Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı

İçindekiler

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız
Sunuş/7

İNCELEMELER/11

Şerif Aktaş
Milli Romantik Duyuş Tarzıyla Yahya Kemal ve Ziya Gökalp/13
Orhan Bilgin
Yahya Kemal’in İran Edebiyatında Duyduğu Alakanın Düşündürdükleri/24
Necat Birinci
Yahya Kemal’de Millî Mimarî/33
İnci Enginün
Nurullah Ataç’ın Gözüyle Yahya Kemal/44
Bilge Ercilasun
Yahya Kemal’de Edebî Tenkit/61
Rıza Filizok
Yahya Kemal’in Şiirlerinde Işık İmajı İmpressionizm/73
Ö. Faruk Huyugüzel
Yahya Kemal’in Şiir Görüşü ve Kullandığı Terimler/85
Mehmet Kaplan
Yahya Kemal’de Öte Duygusu/93
M. Orhan Okay
Şahıs Zamirlerinin Yüklendiği Manalar ve Yahya Kemal’in Şiirleri/114
Vural Savaş
Yahya Kemal’de Vatan/129
Sema Uğurcan
Yahya Kemal’in Şiirlerinde Kadın/132

BELGELER/155

Metin Akar
Yahya Kemal’in Kartpostalları/157
Fuat Bayramoğlu
Yahya Kemal Beyatlı’nın Tamamı Yayımlanmış Bir Kaç Şiiri/184
Orhan Bilgin
Yahya Kemal’in Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’e Yazdığı Yazdığı Mektuplar/191
Zeynep Kerman
Yahya Kemal’in Neşredilmemiş Bir Mektubu ve Vasiyeti/193
Ceval Kaya
Yahya Kemal’e ait Belgeler/199
Mustafa Argunşah – Necat Birinci – Alemdar Yalçın – Harun Duman – Abdullah Uçman – Ceval Kaya
YAHYA KEMAL’İN KİTAPLARINA GİRMEMİŞ METİNLERİ/210
Şiirler/210
Mensi Şiirlerim/210
Terane-i Rûh/210
Neşideî Nevsâl/211
Ataç’a Gazel/213
Nesirler/213
Şark İnsaniyeti/213
Yürüyen Bir Fikir/215
Bir Ses/218
son Didişmeler Vesilesiyle/219
Yahya Kemal Bey’in Nutku/222
Nüzhet Sabit/225
Türk – İngiliz Yakınlığı/226

Mustafa Argunşah
Yahya Kemal’in Şiirlerinin Bibliyografyası/228
Ceval Kaya
Yahya Kemal Beyatlı’nın Mektuplarının Bibliyografyası/235

KÜNYE BİLGİLERİ

Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı
Sempozyum Bildirisi
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1984
291 Sayfa
Türü: Edebiyat

E-kitap okumak için tıklayın