Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni – 2015 1.Çeyrek

Yönetici Özeti
 
* 2014 yılında ılımlı bir şekilde toparlanan küresel ekonominin 2015 yılında da bu seyrini sürdürmesi beklenmektedir. Küresel büyüme hala yavaş, kırılgan ve dengesiz bir yapıdadır. Uluslararası kuruluşlar yayınladıkları son raporlarında büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellemişlerdir. Küresel ekonomik aktivitenin ivmelenebilmesi için düşük petrol fiyatlarının tek başına yeterli olmayacağı; düşük petrol fiyatlarının küresel ekonomiye olan etkisinin gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki sorunlar nedeniyle sınırlı kalacağı beklenmektedir. FED’in para politikasında yaşanan normalleşme sürecinin yarattığı yeni durum da özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından riskler oluşturmaktadır.
* IMF, 19 Ocak 2015 tarihinde Ocak güncellemesini yayınlamıştır. Rapora göre, 2014 yılında yüzde 3,3 büyüyen dünya ekonomisinin 2015 yılında bir miktar daha ivmelenerek yüzde 3,5 ve 2016 yılında yüzde 3,7 büyümesi beklenmektedir. Ancak bu tahminler Ekim 2014 tahminlerinin 0,3 puan altındadır. Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel ekonomi üzerindeki net pozitif etkisine ve ABD’nin diğer gelişmiş ülkelerden pozitif yönde ayrışmasına rağmen, dünya büyüme oranları aşağı yönlü revize edilmiştir. Bu aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak Rusya, Çin, Avro Bölgesi ve Japonya’daki zayıf ekonomik görünümle birlikte, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı petrol ihracatçısı ülkelerin büyüme beklentilerdeki bozulma gösterilmiştir.
* Dünya Bankası, 2015 yılı Ocak ayında Küresel Ekonomik Beklentiler Raporunu yayınlamıştır. ABD ve İngiltere ekonomilerinde büyüme güçlenirken, Avro Bölgesi ve Japonya’da büyüme zayıf seyretmekte, Çin ekonomisi yavaşlamaktadır. 2014 yılı Haziran ayında yapılan tahminlere göre, 2015 yılı küresel büyüme beklentisi 0,4 puan aşağı yönlü revize edilmiş ve yüzde 3 olarak güncellenmiştir. Küresel ekonominin 2016 yılında yüzde 3,3, 2017 yılında ise yüzde 3,2 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.
* Avrupa Komisyonu 2015 yılı Kış Tahminleri Raporunu açıklamıştır. Raporda dünya ekonomisinin 2015 ve 2016 yıllarında bir miktar ivme kazanarak sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edilmiştir.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni – 2015 1.Çeyrek
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi, Dünya Ekonomisi
Yayın Tarihi: 2015
15 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın