Davranış Bilimleri

Her toplumun kendine özgü düşüncesi, inancı ve değer sistemleri vardır ve her inanç ve değer kendi toplumsal ve bireysel davranış kalıplarını oluşturur. Bireysel davranış nerede ortaya çıkarsa çıksın mutlaka kültürel temelleri vardır. Bu yüzden herhangi bir davranış belli bir kültürel bağlam içinde anlam kazanır. Bu varsayımdan hareketle her toplumu ve onu oluşturan bireylerin davranışlarını açıklayan kuram ve yaklaşımların söz konusu toplumların inanç ve değerlerinden hareketle oluşturulması gerekir.

Bu çalışmada söz konusu gereklilikten hareketle bu toprakların ve bu kültürün “Davranış Bilimleri”nin yazılmasına gayret gösterildi. Takdir değerli okuyucuya aittir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Davranış Bilimleri ve İlgili Bilim Dalları
 • Davranışlar ve Biyolojik Temelleri
 • Güdüler ve Güdüleme Kuramları
 • Tutumlar ve Davranışlar
 • Algı ve Algılama
 • Yükleme (Atfetme)
 • Öğrenme ve Öğrenme Kuramları
 • Kişilik ve Kişilik Kuramları
 • İnançlar ve Değerler
 • Kültür ve Davranış
 • Gruplar ve Grup Türleri
 • Duygular ve Heyecanlar

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Davranış Bilimleri
Prof. Dr. Hasan Tutar
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/4
Türü: Davranış Bilimleri
1.Hamur 1.Cilt 448 Sayfa
2.Baskı 16×24 cm
ISBN: 9789750232961