Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

Giriş
Genel Açıklama
1.Tanım
2.Kapsam
3.Yetki
4.Soruşturma Zamanaşımı

I. Bölüm: Soruşturma
1. Soruşturmanın Başlatılması
2.Mevzuata Aykırı Bir Eylemin Öğrenilmesi Halinde
A) Usule İlişkin İnceleme
B) Esasa İlişkin İnceleme
C) Karar
A) Yönetim Kurulu Tarafından Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Karar Verilirse
B) Yönetim Kurulu Tarafından Soruşturma Açılmasına Karar Verilirse
– Soruşturmacı
– Soruşturmanın Yapılması
– Soruşturmanın Tamamlanması
aa) Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verilirse
bb) Dosyanın onur kuruluna sevkine karar verilirse
D) Yönetim Kurulu Tarafından Alınacak Olan Kararlarda Yeter Sayı

II. Bölüm: Kovuşturma
1.Kovuşturmanın Yapılması
2.Onur Kurulu Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler
3.Yüksek Onur Kurulu Kararları Ve Bu Karar Üzerine Yapılacak İşlemler
a)Onur Kurulu kararının Yüksek Onur Kurulu tarafından bozulması halinde
b)Onur kurulu kararının Yüksek Onur Kurulu tarafından onanması halinde

Disiplin İşlemlerinde Karşılaşılan Usul Hataları
1. Süreler
2. Soruşturma kararı
3. Hakkında soruşturma açılabilecek kişiler
4. Savunma
5. Alenilik
6. Vekil ile takip
7. Kanıtların toplanması
8. İfadelerin alınması
9. Yeter sayı
10. Kararların yazılması
11. Para Cezası
12. Sicil özeti
13. Tekerrür
14. Uygulanacak olan madde
15. İmza
16. Tebligat
17. Dosyanın Yüksek Onur Kurulu’na gönderilmesi
18. Bozma kararının bildirimi
19. Bozma üzerine verilen karar
20. Soruşturmanın yargılama sonucuna bırakılması

Künye Bilgileri

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem
Av. Verda Ersoy, Av. Mustafa Güler
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, İdare Hukuku, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Kasım 2006
27 Sayfa
ISBN: 975-6984-86-4

 

E-Kitap okumak için tıklayın