminin devam etmesi ve artan jeopolitik riskler küresel ekonomik aktiviteyi sınırlandırmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle küresel ekonomide ülkeler ve bölgeler arasında ekonomik büyüme yönünden farklılaşma devam etmektedir.
* IMF, 14 Nisan 2015 tarihinde Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu yayınlamıştır. Raporda 2015 ve 2016 yıllarında küresel ekonomideki toparlanmanın ılımlı bir hızla devam edeceği öngörülmüş, ekonomik toparlanmanın ılımlı ve dengesiz bir hızda gerçekleştiğine dikkat çekilmiştir. Rapora göre, 2014 yılında yüzde 3,4 büyüyen dünya ekonomisinin 2015 yılında bir miktar daha ivmelenerek yüzde 3,5 ve 2016 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir. IMF, 2015 yılında gelişmiş ülkelerin geçtiğimiz yıla kıyasla daha güçlü bir büyüme performansına kavuşacağını, gelişmekte olan ülkelerde ise büyümenin daha zayıf gerçekleşeceğini öngörmüştür. Petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol ihraç eden ülkeler ile petrol ithal eden ülkelerin reel gelirlerinde yeniden dengelenmeye yol açtığına dikkat çekilen raporda, aralarında ABD, Avro Bölgesi, Çin ve Hindistan’ın yer aldığı petrol ithalatçısı ekonomilerde reel gelirin artmasının tüketim harcamalarını destekleyeceği belirtilmiştir.
* OECD tarafından yılda iki kez hazırlanan Ekonomik Görünüm Raporu 3 Haziran 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Rapora göre küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,1 ve 2016 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir. Küresel büyümenin düşük petrol fiyatları, devam eden genişleyici para politikaları ve azalan mali konsolidasyonun etkisiyle 2015 ve 2016 yıllarında güçlenmesi beklenmekle birlikte toparlanma hızının zayıf olacağı öngörülmüştür.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni – 2015 2.Çeyrek
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi, Dünya Ekonomisi
Yayın Tarihi: 2015
18 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın