Dinimizi Öğreniyoruz 1

Dinimizi Öğreniyoruz 1
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
I. Bölüm: İtikat
Hazırlık Soruları
I. Ünite: Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti Öğreniyoruz
1. Kelime-i Tevhid
2. Kelime-i Şehadet
3. İslâm Dininin Temeli: Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet
Okuma Parçası: İslâm’ın Anahtarı / Bestami Yazgan (şiir)
Eğlenelim Öğrenelim
II. Ünite: İslâm ve İslâm’ın Beş Esası
1. İslâm Nedir
2. İslâm Beş Esas Üzerine Kurulmutur
Kelime-i Şehadet
Namaz
Oruç Tutmak
Hacca Gitmek
Zekât Vermek
Okuma Parçası: Küçük Kul / Bestami Yazgan (Şiir)
Eğlenelim Öğrenelim
III. Ünite: İman ve İmanın Altı Esası
1. İman Nedir?
2. Mümin ve Müslüman Kimdir?
3. İmanın Esasları Altıdır
Allah’a İman
Meleklere İman
Kitaplara İman
Peygamberlere İman
Kader ve Kazaya İman
Ahirete İman
Eğlenelim Öğrenelim

II. Bölüm: İbadet
Hazırlık Soruları
I. Ünite: İbadetlerimiz
1. İbadet Nedir?
2. Niçin İbadet Ederiz?
3. Başlıca İbadetlerimiz
Namaz
Oruç
Zekât
Hac
Sadaka
Amel-i Salih
4. Mükellefin Davranışları ile İlgili Kavramlar
Okuma Parçası:
İlginç Sorular / Çağrı Cebeci (mizah)
Okuma Parçası:
İslâm’ın Şartları / Esma Kılıç (şiir)
Eğlenelim Öğrenelim
II. Ünite: Temizlik İmandan Gelir
1. Temizlik-İbadet İlişkisi
2. Abdest
Abdestin Alınışı
Abdesti Bozan Durumlar
3. Gusül
Guslün Alınışı
4. Teyemmüm
Teyemmümün Yapılışı
Teyemmümü Bozan Durumlar
Eğlenelim Öğrenelim
III. Ünite: Namaz Kılıyoruz
1. Namaz Kılıyoruz
Namazın Şartları
Namazın Rükünleri
2. Beş Vakit Namaz
Sabah Namazı
Öğle Namazı
İkindi Namazı
Akşam Namazı
Yatsı Namazı
Vitir Namazı
3. Cuma Namazı
4. Namazı Bozan Durumlar
Eğlenelim Öğrenelim

III. Bölüm: Siyer
Hazırlık Soruları
I. Ünite: Peygamberliğinden Önce Hz. Muhammed (as)
1. Hz. Peygamber’in (as) Doğduğu Çevre
2. Hz. Peygamber’in (as) Ailesi
Haşimoğulları
Abdulmuttalib’in Adağı
3. Hz. Peygamber’in (as) Doğumu ve Çocukluğu
Beklenen Doğum
Sütanne Yanında Bir Yetim
Dedesinin Kanatları Altında Bir Çocuk
Dededen Amcaya Geçen Emanet
İlk Ticarî Yolculuk
4. Hz. Peygamber’in (as) Gençliği
Güvenilir Muhammed (as)
Kazançla Dönen Kervan
5. Hz. Peygamber’in (as) Evliliği ve Çocukları
Yeni Bir Aile
Güvenilir Muhammed (as)
Eğlenelim Öğrenelim
II. Ünite: Bir Peygamber Olarak Hz. Muhammed (as): Mekke Dönemi
1. İlk Vahiy
Mekke’ye İnen Nur
Korku ve Şaşkınlık
2. Vahyin Yakın Çevreye Duyurulması
İlk Müslümanlar
3. Hz. Peygamber’e (as) ve Müslümanlara Uygulanan Baskılar
Ömer b. Hattab Müslüman Oluyor
“Bir Elime Güneşi, Bir Elime Ayı Verseler…”
Adil Hükümdarın Ülkesine
Müslümanlar İçin Zor Bir Sınav: Boykot
Hüzün Yılı
4. Hz. Peygamber’in (as) İslâm’ı Anlatmaya Yönelik Faaliyetleri
5. Taif’e Yolculuk
6. Gece Yolculuğu (İsra) ve Mirac
7. Medine’ye Hicret
Mekkelilerin Hain Planı
Zorlu Bir Yolculuk
Eğlenelim Öğrenelim
III. Ünite: Bir Peygamber Olarak Hz. Muhammed (as): Medine Dönemi
1. Hz. Muhammed’in (as) Medine’deki İlk Faaliyetleri
Mescid-i Nebevî İnşa Ediliyor
2. Diğer İnanç Mensuplarıyla İlişkileri
3. Medine’de İslâm’ı Anlatma Faaliyetleri
Mekkelilerin İslâm’ı Yok Etme Çabaları
Hudeybiye Anlaşması
Komşu Ülkelere Gönderilen Mektuplar
4. Mekke’nin Fethi
5. Veda Hutbesi
6. Vefat
Eğlenelim Öğrenelim

IV. Bölüm: Ahlâk
Hazırlık Soruları
I. Ünite: Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davranışlarda Bulunalım
1. Ahlâk Nedir ve Ahlâklı İnsan Kimdir?
2. Temizlik İslâm’ın Özüdür
Kalp ve Akıl Temizliği
Beden Temizliği
Yiyecek ve İçecek Temizliği
Çevre Temizliği
3. Doğruluktan Ayrılmayalım
4. Allah İyilerle Beraberdir
5. İslâm Sevgi Dinidir
6. Kul Hakkına Dikkat Edelim
Okuma Parçası: Anka Kuşu ve Oduncu (Öykü)
Eğlenelim Öğrenelim
Kur Sonu Genel Değerlendirme
Sözlük
Kaynakça

Künye Bilgileri

Dinimizi Öğreniyoruz 1
Abdullah Açık, Abdullah Bektaş, Alpaslan Durmuş, Cihan Çarbaş, Dudu Ekinci, Gülten Kalkancı, Hatice Işılak, İbrahim Hakan Karataş, İlyas Aslan, Melek Çakıroğlu Aslan, Veli Karataş
Türkiye Diyanet Vakfı
Türü: İslam, İbadetler ve Dualar, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
Yayın Tarihi: 24.1.2007
5. Baskı
114 Sayfa
ISBN: 9789753895033

Dinimizi Öğreniyoruz 1
E-kitap okumak için tıklayın