Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin

İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız
Sunuş/7
Sadık Tural
Ömer Seyfeddin’in Hayatı ve Eserleri/9
Mehmet Kaplan
Bahar ve Kelebeklerin Tahlili/41
İnci Enginün
Ömer Seyfeddin’in Hikâyelerinde Yabancılar/51
Ö. Faruk Huyugüzel
Ömer Seyfeddin’in İzmir Yılları ve Bu Devrede Yazdığı Hikâyeler/80
Zeynep Kerman
Ömer Seyfeddin ve Batı Edebiyatı/99
Rıza Filizok
Ömer Seyfeddin’in Eserlerinde Halk Edebiyatı Tesirleri/113
Abdullah Uçman
Ömer Seyfeddin – Rıza Tevfik/127
Sema Uğurcan
Ömer Seyfeddin’in Hikâyelerinde Kadın Tipleri/149
Mustafa Argunşah
Ömer Seyfeddin’de Ergenekon Destanı/170

ÖMER SEYFEDDİN’İN MENSUR ŞİİRLERİ VE DİL VE EDEBİYATA DAİR MAKALELERİ
Ö. Faruk Huyugüzel – Sema Uğurcan
Ömer Seyfeddin’in İzmir’deyken Yazdığı Mensur Şiirler
Sakız/183
Bir Kemik Parçası/183
Duba/183
Piyano/184
Papağan/185
Otomobil/185
Sonbahar/186
Camekanlar/187
Sansar/187
İlkbahar/188
Kumrular/189

İÇİNDEKİLER

Çenber/190
Yaz Geceleri 2/191
Yaz Geceleri 3/192

Mustafa Argunşah
Dil ve Edebiyata Dair Makaleler
Sanat-ı Tahrire Dair : Okumak/193
Yeni Lisan/196
“Beni Terk Et” Şiirine Dair/206
Türk Sözü/215
Millî Şiirler/210
Halk Ne Der?/217
Umumî ve Hususî Türkçe 1/220
Tasfiye ve Islah/226
Güzel Türkçe 1, 2, 3, 4, 5/231
Türkçeye Dair/237
Türkçe ve İlim/240
Kelimelerin Mânâları Nerededir?/243
Lisanın Sadeleşmesi/245
İstanbul Türkçesi Hangisidir? 1, 2/248
Sağlam Zemin/254
Büyük Bir Şiir: -Ey Türk Uyan -/258
Ali Canib Bey ve Sanatı/261
Terbiye Nasıl İlim Olur?/275
Hamlet/278
Don Kişot/284
Tenkidin Faydası/290
Sanatı İdrak/292
Mekteplerde Edebiyat/295
Edebiyatta Arz ve Talep/296
Vaziyet-i Edebiye/299
Bugünkü Şairlerimiz/301
Tasfiyecilik Başka/309
Genç Kızlarımız İçin Altı Derste Tabiî Yazmak Sanatı/311

KÜNYE BİLGİLERİ

Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin
Sempozyum Bildirisi
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1984
343 Sayfa
Türü: Edebiyat

E-kitap okumak için tıklayın