Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

İçindekiler

Giriş
Genel Açıklama
1. Tanım
2. Kapsam
3. Yetki
4. Soruşturma Zamanaşımı
I. Bölüm: Soruşturma
1. Soruşturmanın Başlatılması
2. Mevzuata Aykırı Bir Eylemin Öğrenilmesi Halinde Yapılması Gerekenler
II. Bölüm: Kovuşturma
1. Kovuşturmanın Yapılması
2. Onur Kurulu Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler
3. Yüksek Onur Kurulu Kararları Ve Bu Karar Üzerine Yapılacak İşlemler
Disiplin İşlemlerinde Karşılaşılan Usul Hataları
Disiplin Soruşturması Ve Kovuşturması Rehberi 2009
I. İlk İnceleme
II. Soruşturmanın Yapılması
III. Kovuşturma
IV. Ttb Yüksek Onur Kurulu Kararı Sonrasında Yapılacak İşlemler
V. Disiplin İşlemleri Sürecinde Dikkat Edilecek Noktalar
Ekler
Disiplin Soruşturması Ve Kovuşturmasına İlişkin Temel Hukuksal Düzenlemeler
Türk Tabipleri Birliği Kanunu
Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
Yazışma Örnekleri

Künye Bilgileri

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem
Av. VERDA ERSOY, Av. MUSTAFA GÜLER, Dr. ORHAN ODABAŞI, Dr. HAKAN GİRİTLİOĞLU
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ocak 2009
111 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-07-2

 

E-Kitap okumak için tıklayın