Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

İçindekiler

Ön Söz
Dinî Hizmetlerin Dünü ve Bugünü / Fikret Karaman
Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisini Açış Konuşmalarında Din ve Din Hizmetlerine İlişkin Sözleri / Mehmet Bulut
Din Görevlileri Üzerine Bazı Tespitler / Mehmet Bulut
Din Görevlileri ve Hizmette Verimlilik / Fikret Karaman
Din Hizmetlerinde Yöntemle İlgili Sorunlar / Hayati Hökelekli
Verimli Bir Din Hizmeti Nasıl Olmalı? / Rahmi Yılmaz
Toplumun Manevî Rehberleri / Yüksel Salman
Etkili Bir Din Hizmeti Açısından Hz. Peygamber’in Örnekliği / H. İbrahim Acar
Din Hizmeti Aşkı Gerektirir / Mustafa Yıldırım
Din Hizmeti, Din Görevlisi ve Özellikleri / Hasan Şakir Sancaktar
Din Görevlisinin Misyon ve Vizyonu / İsmail Karagöz
İletişim Asrında Din Görevlileri / Sabri Akpolat
Modernleşen Toplumda Camilerle Din Görevlilerinin Değişen Rolleri / Ahmet Çekin
Din Görevlilerinin Kültürel Standardının Yükseltilmesi / Ramazan Altınta
Kur’an Ekseninde Din Görevlisinin Dikkate Alması Gereken Hususlar / Mustafa Ünver
Yaygın Din Eğitiminde Cami Görevlileri Cemaat İletişiminin Önemi / Hayati Tetik
Günümüz İletişim Teknikleri ve Dinî İletişim / Hayati Hökelekli
Yurt Dışı Cami ve Cami Dışı Din Hizmetleri / Ömer Yılmaz
Mesleki ve Sosyal Boyutlarıyla Yurt Dışı Din Görevliliği / Ahmet Çekin
Din Görevlileri ve Din Hizmetleri Üzerine Bir Soruşturma / Mehmet Erkal – Mahmut Kaya
Söyleşi:
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın İle Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Yeni Açılımlar, Yeni Ufuklar Üzerine / Hayrullah Köken
Söyleşi:
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karaman İle Din Hizmetlerinde Yeni Arayışlar
Üzerine / Yüksel Salman
 
 
Künye Bilgileri

Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Derleyen: Hayrullah Köken
Türü: İslam, İslam ve Kültür
Yayın Tarihi: 2006
321 Sayfa
ISBN: 9751939186
 
E-Kitap okumak için tıklayın