Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşeri Bilimlerin Yeniden İnşası – Elli Portre

İçindekiler
 
Sunuş
Bilginlerin Yaşamları ve Yapıtları

Mehmet Necati Lugal
Besim Atalay
Mehmet Şemsettin Günaltay
İsmayİl Hakkı Baltacıoğlu
Mehmed Fuat Köprülü
Yusuf Hikmet Bayur
Agop Dilâçar
Nusret Hızır
Remzi Oğuz Arık
Abdülbaki Gölpınarlı
Şevket Aziz Kansu
Akdes Nimet Kurat
Suut Kemal Yetkin
Hasan Tahsin Banguoğlu
Enver Ziya Karal
Muzaffer Şerif Başoğlu
Pertev Naili Boratav
Saadet Çağatay
Mehmet Karasan
Afet İnan
Bekir Sıtkı Baykal
Niyazi Berkes
Bedrettin Tuncel
Behice Boran
Hamdi Ragıp Atademir
Ekrem Akurgal
Aydın Sayılı
Sedat Alp
Mustafa Akdağ
Osman Turan
Orhan Burian
Azra Erhat
Muzaffer Süleyman Şenyürek
Tahsin Özgüç
Mehmet Altay Köymen
Halil İnalcık
Nermin Erdentuğ
Suat Sinanoğlu
Orhan Acıpayamlı
Mübeccel Belik Kıray
İlhan Başgöz
Osman Ersoy
Sevim Tekeli
Bahaeddin Ögel
Şerafettin Turan
Mübahat Türker Küyel
Metin And
Sedat Veyis Örnek
Doğan Aksan
Turgut Özakman
Kaynaklar
 
 
 
Künye Bilgileri
&nbsp,
Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşeri Bilimlerin Yeniden İnşası – Elli Portre
Doğan Atılgan, Remzi Demir
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Tarih
Yayın Tarihi: 2008
118 Sayfa
ISBN: 9789754827705
 
 
 
Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşeri Bilimlerin Yeniden İnşası – Elli Portre
E-Kitap okumak için tıklayın